Loading...
You are here:  Home  >  Baltics  >  Current Article

Premier Mateusz Morawiecki o zmianach legislacyjnych w zakresie gospodarki odpadami

By   /   June 26, 2018  /   Comments Off on Premier Mateusz Morawiecki o zmianach legislacyjnych w zakresie gospodarki odpadami

Source: President of Poland in Polish

Zgodnie z zapowiedziami sprzed kilku tygodni podjęte zostały intensywne prace rządowe dotyczące rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że rząd dostrzega ten problem zarówno od strony społecznej jak i gospodarczej, w związku z tym zajmie się nim systemowo od początku do końca, czyli od wwożenia odpadów do ich utylizacji w odpowiednich miejscach.

Chcemy wyeliminować różne nieprawidłowości, patologie oraz niedoskonałości tego systemu – dodał.

Podczas wystąpienia Prezes Rady Ministrów zwrócił też uwagę na fakt, że przez 8 lat rządów poprzedników niewiele działo się w temacie gospodarki odpadami. Rozmawiano o segregacji śmieci, ich utylizacji, o spalarniach to były tylko dyskusje. Przypomniał, że wcześniej także dochodziło do pożarów wysypisk śmieci. Wysypiska płonęły i naszych poprzedników nie bardzo to interesowało. Rocznie było kilkadziesiąt, a więc niewiele mniej niż teraz. Oczywiście część z nich to był samozapłon, a cześć to były podpalenia – mówił premier.

Szef rządu odniósł się też do obecnych działań ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego oraz ministra środowiska Henryka Kowalczyka, które doprowadziły m.in. do zatrzymania nielegalnych transportów i powstania nielegalnych wysypisk śmieci.

***

Zmiany zawarte w nowelizacji ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw zakładają m.in.:

 • Wprowadzenie szczegółowych wymagań dla gromadzonych odpadów.
 • Skrócony zostanie dopuszczalny okres magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku.
 • Nastąpi zmiana zakresu uprawnień organów ochrony środowiska do wydania zezwoleń na zbieranie odpadów – w przypadku gdy całkowita pojemność instalacji lub innego miejsca magazynowania odpadów przekracza 3 000 ton na rok, właściwy będzie marszałek województwa.
 • Wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów uzależnione będzie od uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej przed rozpoczęciem działalności w zakresie gospodarki odpadami.
 • Rozszerzenie przesłanek dla odmowy udzielenia zezwolenia na gospodarowanie odpadami, dla osób fizycznych i prawnych. Zezwolenie nie będzie wydane m. in. jeżeli podmiot był już wcześniej karany.
 • Zwiększenie sankcji dla recydywistów tj. podmiotów, u których wielokrotnie wybuchały pożary.
 • Wprowadzone zostaną nowe kryteria wymierzania kar administracyjnych za niezgodne z prawem zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów. Kryteria będą oparte o ilość odpadów, której dotyczy wymierzona kara.
 • Wprowadzone zostaną zmiany w przepisach dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów, m. in. całkowity zakaz przywozu do Polski odpadów komunalnych oraz odpadów powstających z przetwarzania odpadów komunalnych.
 • Umożliwienie prowadzenia przez organy kontrolne efektywnego nadzoru nad działalnością dotyczącą transportu odpadów: Policja będzie uprawniona do kontroli transportu odpadów.

Zmiany zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw zakładają m.in.:

 • Wzmocnienie skuteczności działań kontrolnych IOŚ – Inspekcja Ochrony Środowiska będzie mogła prowadzić tzw. kontrole krzyżowe w obszarach nielegalnych działań, które obejmują obszar kilku województw.
 • Kontrola interwencyjna będzie prowadzona bez wcześniejszego zawiadomienia.
 • Możliwość wydawania przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska w trakcie kontroli decyzji wstrzymującej działalność w rygorze natychmiastowej wykonalności.
 • Możliwość prowadzenia czynności rozpoznawczych na potrzeby wykrywania nielegalnych praktyk dotyczących środowiska, w tym gospodarowania odpadami.
 • Zwiększenie wysokości stawek administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych za naruszenia wymagań ochrony środowiska.

MIL OSI

    Print       Email

You might also like...

Trip around the world to mark the 100th anniversary of Poland’s independence

Read More →