Loading...
You are here:  Home  >  Baltics  >  Current Article

Forum Gospodarcze Polska – Egipt

By   /   March 17, 2017  /   Comments Off on Forum Gospodarcze Polska – Egipt

MIL OSI – Source: Poland Ministry of the Economy in Polish – Press Release/Statement

Headline: Forum Gospodarcze Polska – Egipt

Minister Handlu i Przemysłu Arabskiej Republiki Egiptu Pan Tarek Kabil przebywał z oficjalną wizytą w Polsce. Ważnym jej punktem było, zorganizowane po raz pierwszy od wielu lat na ministerialnym szczeblu, Forum Gospodarcze Polska – Egipt. W wydarzeniu wziął udział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. W trakcie Forum podpisano memorandum o wzajemnej współpracy resortów gospodarczych obu państw.

“Egipt jest od wielu lat cenionym partnerem gospodarczym Polski, zarówno w Afryce jak i w całym świecie arabskim. Z satysfakcją przyjmujemy postępującą od 2015 roku intensyfikację dwustronnego dialogu polityczno-gospodarczego” – powiedział wiceszef resortu rozwoju otwierając Forum.

“W tym roku wypada 90. rocznica nawiązaniawzajemnych stosunków dyplomatycznych. Możemy zatem powiedzieć, że Polska utrzymuje relacje dyplomatyczne z Egiptem dłużej, niż z którymkolwiek z innych krajów arabskich – dodał.

Fot. B. Kosiński/MR

“Członkostwo Egiptu w szeregu porozumień preferencyjnych z krajami Afryki i Bliskiego Wschodu oraz liczne kontakty biznesowe przedsiębiorców egipskich z ich afrykańskimi i arabskimi partnerami, mogłyby przyczynić się do zwiększenia obecności Polski na kontynencie afrykańskim i w krajach arabskich” – zaznaczył Jerzy Kwieciński. 

W trakcie Forum ministrowie  wyrazili gotowość do dalszego zwiększenia dwustronnej wymiany handlowej i rozwoju współpracy kooperacyjnej między obydwoma krajami. W związku z tym, uznając potrzebę kontynuacji dwustronnego dialogu gospodarczego i wolę zacieśnienia bezpośrednich kontaktów doszło do podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy między ministrem rozwoju i finansów RP a ministrem handlu i przemysłu Egiptu.

Fot. B. Kosiński/MR
Ministrowi Handlu i Przemysłu Egiptu towarzyszyła misja egipskich przedsiębiorców z sektorów: rolno – spożywczego, chemicznego, petrochemicznego, budownictwa (w tym infrastruktura kolejowa drogowa), transportu, energetyki oraz branży tekstylnej (w tym tekstylia domowe).
W czasie Forum odbyły się prezentacje polskiej i egipskiej strony – w tym o programach finansowego wsparcia dla polskich eksporterów oraz możliwościach inwestycyjnych i eksportowych na rynku egipskim. Jednym z punktów Forum była również sesja B2B z przedstawicielami egipskiego biznesu.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

    Print       Email

You might also like...

Prace nad zmianą definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP) – kwestionariusz dla przedsiębiorców

Read More →