Loading...
You are here:  Home  >  Polish Language  -  Page 2
Latest

Ostatni Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

By   /  March 22, 2017  /  Baltics, Poland, Poland Ministry of the Economy, Polish Language  /  Comments Off on Ostatni Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

MIL OSI – Source: Poland Ministry of the Economy in Polish – Press Release/Statement Headline: Ostatni Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 16 marca 2017 r. odbyło się ostatnie, trzydzieste trzecie, posiedzenie Komitetu Monitorującego podsumowujące realizację Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ). Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację programu, instytucji pozarządowych […]

Read More →
Latest

Innowacyjna Gospodarka – efekty i podsumowania

By   /  March 22, 2017  /  Baltics, Poland, Poland Ministry of the Economy, Polish Language  /  Comments Off on Innowacyjna Gospodarka – efekty i podsumowania

MIL OSI – Source: Poland Ministry of the Economy in Polish – Press Release/Statement Headline: Innowacyjna Gospodarka – efekty i podsumowania 17 378 projektów za ponad 10 mld euro. Podsumowanie Programu Innowacyjna Gospodarka odbyło się podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego.  “Wzmożona chęć firm do ponoszenia wydatków na B+R to największy sukces programu. Efekty widać w zrealizowanych […]

Read More →
Latest

Konferencja „E-Bus. Praktyczne aspekty elektryfikacji transportu publicznego”

By   /  March 22, 2017  /  Baltics, Poland, Poland Ministry of the Economy, Polish Language  /  Comments Off on Konferencja „E-Bus. Praktyczne aspekty elektryfikacji transportu publicznego”

MIL OSI – Source: Poland Ministry of the Economy in Polish – Press Release/Statement Headline: Konferencja „E-Bus. Praktyczne aspekty elektryfikacji transportu publicznego” 30 marca br. o godz. 10:00 w sali im. G. Gęsickiej Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólna 2/4 odbędzie się konferencja pt. „E-Bus. Praktyczne aspekty elektryfikacji transportu publicznego”. W wydarzeniu udział weźmie wiceminister rozwoju […]

Read More →
Latest

II spotkanie Grupy roboczej ds. etyki i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu

By   /  March 21, 2017  /  Baltics, Poland, Poland Ministry of the Economy, Polish Language  /  Comments Off on II spotkanie Grupy roboczej ds. etyki i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu

MIL OSI – Source: Poland Ministry of the Economy in Polish – Press Release/Statement Headline: II spotkanie Grupy roboczej ds. etyki i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu 20 marca 2017 r. odbyło się drugie spotkanie Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, jednej z trzech grup powołanych przez Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej […]

Read More →
Latest

Szanse i zagrożenia polskiej branży kosmetycznej

By   /  March 21, 2017  /  Baltics, Poland, Poland Ministry of the Economy, Polish Language  /  Comments Off on Szanse i zagrożenia polskiej branży kosmetycznej

MIL OSI – Source: Poland Ministry of the Economy in Polish – Press Release/Statement Headline: Szanse i zagrożenia polskiej branży kosmetycznej Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Obrady przebiegały pod hasłem Szanse i zagrożenia polskiej branży kosmetycznej i dotyczyły znaczenia wejścia w życie 4 lata […]

Read More →
Latest

Kolejna duża inwestycja z Polski ze wsparciem z Planu Junckera

By   /  March 21, 2017  /  Baltics, Poland, Poland Ministry of the Economy, Polish Language  /  Comments Off on Kolejna duża inwestycja z Polski ze wsparciem z Planu Junckera

MIL OSI – Source: Poland Ministry of the Economy in Polish – Press Release/Statement Headline: Kolejna duża inwestycja z Polski ze wsparciem z Planu Junckera Finansowanie z tego źródła pozyskał Kraków na budowę Trasy Łagiewnickiej. Polska jest w unijnej czołówce jeśli chodzi o wykorzystanie środków z tzw. Planu Junckera. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił miastu […]

Read More →
Latest

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców – zmiana podatku u źródła od przychodów z biletów lotniczych

By   /  March 20, 2017  /  Baltics, Poland, Poland Ministry of the Economy, Polish Language  /  Comments Off on Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców – zmiana podatku u źródła od przychodów z biletów lotniczych

MIL OSI – Source: Poland Ministry of the Economy in Polish – Press Release/Statement Headline: Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców – zmiana podatku u źródła od przychodów z biletów lotniczych Ministerstwo Rozwoju przygotowało zmiany przepisów w projekcie  ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Dotyczą one zwolnienia […]

Read More →
Latest

Spotkanie ministrów finansów państw G20 w tym roku z udziałem Polski

By   /  March 19, 2017  /  Baltics, Poland, Poland Ministry of the Economy, Polish Language  /  Comments Off on Spotkanie ministrów finansów państw G20 w tym roku z udziałem Polski

MIL OSI – Source: Poland Ministry of the Economy in Polish – Press Release/Statement Headline: Spotkanie ministrów finansów państw G20 w tym roku z udziałem Polski Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki reprezentował Polskę podczas jednego z najważniejszych wydarzeń w czasie przewodnictwa Niemiec w Grupie 20 – spotkania na tematy dotyczące międzynarodowych finansów i […]

Read More →
Latest

Rusza nabór wniosków na dotacje dla organizacji przedsiębiorców w 2017 r.

By   /  March 17, 2017  /  Baltics, Poland, Poland Ministry of the Economy, Polish Language  /  Comments Off on Rusza nabór wniosków na dotacje dla organizacji przedsiębiorców w 2017 r.

MIL OSI – Source: Poland Ministry of the Economy in Polish – Press Release/Statement Headline: Rusza nabór wniosków na dotacje dla organizacji przedsiębiorców w 2017 r. Do 8 maja 2017 r. można składać wnioski o dotację na działania zwiększające konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Celem projektu „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych […]

Read More →
Latest

Produkcja sprzedana przemysłu w lutym 2017 roku – komentarz MR do danych GUS

By   /  March 17, 2017  /  Baltics, Poland, Poland Ministry of the Economy, Polish Language  /  Comments Off on Produkcja sprzedana przemysłu w lutym 2017 roku – komentarz MR do danych GUS

MIL OSI – Source: Poland Ministry of the Economy in Polish – Press Release/Statement Headline: Produkcja sprzedana przemysłu w lutym 2017 roku – komentarz MR do danych GUS Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w lutym 2017 roku była 1,2 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku. Wynik jest niższy od oczekiwań […]

Read More →