Loading...
You are here:  Home  >  Baltics  >  Current Article

Biało-czerwona Kancelaria Premiera

By   /   May 2, 2018  /   Comments Off on Biało-czerwona Kancelaria Premiera

Source: President of Poland in Polish

Siedziba Kancelarii Premiera jest tradycyjnie podświetlana w barwy narodowe nie tylko w maju, ale także z okazji innych ważnych wydarzeń i rocznic jak np. w listopadzie, z okazji Święta Niepodległości.

Dzień Flagi

Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 roku. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu – godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. Polskie barwy narodowe mają jako jedne z nielicznych w świecie pochodzenie heraldyczne. 7 lutego 1831 Sejm Królestwa Polskiego podjął specjalną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi.

227. rocznica Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą po konstytucji Stanów Zjednoczonych spisaną ustawą zasadniczą na świecie. Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. stanowiła zwieńczenie reform Rzeczpospolitej podjętych w okresie obrad Sejmu Czteroletniego (1788-1792).

MIL OSI

    Print       Email

You might also like...

Une délégation australienne à bord du Bâtiment de Projection et de Commandement « DIXMUDE »

Read More →