Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa paziņojums presei pēc tikšanās ar Norvēģijas kroņprinci Hokonu un kroņprincesi Meti-Māritu

Source: President of Latvia in Latvian

Man ir patiess prieks šodien uzņemt Norvēģijas kroņprinci Hokonu un kroņprincesi Meti-Māritu vizītē Latvijā. Šī tikšanās simbolizē Latvijas un Norvēģijas ciešo draudzību un labās attiecības, kā arī ir uzskatāma par īpašu pagodinājumu mūsu valstij tās simtgadē. Latvijas iedzīvotāji augstu novērtē jūsu personisko klātbūtni šajos svētkos.
Latviju un Norvēģiju jau izsenis vieno ciešas attiecības. Norvēģija bija viena no pirmajām valstīm, kas deviņdesmito gadu sākumā līdztekus citām Ziemeļvalstīm atzina Latvijas atjaunoto neatkarību. Likumsakarīgi, ka kopš deviņdesmito gadu sākuma Latvijas un Norvēģijas divpusējās attiecības ir piedzīvojušas strauju attīstību. Norvēģija sniedza Latvijai atbalstu un noderīgus padomus brīžos, kad mums bija jādara viss iespējamais, lai veicinātu Latvijas integrāciju Eiroatlantiskajā telpā. Ar mūsu draugu atbalstu to esam sekmīgi paveikuši.
Šodien mēs pateicamies Norvēģijai par atbalstu, kas tiek īstenots ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta palīdzību. Ir pabeigti nozīmīgi projekti, lai atbalstītu nevalstisko organizāciju darbību, izglītību, reģionālo attīstību un zaļās tehnoloģijas, lai mazinātu klimata pārmaiņas, kā arī saglabātu kultūras mantojumu. Esmu gandarīts, ka šāda veida sadarbību mēs arī turpināsim.
Tāpat mēs sakām lielu paldies Norvēģijai par piešķirto finansējumu Rīgas Juridiskās augstskolas padziļinātajai programmai, kas veltīta ES tiesībām un ekonomikai un būs pieejama dalībniekiem no Eiropas kaimiņattiecību politikas valstīm, Centrālāzijas un Rietumbalkāniem. Šī sadarbība sniedz reālu ieguldījumu plašākā Eiropas kaimiņu reģiona attīstībā.
Mūsdienās abas valstis ir ļoti ciešas partneres Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā. Esam uzticami sabiedrotie NATO. Šīsdienas sarunā es pateicos Norvēģijai par ieguldījumu Baltijas reģiona drošībā – dalību NATO paplašinā­tajā klātbūtnē Lietuvā un NATO Gaisa telpas patrulēšanas operācijā Baltijas valstīs. Ar gandarījumu jāsaka, ka mums ir ļoti laba sadarbība ar mūsu Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem, ne tikai Afganistānā ISAF misijas laikā, bet arī pašlaik.
Latvijas un Norvēģijas ciešās divpusējās attiecības veido labu pamatu, lai risinātu arī sarežģītus jautājumus, tādus kā sniega krabju nozveja. Par šo jautājumu turpināsies diskusijas ekspertu līmenī un es ceru, ka tiks atrasti risinājumi šai situācijai.
Vienlaikus īpaši vēlos uzsvērt ciešo sadarbību, kas izveidojusies starp Latvijas un Norvēģijas cilvēkiem. Tas vieno mūsu valstis, izraisa abpusēju interesi. Tas savukārt ļauj mums ciešāk attīstīt gan kultūras, gan tūrisma, gan arī cita veida sadarbību.
Pateicos Norvēģijas kroņprincim Hokonam un kroņprincesei Metei-Māritai par vizīti un esmu pārliecināts, ka Latvijas un Norvēģijas attiecības kļūs vēl dinamiskākas, stiprākas un veicinās mūsu valstu attīstību.

MIL OSI