Loading...
You are here:  Home  >  Baltics  >  Current Article

XII edycja Seminarium Warszawskiego

By   /   June 13, 2018  /   Comments Off on XII edycja Seminarium Warszawskiego

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

W środę 13 czerwca 2018 roku odbyło się XII Seminarium Warszawskie pod hasłem „Europejska Konwencja Praw Człowieka – 25 lat zmian oblicza polskiego prawa i praktyki”. Tegoroczna edycja, z uwagi na dwudziestą piątą rocznicę związania się przez Polskę postanowieniami Konwencji, stała się okazją do dyskusji i podsumowań na temat wpływu europejskiego systemu ochrony praw człowieka na polski porządek prawny. Przedmiotem konferencji były rozważania prawnoporównawcze odnoszące się doświadczeń innych krajów (zwłaszcza Grupy Wyszehradzkiej), a także próba odpowiedzi na pytanie, jak Europejska Konwencja Praw Człowieka przez 25 lat zmieniła oblicze polskiego prawa i praktyki. Seminarium jest jednym z wydarzeń poświęconych rocznicy przystąpienia przez Polskę do Konwencji. 

Seminarium otworzył Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, który objął konferencję patronatem honorowym. Przybyłych gości powitał również wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. – Polska może powiedzieć, że z perspektywy tego okresu, tego ćwierćwiecza, warto było zrobić ten krok, trzeba było zrobić ten krok i dobrze, że tak się stało – podkreślił wiceszef MSZ, podsumowując 25 lat obecności Polski w europejskim systemie ochrony praw człowieka. – Tym bardziej cieszę się, że możemy świętować tę rocznicę w takim miejscu jak właśnie Łazienki Królewskie – wskazał, przypominając, że właśnie tam narodził się pomysł opracowania pierwszej konstytucji przyjętej w Europie – Konstytucji 3 Maja.

Gośćmi honorowymi Seminarium byli Renata Degener – zastępca kanclerza pierwszej sekcji w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, która omówiła wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na prawo i praktykę państw systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także Andrea Bekić – ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Chorwacji, która przedstawiła priorytety chorwackiego przewodnictwa w Komitecie Ministrów Rady Europy w kontekście wzmocnienia poszanowania dla praw i wolności gwarantowanych Konwencją.

Seminaria Warszawskie mają na celu zapewnienie platformy dla wymiany doświadczeń przedstawicieli władz, społeczeństwa obywatelskiego, praktyków oraz środowiska naukowego. Jego prelegentami są wybitni przedstawicie świata nauki oraz osoby na co dzień zajmujące się zagadnieniami ochrony praw człowieka.

Tegoroczne Seminarium odbyło się w historycznej scenerii Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich.

 
 
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 
 
Zarejestrowany przebieg konferencji dostępny jest tutaj.

    Print       Email

You might also like...

President Kaljulaid: with Iceland we will digitally transform the Nordic circle

Read More →