Loading...
You are here:  Home  >  Baltics  >  Current Article

Program Polska Wschodnia wesprze inwestycję drogową w Rzeszowie

By   /   March 17, 2017  /   Comments Off on Program Polska Wschodnia wesprze inwestycję drogową w Rzeszowie

MIL OSI – Source: Poland Ministry of the Economy in Polish – Press Release/Statement

Headline: Program Polska Wschodnia wesprze inwestycję drogową w Rzeszowie

Dzięki ponad 36 mln zł z Programu Polska Wschodnia Rzeszów przebuduje ważny dla regionu odcinek drogi krajowej nr 19. W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego podpisano17 marca br. kolejną umowę o dofinansowanie inwestycji drogowej w Polsce Wschodniej. W wydarzeniu wziął udział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

“Nowoczesna infrastruktura drogowa to warunek dla rozwoju gospodarczego, zarówno w skali regionu jak i krajowej. Bez dobrej jakości dróg nie będzie sprawnego przepływu towarów, co ma istotne znaczenie dla przedsiębiorców, jak i dla mieszkańców regionu, którzy potrzebują dostępu do rynków pracy czy usług publicznych” – podkreślił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

“Mimo że dzisiaj zawierana umowa dotyczy dofinansowania zaledwie 2 km drogi, należy pamiętać, że ta modernizacja spełnia wszystkie przeze mnie wymienione założenia i przyczyni się do poprawy dostępności regionu” – dodał.

Przebudowa drogi krajowej nr 19 stanowi część spójnego planu rozwoju infrastruktury transportu drogowego na Podkarpaciu. Jego główne elementy to: wybudowanie drogi łączącej DW 878 z DK 19 (tzw. południowa obwodnica Rzeszowa), następnie połączenie DK 19 z węzłem S-19 Rzeszów Południe (Kielanówka), a dalej z drogą ekspresową S19 (po jej ukończeniu) i autostradą A4 (należącymi do sieci TEN-T).  
Po ukończeniu wszystkich tych inwestycji – DK 19 stanie się częścią ciągu drogowego łączącego południowo-wschodnie rejony Polski z innymi ośrodkami wojewódzkimi i subregionalnymi makroregionu oraz całego kraju. Dzięki tej inwestycji poprawi się także dostępność połączenia drogowego ze Słowacją w Barwinku, ponieważ DK 19 stanowi główną arterię wyjazdową z Rzeszowa i wschodniej części Polski w kierunku południowym.

“Dzięki tym inwestycjom ruch tranzytowy ominie centrum Rzeszowa – skorzystają na tym zarówno mieszkańcy, jak i firmy transportowe oraz ich klienci. Powstaną nowe możliwości biznesowe, a inne rynki pracy będą bliżej niż kiedykolwiek” – poinformował wiceminister Hamryszczak.

Razem z podpisaną dziś umową, w Programie Polska Wschodnia zakontraktowano już 18 inwestycji dotyczących rozwoju transportu drogowego w makroregionie. Łączna kwota dofinansowania wszystkich inwestycji z Programu Polska Wschodnia wynosi ponad 1,5 mld zł.
Zarówno Miasto Rzeszów, jak i inne samorządy z makroregionu Polski Wschodniej, mają możliwość pozyskania kolejnych funduszy z Programu Polska Wschodnia.Do 27 kwietnia trwa trzeci nabór wniosków na realizację inwestycji drogowych. Budżet konkursu to ponad 400 mln zł. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Programu Polska Wschodnia.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

    Print       Email

You might also like...

Prace nad zmianą definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP) – kwestionariusz dla przedsiębiorców

Read More →