Premier Mateusz Morawiecki o wsparciu dla domów seniora

Source: President of Poland in Polish

Pięknie jest, jeżeli rodzina jest wielopokoleniowa, kiedy dzieci, wnuki mogą opiekować się osobami starszymi, ale nie zawsze tak jest w życiu – powiedział premier. Zwrócił uwagę, że placówki pomocy dla osób starszych to dzieła, które muszą być wspierane przez państwo.

Ciężko jest ludziom, którzy odczuwają codziennie problemy, ból po stracie bliskich, ale również ból fizyczny związany z wieloma chorobami, dlatego rząd zrobi wszystko, by zwielokrotnić wydatki na pomoc podopiecznym takich placówek – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Jeszcze trzy, cztery lata temu było to 30 mln zł na placówki podobnego typu, umownie nazywane domami seniora, dzisiaj to już jest kilka razy więcej, a w przyszłym roku planujemy kolejne środki – podkreślił szef rządu. Jednocześnie wskazał, że środki te zostaną przeznaczone nie tylko na tworzenie nowych ośrodków, ale również na usługi socjalne i rehabilitacyjne.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział także, że w tym roku rząd utworzy około 300 domów i klubów seniora.

***

Opiekę nad mieszkańcami Domu Geriatryczno – Rehabilitacyjnego Bonifratrów pełnią Bracia Bonifratrzy i Siostry Zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Karolanek oraz innych Zgromadzeń Zakonnych. Dom Ojców Bonifratrów otwarty jest od 1 stycznia 1991 r.

MIL OSI