Loading...
You are here:  Home  >  Baltics  >  Current Article

Oświadczenie ministra Michała Dworczyka w związku z nieprawdziwymi informacjami medialnymi

By   /   June 14, 2018  /   Comments Off on Oświadczenie ministra Michała Dworczyka w związku z nieprawdziwymi informacjami medialnymi

Source: President of Poland in Polish

W nawiązaniu do dokumentu stanowiącego załącznik do artykułu W. Czuchnowskiego i M. Kolińskiej-Dąbrowskiej pt. Mamy tajny list do premiera Morawieckiego: GetBack domagał się dofinansowania przez państwo, zamieszczonego dzisiaj na portalu wyborcza.pl, stanowczo dementuję, jakoby pismo o tej treści wpłynęło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jednocześnie, w trosce o transparentność życia publicznego i w związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami, w załączeniu przekazuję do publicznej wiadomości kopie wszystkich trzech pism skierowanych przez spółkę GetBack S.A. oraz p. Konrada Kąkolewskiego do Prezesa Rady Ministrów, które wpłynęły do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniach: 13 kwietnia, 18 kwietnia oraz 8 maja 2018 r., jak również kopie pism, które zostały wystosowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów do właściwych organów państwa w reakcji na otrzymaną korespondencję.

Sekretarz Stanu
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Michał Dworczyk

MIL OSI

    Print       Email

You might also like...

Wiederaufbau von Syrien nicht an politische Bedingungen knüpfen

Read More →