Oświadczenie Centrum Informacyjnego Rządu

Source: President of Poland in Polish

Oświadczenie Centrum Informacyjnego Rządu
W związku z informacjami odwołującymi się do nieopublikowanej jeszcze książki Piotra Gajdzińskiego informujemy, że Mateusz Morawiecki nie otrzymał odprawy po odejściu ze stanowiska Prezesa Banku Zachodniego WBK.
Wszelkie informacje odnoszące się do stanu majątkowego Prezesa Rady Ministrów są umieszczone w publicznie dostępnych oświadczeniach majątkowych.

MIL OSI