Rozpoczęły się konferencje konsultacyjne projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

MIL OSI – Source: Poland Ministry of the Economy in Polish – Press Release/Statement

Headline: Rozpoczęły się konferencje konsultacyjne projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

“Niezwykle ważne jest, by Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nie była tylko hipotetycznym dokumentem, a dialog społeczny powinien opierać się o głęboką analizę. To nie jest strategia etatyzmu. To strategia solidarności społecznej, ale i wolnego rynku” – powiedział  wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki inaugurując pierwszą z konferencji konsultacyjnych projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

Tematem odbywającego się 31 sierpnia br. spotkania były Uwarunkowania i kierunki rozwoju Polski w świetle „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Uczestniczyli w nich m.in. przedstawiciele świata nauki, samorządów, przedsiębiorców, administracji publicznej. Wiceminister finansów zaprezentował uwarunkowania finansowania rozwoju kraju. Następnie w dyskusji panelowej „Nowy model rozwoju dla Polski” moderowanej przez wiceministra Jerzego Kwiecińskiego, udział wzięli m.in. prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – prezes PTE, wiceminister Tadeusz Kościński oraz prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Paweł Borys. 

“W Strategii koncentrujemy się na działaniach wyprzedzających, ukierunkowujących rozwój w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego. Równie istotnym efektem jest dążenie do zmiany struktury gospodarki, by stała się ona bardziej innowacyjna i efektywnie korzystała z dostępnych zasobów” – powiedział wiceminister Jerzy Kwieciński rozpoczynając dyskusję.

Wiceminister Tadeusz Kościński z kolei podkreślił istotę inwestycji w budowaniu nowoczesnego i konkurencyjnego modelu rozwoju gospodarczego.

“Inwestycje powinny być nakierowane na wprowadzanie produktów innowacyjnych, opartych na wiedzy lub produkowanych w zrównoważony sposób. Zależy nam na przedsięwzięciach, które wyróżniają się jakością, innowacyjnością, respektowaniem praw pracowniczych, współpracą z lokalnymi dostawcami usług i rozwiązaniami ekologicznymi. Chodzi tu zarówno o inwestycje polskie jak i zagraniczne” – powiedziła wiceszef resortu.

Spotkanie w Warszawie było pierwszą konferencją z 12 zaplanowanych w całej Polsce. Oprócz nich wiceministrowie rozwoju przez cały wrzesień będą konsultować projekt SOR w wybranych powiatach we wszystkich województwach.
Informacja prasowa (PDF 289 KB)
Projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju