Loading...
You are here:  Home  >  Baltics  >  Current Article

Rusza nabór wniosków na dotacje dla organizacji przedsiębiorców w 2017 r.

By   /   March 17, 2017  /   Comments Off on Rusza nabór wniosków na dotacje dla organizacji przedsiębiorców w 2017 r.

MIL OSI – Source: Poland Ministry of the Economy in Polish – Press Release/Statement

Headline: Rusza nabór wniosków na dotacje dla organizacji przedsiębiorców w 2017 r.

Do 8 maja 2017 r. można składać wnioski o dotację na działania zwiększające konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.
Celem projektu „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych” jest zapewnienie silniejszej reprezentacji interesów polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na forum międzynarodowym oraz upowszechnianie polskich osiągnięć za granicą i wymiana doświadczeń z zagranicznymi partnerami.
Ministerstwo Rozwoju oczekuje, że działania te przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. W ramach projektu, udzielone zostaną dotacje organizacjom zrzeszającym polskich przedsiębiorców na częściowe opłacenie składek członkowskich wynikających z przynależności do organizacji międzynarodowych.
Beneficjenci zobowiązani będą do złożenia Sprawozdania końcowego zawierającego rozliczenie finansowe otrzymanych dotacji oraz informacje o podjętych działaniach i rezultatach tychże działań w 2017 r.
W ramach promocji działań organizacji przedsiębiorców na rzecz swoich członków, część merytoryczna składanych Sprawozdań końcowych, zostanie upubliczniona na stronie MR.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego projektu realizowanego w 2017 roku znajdziesz „tutaj”.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

    Print       Email

You might also like...

Prace nad zmianą definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP) – kwestionariusz dla przedsiębiorców

Read More →