Media na temat Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) 30.05.2016 – 05.06.2016

MIL OSI – Source: Poland Ministry of the Economy in Polish – Press Release/Statement

Headline: Media na temat Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) 30.05.2016 – 05.06.2016

W minionym tygodniu tematyka OZE była poruszana w 1242 informacjach  (134 – prasa, 1072 – internet, 36 – rtv). Bezpłatny materiał informacyjny przygotowany przez Ministerstwo Energii i NEWTON Media na rzecz upowszechniania wiedzy nt. zrównoważonej energii.W ubiegłym tygodniu media informowały o dalszych losach ustawy o OZE: “Komisja energii i skarbu państwa przerwała we wtorek prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Kolejne posiedzenie wyznaczono na przyszły tydzień. Nowe przepisy muszą wejść w życie 1 lipca br.Spośród 58 autoprawek komisja przegłosowała dotąd dziewięć. Nowe przepisy muszą wejść w życie 1 lipca br. Jeśli tak się nie stanie, zaczną obowiązywać zapisy poprzedniej noweli ustawy z lutego 2015 r. – przede wszystkim te dot. wsparcia odnawialnych źródeł energii. Chodzi m.in. o aukcyjny system wsparcia OZE, który ma zastąpić stosowane dotychczas »zielone certyfikaty«. System aukcyjny polega na tym, że rząd zamawia określoną ilość energii odnawialnej: jej wytwórcy przystępują do aukcji, którą wygrywa ten, kto zaoferuje najkorzystniejsze warunki”. (gazetaprawna.pl, 31.05.2016, “Dalsze prace nad nowelizacją ustawy o OZE – w przyszłym tygodniu”)Komentowano raport organizacji Renewable Energy Policy Network for the 21st Century:”Wydatki na nowe inwestycje w odnawialne źródła energii przekroczyły w 2015 r. co najmniej dwukrotnie te spożytkowane na elektrownie gazowe i węglowe – wynika z raportu organizacji Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21). Tymczasem, jak sygnalizuje Marcin Roszkowski prezes Instytutu Jagiellońskiego, polski ustawodawca koncentruje obecnie swoje działania dotyczące »zielonej« energii na wykorzystaniu biomasy, odchodząc jednocześnie od technologii wiatrowej, która była drugą najtańszą i najszybciej rozwijającą się alternatywą OZE w Polsce. (…) wydatki na OZE z roku na rok rosły, ale 2015 r. przyniósł po raz pierwszy rekordowy poziom w wielu kategoriach wydatków. Podkreślono, że rekordowe inwestycje w OZE odnotowano, mimo że ceny węgla kamiennego, jednego z głównych źródeł energii nieodnawialnej, w ostatnich latach gwałtowanie spadły”. (biznesalert.pl, 02.06.2016, “Roszkowski: Europejski rynek OZE jest nasycony”)Informowano o wizycie Andrzeja Piotrowskiego w Szwecji:  “Między innymi na temat klastrów energetycznych oraz kształtowania polityki energetycznej państwa rozmawiał w Szwecji wiceminister energii Andrzej Piotrowski. Podczas wizyty w Szwecji wiceminister Piotrowski podkreślił, że jednym z priorytetów ME jest opracowanie nowej koncepcji wykorzystania technologii OZE, która będzie m.in sprzyjać promowaniu przedsiębiorczego i społecznego podejścia w lokalnych grupach ludności. (…) – Bardzo istotną rolę w tym procesie odgrywa wykorzystanie miejscowych odpadów komunalnych, zarówno organicznych jako substratu dla biogazowni jak i tej reszty, której nie można ponownie przetworzyć w procesie produkcyjnym i może zostać spalona dla uzyskania ciepła i energii elektrycznej – powiedział. Zaznaczył, że jest to możliwe w wyniku efektywnej współpracy samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców”. (zielona-energia.cire.pl, 03.06.2016, “Wiceminister Piotrowski rozmawiał w Szwecji o klastrach energetycznych”)Pisano na temat planów zmniejszenia udziału węgla w produkcji energii elektrycznej:   “W Polsce udział węgla w produkcji energii elektrycznej wynosi 87 proc. Ma być on jednak stopniowo zmniejszany. Zapełnić lukę węglową w miksie energetycznym mogłaby energetyka jądrowa, choć obecny program wdrażany jest bardzo wolno. Szanse daje energia geotermalna. – Perspektywiczne są też odnawialne źródła energii, energetyka wiatrowa i fotowoltaika. Wiatraki są jednak ingerencją w środowisko naturalne, a fotowoltaika jest słabo rozwinięta pod względem technologii – ocenia wicedyrektor Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska”.