Loading...
You are here:  Home  >  Baltics  >  Current Article

Szczyt NATO w Brukseli z udziałem ministra Jacka Czaputowicza

By   /   July 12, 2018  /   Comments Off on Szczyt NATO w Brukseli z udziałem ministra Jacka Czaputowicza

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi podczas szczytu były relacje transatlantyckie, konsolidacja działań w dziedzinie odstraszania i obrony, relacje z Rosją, zaangażowanie NATO na południowej flance, relacje z partnerami Sojuszu, w tym ze Szwecją, Finlandią, Ukrainą i Gruzją oraz stosunki NATO – UE.
 
Polska delegacja opowiedziała się za zwiększeniem inwestowania w zdolności obronne przez Sojuszników. Polska argumentowała, że nowe wyzwania wymagają zwiększonego wysiłku nie tylko politycznego i wojskowego, ale także finansowego. Poparliśmy kontynuowanie prac mających na celu usprawnienie procesów decyzyjnych Sojuszu i dalsze wzmacnianie sił NATO na wypadek kryzysu. W kwestii odstraszania i obrony, szefowie państw zatwierdzili adaptację Struktury Dowodzenia NATO do nowych zagrożeń i wyzwań. W sprawie przyszłości relacji NATO-Rosja, Polska, podobnie jak inni Sojusznicy, opowiedziała się za kontynuowaniem dotychczasowego dwutorowego podejścia do Moskwy, opartego na odstraszaniu i dialogu.
 

 
Spotkanie z prezydentami Gruzji i Ukrainy posłużyło omówieniu sytuacji bezpieczeństwa w regionie oraz podsumowaniu dotychczasowej współpracy NATO z Tbilisi i Kijowem.
 
W sprawach związanych ze wzmocnieniem flanki południowej, Polska, w myśl zasady 360 stopni, poparła utworzenie misji szkoleniowej NATO w Iraku. Mandat misji obejmie wsparcie w zakresie wdrażania reform sektora bezpieczeństwa, kształcenie kadr oraz kontynuację szkoleń w zakresie budowy zdolności obronnych tego partnera.
 
Debata z partnerami operacyjnymi misji Resolute Support skoncentrowana była na wsparciu Sojuszników dla afgańskiego procesu pokojowego. Delegacja polska podkreśliła wieloletnie praktyczne zaangażowanie Polski w Afganistanie.
 
Minister Jacek Czaputowicz wziął udział w spotkaniu z ministrami spraw zagranicznych Iraku, Jordanii i Tunezji, podczas którego sojusznicy omówili sytuację na Południu, w tym zagrożenia terrorystyczne oraz możliwe odpowiedzi Sojuszu na te wyzwania.
 

 
Po zakończeniu szczytu szef polskiej dyplomacji wziął udział w spotkaniu Globalnej Koalicji do Walki z Daesh. Siedemdziesięciu siedmiu przedstawicieli państw i organizacji dokonało podsumowania dotychczasowych osiągnięć Koalicji i dyskutowało na temat jej dalszego zaangażowania. Minister zapowiedział kontynuację aktywnego udziału Polski w Koalicji. Polski kontyngent wojskowy będzie też wspierał działania prowadzone przez tworzoną misję NATO w Iraku. – Poinformowałem Sojuszników o planowanym polskim zaangażowaniu na rzecz stabilizacji Iraku w drugiej połowie 2018, zarówno w ramach działań NATO, jak i Globalnej Koalicji do walki z ISIS – zapowiedział szef polskiej dyplomacji. Zaangażowanie w działania Globalnej Koalicji będzie obejmowało przede wszystkim doradztwo, szkolenie sztabów i pododdziałów specjalnych.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

    Print       Email

You might also like...

Le conseil d’administration du FMI achève la troisième revue de l’accord en faveur de Madagascar au titre de la facilité élargie de crédit et approuve un décaissement de 44,25 millions de dollars

Read More →