Valsts prezidents: Nepieciešama tiesnešu lielāka iesaiste tiesu sistēmas pilnveidošanā

MIL OSI – Source: President of Latvia in Latvian – Press Release/Statement

Headline: Valsts prezidents: Nepieciešama tiesnešu lielāka iesaiste tiesu sistēmas pilnveidošanā

“Lai veicinātu tiesiskās vides noteiktību un sabiedrības uzticēšanos tiesu varai, nepieciešama lielāka tiesnešu iesaiste tiesas spriešanas kvalitātes uzlabošanā un tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā,” sacīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis, otrdien, 24.maijā, uzklausot Tiesiskās vides pilnveides komisijas ziņojumu par Tieslietu padomes darba pilnveidošanas iespējām.

Izvērtējot līdzšinējo Tieslietu padomes darbu, Tiesiskās vides pilnveides komisija secinājusi, ka nepieciešams stiprināt Tieslietu padomes pilnvaras, sastāvu un pārvaldību, lai Tieslietu padome spētu būtiski ietekmēt tiesu sistēmas attīstību un kļūtu par noteicošu spēlētāju tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē. Tiesiskās vides pilnveides komisija aicinājusi pašu tiesu varu aktīvi un atklāti diskutēt tai būtiskus jautājumus, kā arī regulāri informēt sabiedrību par tiesu varas aktualitātēm.

Tiesiskās vides pilnveides komisija rosinājusi paplašināt Tieslietu padomes kompetences tiesu varas jautājumos un lemšanā par tiesnešu karjeras jautājumiem, kā arī piedāvājusi instrumentus Tieslietu padomes darbības aktivizēšanai tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē.

“Tieslietu padome ir jāizveido par tādu neatkarīgu un koleģiālu tiesu varu pārstāvošu institūciju, kas sakņojas patiesā vēlmē un iespējās uzlabot tiesu sistēmas darbību, kā arī tās darbā nepieciešams iesaistīt sabiedrības pārstāvjus,” uzsvēra Tiesiskās vides pilnveides komisijas priekšsēdētājs Aivars Endziņš.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis atzinīgi novērtēja Tiesiskās vides pilnveides komisijas darbu un izstrādātos priekšlikumus, kā arī aicināja turpināt diskusijas, iesaistot Tieslietu padomes, Tieslietu ministrijas un Saeimas atbildīgo komisiju pārstāvjus.

Tiesiskās vides pilnveides komisijas sastāvā ir Dr.iur. Aivars Endziņš, Dr.sc.pol. Ivars Ijabs, Dr.soc.pol. Valts Kalniņš, Dr.iur. Anita Rodiņa un Dr.oec. Inga Vilka. Tiesiskās vides pilnveides komisija izveidota, lai sniegtu atbalstu Valsts prezidentam Latvijas Republikas Satversmē noteikto funkciju īstenošanā un demokrātisko tradīciju nostiprināšanu Latvijas Republikā.