Spotkanie premiera z komisarzem UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Source: President of Poland in Polish

Celem spotkania jest omówienie stanu negocjacji wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w szczególności wymiana opinii ws. planowanych mechanizmów finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich w tym okresie.

W maju br. Komisja Europejska przedłożyła projekt Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-27, w którym zaproponowała znaczące redukcje środków w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej UE, zarówno w płatnościach bezpośrednich dla rolników, jak i w wydatkach na rozwój obszarów wiejskich.

MIL OSI