Valsts prezidents sveic Satversmes tiesu 20.gadadienā

MIL OSI – Source: President of Latvia in Latvian – Press Release/Statement

Headline: Valsts prezidents sveic Satversmes tiesu 20.gadadienā

Augsti godātais Satversmes tiesas priekšsēdētāja kungs! Godājamie Satversmes tiesas tiesneši! Ekselences! Dāmas un kungi! Man ir patiess gods būt šodien kopā ar jums, lai svinētu Satversmes tiesas 20 gadu jubileju. Šodien mums ir pamats svinēt svētkus! Latvija lepojas ar Satversmes tiesu un tās paveikto šajos 20 gados. 

Ar godprātīgu darbu un izsvērtiem lēmumiem Satversmes tiesa bauda augstu novērtējumu un autoritāti sabiedrībā. Satversmes tiesa ir viena no tām institūcijām, kurai mūsu valsts iedzīvotāji uzticas visvairāk. Uzticēšanās Satversmes tiesai sekmē un nostiprina arī ticību Latvijas valstij un konstitucionālajai iekārtai.

Satversmes tiesa ik dienu ar savu darbu apliecina, ka taisnīgums, cilvēka pamattiesības un likuma vara nav tukši lozungi vai šauram personu lokam paredzēta privilēģija. Tiesas durvis ir atvērtas ikvienam, kura aizskartajām tiesībām ir nepieciešama aizsardzība.

Dāmas un kungi!

Satversmes tiesa savā jubilejas konferencē izvēlējusies diskutēt par konstitucionālo tiesu aktīvismu demokrātiskā valstī. Iespējams, šī ir tā reize, lai novērtētu tiesas darbību aizvadītajos 20 gados. Bez Satversmes tiesas aktīvās un principiālās pozīcijas mūsu konstitucionālā iekārta šodien nebūtu tāda, kāda tā ir.

Satversmes tiesa ir atzinusi, ka Latvija ir sociāli atbildīga valsts un Satversmē garantētās ekonomiskās un sociālās tiesības ir reāli valsts pienākumi, kuru izpildi persona var prasīt tiesas ceļā. 

Varam lepoties, ka Latvijā kā zaļā valstī mums ir zaļa konstitucionālā tiesa, kurai rūp ilgtspējīga attīstība un ikviena tiesības uz kvalitatīvu dzīves vidi. 

Satversmes tiesa ir nodrošinājusi Latvijas tiesiskās sistēmas atvērtību starptautiskajām tiesībām un vienotas Eiropas idejai. 

Satversmes tiesas tiesneši!

Es ceru, ka šodienas konferences tēmas izvēle apliecina tiesas gatavību aktīvi piedalīties mūsu konstitucionālās iekārtas nostiprināšanā un aizsardzībā arī turpmāk. 

Mums ir nepieciešami tiesneši, kuri savu pilsonisko pārliecību par labu demokrātiskai un tiesiskai Latvijas valstij paustu ik dienu savos vārdos un darbos. Satversmes tiesas autoritāte ir nepieciešama, lai mūsdienu izaicinājumos aizsargātu demokrātiju, cilvēka pamattiesības un likuma varu. 

Esmu drošs, ka Satversmes tiesa tiks galā ar šiem izaicinājumiem. Ceru, ka arī šodienas diskusijas sniegs jaunas idejas un iedvesmu turpmākajiem darbiem.

Dāmas un kungi!

Jubilejas reize ir iespēja teikt paldies. Es šodien saku paldies visiem Satversmes tiesas tiesnešiem un darbiniekiem, kuri kopš tiesas izveidošanas kopīgi strādājuši, lai veidotu Latviju kā demokrātisku tiesisku valsti.

Īpašu paldies es gribu teikt pirmajam Satversmes tiesas priekšsēdētājam Aivaram Endziņam.

Mēs nedrīkstam aizmirst pateikt paldies mūsu izcilajiem cilvēkiem, kuri nesavtīgi strādā Latvijas labā. Šogad jau esmu teicis personisku paldies mūsu izcilajiem komponistiem Raimondam Paulam un Pēterim Vaskam. Šodien es vēlos cildināt mūsu konstitucionālo tiesību maestro Aivaru Endziņu. 

Paldies Jums par Satversmes tiesas izveidošanu, paldies Jums par demokrātiskas tiesiskas valsts nostiprināšanu Latvijā.