Ankieta dotycząca programów promocji na rynkach perspektywicznych

MIL OSI – Source: Poland Ministry of the Economy in Polish – Press Release/Statement

Headline: Ankieta dotycząca programów promocji na rynkach perspektywicznych

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na rynki zagraniczne do wzięcia udziału w współtworzeniu programów promocji dla następujących krajów:
Algieria
Indie
Iran
Meksyk
Wietnam
Wymienione rynki zostały wybrane przez nas jako rynki perspektywiczne, na terenie których przez najbliżej 3 lata prowadzone będą wzmożone działania promujące polską gospodarkę.
W ramach każdego z programów określony zostanie katalog działań promocyjnych dla przedsiębiorców np. imprezy wystawiennicze, misje gospodarcze, kongresy, seminaria itp. oraz działania  ogólne promujące polską gospodarkę, które wzmacniać będą efekt promocyjny działań podejmowanych przez polskich przedsiębiorców. 
Przedsiębiorcy biorący udział w działaniach promocyjnych wskazanych w programach promocji będą mieli możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków poddziałania 3.3.3 PO IR. 
Zainteresowanych przedsiębiorców i organizacje działające na rzecz przedsiębiorczości zapraszamy do wypełnienia załączonej ankiety oraz wysłanie jej na adres sekretariatdwp@mr.gov.pl w terminie do 12 sierpnia 2016 r. W tytule maila prosimy wpisać: ankieta nt. rynku perspektywicznego… (ze wskazaniem rynku, którego ankieta dotyczy).
Ankieta dla przedsiębiorców (DOCX 19 KB)
Szczegółowe informacje nt. programów promocji na rynkach perspektywicznych dostępne są na naszej stronie.