Konsultacje z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Podczas swojego wystąpienia wiceminister Papierz podkreślił, że celem nadrzędnym dyplomacji publicznej i kulturalnej jest uzyskanie wśród partnerów za granicą zrozumienia i poparcia dla polskiej racji stanu. Jednocześnie zauważył, że wyzwaniem, przed którym stoi obecnie polska dyplomacja, jest przełożenie najważniejszych treści dotyczących naszej historii, dziedzictwa kulturowego i religijnego jako czynnika tożsamości narodowej na język współczesnego odbiorcy, zrozumiały w różnych kręgach cywilizacyjnych i kulturowych. W tym procesie istotne znaczenie ma też zrozumienie i szacunek dla innych kultur i tradycji. – Taka dyplomacja, skierowana do zagranicznego odbiorcy – instytucji, organizacji i społeczeństw, stanowi warunek sine qua non dla tradycyjnej dyplomacji – dodał. 
Wiceszef MSZ wyraził także nadzieję, iż poprzez swoją aktywność – prowadzoną profesjonalnie, z pokorą i gotowością do dialogu – polskie placówki dyplomatyczne będą współkształtowały pozytywny wizerunek Polski za granicą oraz jej obecność i zaangażowanie w rozmaitych strukturach międzynarodowych. – Projekty i kampanie realizowane przez polskie placówki wspólnie z partnerami w kraju i za granicą przyczynią się do budowania silnej pozycji Polski oraz postrzegania nas jako profesjonalnych partnerów – zauważył wiceminister. W tym kontekście wskazał również na konieczność bliskiej współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutem Adama Mickiewicza 

Zaproszony do udziału w konsultacjach sekretarz stanu w MKiDN Jarosław Sellin podkreślił, że Polska w ramach dyplomacji publicznej i kulturalnej nie ma lepszego produktu eksportowego niż polska kultura. – Skuteczna polityka historyczna musi być oparta o trwałe instytucje w Polsce, m.in. Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej, ostatnio powołane nowe Muzeum Getta Warszawskiego, czy też Muzeum Historii Polski – zauważył wiceminister. Obecny podczas wydarzenia prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek stwierdził z kolei, że miasta odgrywają coraz większą rolę w promocji Polski i kształtowaniu pozytywnego wizerunku państwa na świecie. – Miasta budują swój wizerunek poprzez kulturę, co powoduje, że stają się elementem dynamicznego rozwoju kraju – dodał. 

W spotkaniu w Gdyni udział biorą dyrektorzy‎ Instytutów Polskich i przedstawiciele Ambasad oraz Konsulatów Generalnych RP. Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Polskiego Radia dla Zagranicy, TVP oraz innych instytucji ważnych w działaniach dla dyplomacji publicznej i kulturalnej. Celem konsultacji jest omówienie planów działań w ramach promocji Polski poza granicami kraju i realizacji priorytetów Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej na 2019 rok. 
W programie spotkania zaplanowano m.in. spotkania w formule warsztatowej z udziałem ekspertów w dziedzinie dyplomacji publicznej i kulturalnej, nowych mediów, promocji języka polskiego oraz turystyki, a także specjalistów zajmujących się tematyką dialogu polsko-żydowskiego. Przewidziano również spotkania i rozmowy w Europejskim Centrum Solidarności, Muzeum Emigracji oraz Muzeum II Wojny Światowej. 
Biuro Rzecznika PrasowegoMinisterstwo Spraw Zagranicznych