Premier Mateusz Morawiecki: Koła Gospodyń Wiejskich to polska tradycja

Source: President of Poland in Polish

Chcemy podnosić standard życia Polaków do poziomu europejskiego, ale i utrzymać jak najwięcej z polskiej tradycji i kultury – mówił szef rządu. Jak zaznaczył, polska wieś coraz bardziej się unowocześnia i modernizuje, ale tam też istnieją i działają Koła Gospodyń Wiejskich, niektóre liczące ponad 100 lat, a ich członkinie to kobiety gospodarne i wspaniałe uczące, jak łączyć przeszłość i teraźniejszość.

Dziękując za spotkanie premier wyraził nadzieję, że polska kultura, polska wieś i polskie miasta będą zachwycać wszystkich na świecie.

***

Na wniosek rządu Sejm przyjął ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich, dzięki której łatwiej będzie zakładać, rejestrować i prowadzić Koła, a także będą mogły one korzystać z dotacji. Nowe przepisy umożliwiają szybką rejestrację KGW i wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowanie folkloru i polskiej tradycji.

MIL OSI