Loading...
You are here:  Home  >  Baltics  >  Current Article

Wizyta Ministra Środowiska i Wody Republiki Bułgarii

By   /   September 13, 2018  /   Comments Off on Wizyta Ministra Środowiska i Wody Republiki Bułgarii

Source: Poland Ministry of the Environment in Polish

Minister Henryk Kowalczyk podziękował za konstruktywne prace podczas bułgarskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w okresie od stycznia do lipca tego roku. Podkreślił wagę zagadnień związanych z ochroną powietrza, która była jednym z ważniejszych priorytetów tej Prezydencji.

Problem z jakością powietrza jest wspólny dla Polski i Bułgarii, dlatego bardzo ważna jest współpraca i wymiana doświadczeń zmierzających do jego poprawy, a co za tym idzie poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców – zaznaczył minister Kowalczyk.

Polski minister środowiska zapoznał swojego gościa z założeniami rządowego programu Czyste Powietrze, który ma na celu podjęcie działań umożliwiających poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Realizowany program będzie dotyczył wymiany zainstalowanych w domach jednorodzinnych źródeł ciepła starej generacji, opalanych węglem, na nowoczesne, niskoemisyjne jak również termomodernizację budynków.

Domy jednorodzinne stanowią prawie połowę wszystkich budynków mieszkalnych w Polsce, więc realizacje programu Czyste Powietrze jest obecnie kluczowym działaniem w walce z niską emisją – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.

W czasie spotkania omówiono także działania stymulujące rozwój elektromobilności oraz stosowanie paliw alternatywnych (gazu ziemnego w formie LNG i CNG), jakie podejmuje polski rząd.

Rozmowy dotyczyły także zbliżającego się szczytu klimatycznego COP24, który odbędzie się w grudniu w Katowicach. W jego trakcie planowane jest przyjęcie pakietu katowickiego, który pomoże wdrożyć postanowienia Porozumienia paryskiego.

Najważniejszym celem COP24 pozostaje przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie, a także innych decyzji, które wzmocnią wdrażanie konwencji klimatycznej i Protokołu z Kioto oraz pozwolą na udział partnerów pozarządowych w tym procesie – mówił minister Kowalczyk.

MIL OSI

    Print       Email

You might also like...

Ignorante Armutspolitik des Hauses Hubertus Heil

Read More →