Loading...
You are here:  Home  >  Baltics  >  Current Article

Produkcja sprzedana przemysłu w lutym 2017 roku – komentarz MR do danych GUS

By   /   March 17, 2017  /   Comments Off on Produkcja sprzedana przemysłu w lutym 2017 roku – komentarz MR do danych GUS

MIL OSI – Source: Poland Ministry of the Economy in Polish – Press Release/Statement

Headline: Produkcja sprzedana przemysłu w lutym 2017 roku – komentarz MR do danych GUS

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w lutym 2017 roku była 1,2 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku. Wynik jest niższy od oczekiwań MR. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w lutym wzrosła o 4,8 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku.
W porównaniu z lutym 2016 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 15 (spośród 34) działach przemysłu. Najszybciej rosła sprzedaż w działach produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 32,9 proc.). Najsilniej spadła zaś sprzedaż wyrobów farmaceutycznych (o 14,1 proc.).
W lutym 2017 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku, o 5,4 proc., spadła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych.
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2017 roku były wyższe niż przed rokiem o 4,4 proc. w porównaniu ze wzrostem o 4,0 proc. w styczniu (po korekcie). W porównaniu ze styczniem br. ceny nie zmieniły się.  
Na wynikach silnie zaważyła różnica w liczbie dni roboczych. Jednak w marcu czynnik ten będzie wpływał korzystnie na dynamikę roczną, w związku z jednym dniem roboczym więcej niż przed rokiem. Oczekujemy przyspieszenia dynamiki produkcji szczególnie w działach przetwórstwa przemysłowego.   
Analitycy MR prognozują, że w marcu 2017 roku powinniśmy odnotować wzrost produkcji przemysłowej przekraczający 7 proc.  

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

    Print       Email

You might also like...

Udział Prezydenta RP w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi” – akredytacje

Read More →