Udział premiera Mateusza Morawieckiego w polsko-rumuńskich konsultacjach międzyrządowych

Source: President of Poland in Polish

Program konsultacji obejmuje spotkanie premierów Polski i Rumunii, trwające równolegle spotkania ministerialne oraz posiedzenie plenarne obu delegacji. Przedmiotem rozmów Mateusza Morawieckiego i Vioriki Dăncili będą sprawy dwustronne, współpraca w regionie, aktualne kwestie z agendy UE oraz polityka bezpieczeństwa.

Wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz minister obrony narodowej Rumunii Mihai-Viorel Fifor podpiszą umowę między rządem RP a rządem Rumunii o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen oraz poświęconych im miejscach pamięci.

MIL OSI