Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Tallinie

Source: President of Poland in Polish

W Tallinie Prezes Rady Ministrów spotkał się z premierem Estonii Jürim Ratasem. Podczas spotkania omówione zostały kwestie przygotowań do szczytu NATO, relacji z USA, regionalnych projektów infrastrukturalnych oraz relacji dwustronnych.

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział we wspólnym spotkaniu premierów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Szefowie rządów omówili bieżące kwestie z agendy regionalnej i unijnej, w szczególności stanowisko państw regionu w ramach negocjacji wieloletniego budżetu UE na lata 2021-27, a także trwające prace w zakresie połączenia sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemami europejskimi.

MIL OSI