Loading...
You are here:  Home  >  Baltics  >  Current Article

90 mln euro dofinansowania z UE na projekty transnarodowe

By   /   March 17, 2017  /   Comments Off on 90 mln euro dofinansowania z UE na projekty transnarodowe

MIL OSI – Source: Poland Ministry of the Economy in Polish – Press Release/Statement

Headline: 90 mln euro dofinansowania z UE na projekty transnarodowe

Na posiedzeniu Komitetu Monitorującego program Interreg Europa Środkowa rozstrzygnięto drugi nabór projektów. O dofinansowanie ubiegało się 211 transnarodowych projektów. Komitet zatwierdził 50 propozycji, które łącznie otrzymają około 90 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W zatwierdzonych projektach będzie uczestniczyć 68 polskich partnerów z 12 województw.

“Z zadowoleniem dostrzegam duże zainteresowanie polskich instytucji współpracą transnarodową. Zatwierdzone projekty dotyczą wyzwań, dla których współdziałanie z partnerami z obszaru Europy Środkowej ma szczególne znaczenie” – komentuje wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

  Polskie instytucje jako partnerzy wiodący w międzynarodowych konsorcjach zgłosiły 5 spośród wybranych projektów: 
Politechnika Lubelska – projekt RUINS;
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRitia Sp. z o.o. – projekt TRANS TRITIA;
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – projekt FramWat;
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. – projekt SMART-watch;
Politechnika Wrocławska – projekt SYNERGY.

“Tematy, podejmowane przez te projekty, to wspieranie innowacyjności firm w sektorze wysokich technologii oraz poszukiwanie nowatorskich rozwiązań poprawiających stan powietrza. Chodzi także o planowanie i koordynację transportu na obszarach przygranicznych oraz poprawę jakości wód”– dodaje wiceszef resortu.

Kolejny nabór zostanie otwarty 21 września podczas dorocznej konferencji programu. Decyzje dotyczące zakresu tematycznego, warunków i trybu zgłaszania propozycji zapadną pod koniec czerwca br.
Więcej informacji o programie i projektach na stronie www.interreg-central.eu 

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

    Print       Email

You might also like...

Udział Prezydenta RP w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi” – akredytacje

Read More →