Wizyta Prezydenta RP w Pińczowie

MIL OSI – Source: President of Poland in Polish – Press Release/Statement

Headline: Wizyta Prezydenta RP w Pińczowie

9 września 2016 roku (piątek)  o godz. 16.00 w Pińczowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się z mieszkańcami (Plac Wolności-Park Miejski).

Podczas spotkania planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.
 
Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje (zawierające: imię, nazwisko, nazwę redakcji, imię ojca, numer PESEL, numer legitymacji prasowej, markę i numery rejestracyjne wozów transmisyjnych oraz numer telefonu kontaktowego)  przyjmuje Urząd Miejski w Pińczowie do 7 września br. (środa) do godz. 18.00 pod adresem . Informacji nt. akredytacji udzielaMarcin Kozłowski, Sekretarz Gminy,tel.: 606 856 258.
 
Wejście akredytowanych dziennikarzy do sektora prasowego w godzinach 15.15-15.45 Rozstawienie wozów transmisyjnych od strony ul. 1 Maja do godziny 14.00.