Loading...
You are here:  Home  >  Baltics  >  Current Article

Zmniejszenie kosztów funkcjonowania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

By   /   September 14, 2018  /   Comments Off on Zmniejszenie kosztów funkcjonowania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Source: Poland Ministry of the Environment in Polish

Zmniejszenie kosztów funkcjonowania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska (wfośigw) było jednym z celów uchwalonej w ubiegłym roku nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska. Dziś funkcjonowanie tych rozwiązań podsumował minister Henryk Kowalczyk.

W styczniu 2017 r. w zarządach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej zasiadały łącznie 54 osoby. Dziś, po roku od wprowadzonych zmian, jest to 27 osób – mówił minister środowiska.

Zmniejszenie liczby członków zarządu wojewódzkich funduszy wygeneruje oszczędności na wynagrodzeniach w kwocie ponad 4 milionów złotych. Co ważne, obecnie w większości wojewódzkich funduszy zrezygnowano z wypłat nagród rocznych dla członków zarządu, podczas gdy w latach 2015-2016 na ten cel przeznaczano corocznie ok. 2,5 miliona złotych – podkreślał minister Kowalczyk.

Wprowadzona w 2017 roku reforma wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidywała m.in. ograniczenie liczby członków zarządów na szczeblu województwa z 5 do 2, a także ograniczenie z 7 do 5 liczby członków rad nadzorczych. Przed zmianami w zarządach wfośigw zasiadały 54 osoby, a liczba członków rad nadzorczych wynosiła 112. Obecnie zarządy składają się łącznie z 27 osób, a rady nadzorcze z 80.

W latach 2015-2017 średnie roczne koszty wynagrodzeń członków zarządów wszystkich wfośigw wynosiły ok. 11 mln zł., natomiast obecnie kształtują się na poziomie ok. 6,6 mln zł., dzięki czemu powstaną oszczędności w wysokości ok. 4 mln zł. rocznie.

Zaoszczędzone środki finansowe mogą zostać spożytkowane na realizację ustawowych zadań wfośigw, a więc na wspieranie przedsięwzięć proekologicznych, realizowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców i sektor publiczny.

W wojewódzkich funduszach zostaje więcej pieniędzy, a więc może zostać zrealizowana większa liczba inwestycji poprawiających stan środowiska, w którym żyjemy – zaznaczył minister Henryk Kowalczyk.

MIL OSI

    Print       Email

You might also like...

The Bank of Russia raises the key rate by 0.25 pp to 7.50% p.a. (14.09.2018)

Read More →