Loading...
You are here:  Home  >  Baltics  >  Current Article

Inteligentny Rozwój wspiera umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (1)

By   /   May 16, 2017  /   Comments Off on Inteligentny Rozwój wspiera umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (1)

MIL OSI – Source: Poland Ministry of the Economy in Polish – Press Release/Statement

Headline: Inteligentny Rozwój wspiera umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (1)

16 czerwca 2017 r. rusza nabór wniosków w konkursie dla koordynatorów oraz członków Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK). W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na kompleksowe usługi wspierające wprowadzenie oferty klastra lub/i jego członków na rynki zagraniczne.
Na wnioskodawców czeka łącznie 60 mln złotych z Programu Inteligentny Rozwój. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do stycznia 2018 r. W trakcie wyboru projektów szczególny nacisk zostanie położony na te, które dotyczą produktów zaawansowanych technologicznie.
– Wg badań działalność polskich przedsiębiorców nie jest dostatecznie umiędzynarodowiona. Wsparcie klastrów w tym obszarze pozwoli na transfer wiedzy, doświadczenia i produktów między rynkiem polskim a rynkami zagranicznymi – powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
Konkurs będzie podzielony na cztery etapy. Każdy z nich będzie trwał dwa miesiące. W ramach każdego z etapów zostanie przeprowadzony nabór wniosków, ocena oraz publikacja listy projektów wybranych do dofinansowania. Szczegółowa dokumentacja konkursu w ramach poddziałania 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych znajduje się na Portalu Funduszy Europejskich.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

    Print       Email

You might also like...

Inflacja w grudniu 2017 roku – komentarz MR

Read More →