(interia.pl, 03.06.2016, “Stopniowo spada udział węgla w miksie energetycznym Polski. Lukę węglową mogłyby zapełnić energetyka jądrowa, geotermalna i OZE”)Dziennikarze dyskutowali o raporcie Instytutu Energii Odnawialnej: “IEO zaprezentował w czwartek w Warszawie raport, z którego wynika, że przy konsekwentnym wsparciu energetyki odnawialnej i związanego z nią przemysłu z ponad 33 tys. osób, jakie dziś zatrudnia branża, do 2030 r. liczba ta mogłaby wzrosnąć do ponad 100 tys. – Jeżeli chcemy, by Polska wyszła z etapu montowni, konieczne jest zwrócenie uwagi na światowe trendy. Pokazują one, że w branży OZE powstaje najwięcej innowacji i miejsc pracy. Nie musielibyśmy importować urządzeń, gdybyśmy wzięli pod uwagę własne możliwości i stworzyli popyt na rynku wewnętrznym. Teraz jest on bardzo mały – na zakup mikroinstalacji pozwolić sobie mogą tylko osoby zamożne – mówiła podczas prezentacji raportu ekspertka Greenpeace ds. energetyki odnawialnej Anna Ogniewska”. (pb.pl, 02.06.2016, “Rozwój sektora OZE mógłby dać 77 tys. nowych miejsc pracy”)Interesujące okazły się wieści z województwa podlaskiego o dofinansowaniach:”80 mln zł z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego jest do zdobycia w Podlaskiem na budowę różnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii czy produkcję biopaliw na sprzedaż. W poniedziałek ruszył nabór wniosków, można je składać do 15 lipca. To drugi konkurs dotyczący OZE w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 – poinformował urząd marszałkowski w Białymstoku. W pierwszym wpłynęło 121 projektów, trwa ich ocena. O pieniądze mogą się starać samorządy, przedsiębiorcy, ale też producenci rolni i grupy producenckie, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe ale również organizacje pozarządowe. – Jednak wsparcie, podobnie jak w poprzednim konkursie, można uzyskać na projekty zakładające przede wszystkim sprzedaż energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych – w przypadku przedsiębiorstw powinna ona przekraczać 50 proc. – podkreśla wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno”. (farmer.pl, 31.05.2016, “Podlaskie: 80 mln zł z UE na odnawialne źródła energii”)Duże zainteresowanie wzbudziły słowa dyrektora Greenpeace dotyczące Puszczy Białowieskiej:”W Sejmie prowadzone są prace nad kontrowersyjną nowelizacją Ustawy o odnawialnych źródłach energii. (…) – Poprawka dotycząca drewna energetycznego otwiera furtkę do spalania lasów w elektrowniach węglowych. Jest ona tak samo nieprecyzyjna jak nieprawdziwe jest jej uzasadnienie. Drzewo, które pochodzi z wiatrołomów, czy też zostało zaatakowane przez korniki, utrzymuje przez długi czas wartość produkcyjną zarówno w przemyśle tartacznym, jak i papierniczym. Jeżeli Sejm przyjmie zgłoszoną poprawkę to nic nie stanie na przeszkodzie, żeby drzewa z Puszczy Białowieskiej trafiły do spalenia w elektrowniach węglowych – komentuje Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace w Polsce”. (polskieradio.pl, 01.06.2016, “Greenpeace: nowa ustawa o OZE otworzy furtkę do spalenia Puszczy Białowieskiej?”)Coraz częściej media informują o zastrzeżeniach UE do ustawy wiatrakowej: “Europejskie stowarzyszenie wiatrowe WindEurope ocenia, że ustawa antywiatrakowa narusza unijną dyrektywę o odnawialnych źródłach energii. Na ten fakt wskazało zresztą wcześniej nawet polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Chodzi m.in. o artykuł 13 dyrektywy o OZE, który wskazuje, że wprowadzane przez państwa UE regulacje dla krajowych rynków źródeł odnawialnych muszą być adekwatne i konieczne. Zdaniem Gilesa Dicksona, szefa WindEurope, polska ustawa stoi natomiast w sprzeczności z prawem UE, wprowadzając nieadekwatne i uderzające w inwestorów mechanizmy, co doprowadzi do paraliżu rynku wiatrowego w Polsce”. (cire.pl, 02.06.2016, “WindEurope wzywa Brukselę do zajęcia się ustawą antywiatrakową”)Ciekawość wzbudzają dane z Chili dotyczące produkcji energii słonecznej:”Chilijskie firmy produkujące energię słoneczną rozwinęły się tak szybko, że teraz oddają nadprogramową energię za darmo. I jest to wprawdzie dobra wiadomość dla konsumentów, ale fatalna dla elektrowni – pisze w piątek Bloomberg. Produkcja energii słonecznej wzrosła w Chile bardzo szybko ze względu na rosnący popyt napędzany świetną koniunkturą w sektorze górniczym. Rozwój farm słonecznych był jednak bardzo chaotyczny, a brak właściwych połączeń między dwiema głównymi sieciami przesyłowymi tego kraju sprawia, że nadmiaru energii wyprodukowanej w jednym regionie nie da się przesłać do innej części kraju”. (onet.pl, 03.06.2016, “Chile produkuje tak dużo energii słonecznej, że rozdaje ją za darmo”)
Media o OZE nr 23

Tagi:
energia odnawialna
media
Minister Energii
OZE
platforma zrównoważona energia
wydarzeniaUdostępnij:

Facebook

Google Plus
Wyślij e-mail