Środowe dyskusje o prostej spółce akcyjnej – panel dyskusyjny 10 sierpnia br.

MIL OSI – Source: Poland Ministry of the Economy in Polish – Press Release/Statement

Headline: Środowe dyskusje o prostej spółce akcyjnej – panel dyskusyjny 10 sierpnia br.

W ramach cyklu paneli dyskusyjnych poświęconych koncepcji prostej spółki akcyjnej, w dniu 10 sierpnia 2016 r. o godz. 17:00 Ministerstwo Rozwoju zaprasza na dyskusję, której tematem będzie:
ELASTYCZNA STRUKTURA KAPITAŁOWA ORAZ RELACJE MIĘDZY AKCJONARIUSZAMI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ (PSA),
czyli czy w prawie spółek potrzebne są regulacje przewidujące nowe rodzaje wkładów oraz modelowe rozwiązania w zakresie relacji między akcjonariuszami?
Panel  ten chcielibyśmy poświęcić tematowi struktury kapitałowej prostej spółki akcyjnej i różnych rodzajów akcji wnoszonych w zamian za wkłady, z uwzględnieniem możliwości obejmowania akcji poza kapitałem zakładowym a także wnoszenia wkładów w postaci pracy i pomysłu.
W ramach panelu, chcielibyśmy także poruszyć temat relacji między akcjonariuszami spółki, w szczególności potrzeby uregulowania w ustawie modelowych klauzul dotyczących tych relacji, w tym „wyjścia” akcjonariuszy ze spółki.
Uczestnikami panelu dyskusyjnego będą:
Prof. dr hab. Adam Opalski (Uniwersytet Warszawski),
Michał Przychoda (Domański Zakrzewski Palinka sp. k.),
Mec. Krzysztof Libiszewski (Wardyński i Wspólnicy),
Adam Przymusiała (Prezes zarządu BinarApps sp. z o.o.),
Artur Granicki (SGPLEGAL Snażyk Granicki). 
Dyskusję panelową moderował będzie Mec. Radzym Wójcik (Baker & McKenzie), współzałożyciel i autor bloga Korporacyjnie.pl.
Dyskusja odbędzie się w salach A i B (parter) w siedzibie Ministerstwa Rozwoju.

Jak wziąć udział w tym wydarzeniu?
Prosimy o kontakt z sekretariatem Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, pod adresem: sekretariatddr@mr.gov.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (22) 693-58-14.