Spotkanie z nowym ambasadorem Chin

Source: Poland Ministry of the Environment in Polish

Współpraca między Polską i Chinami wynika bezpośrednio z Partnerstwa Strategicznego łączącego oba kraje w dziedzinie ochrony środowiska, a zwłaszcza w dziedzinach ochrony bioróżnorodności, klimatu, zasobów leśnych – na podstawie podpisanych w latach 2014 – 2017 porozumień o współpracy resortu z właściwymi do tych zagadnień ministerstwami ChRL. 

Liu Guangyuan wiosną br. złożył listy uwierzytelniające na ręce Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Wcześniej pełnił m.in. funkcję ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Republice Kenii oraz ministra w ambasadzie Chin w USA.

MIL OSI