Valsts prezidents un izglītības ministre uzsver demokrātijas principu nozīmi izglītības sistēmā

Source: President of Latvia in Latvian

Šodien Valsts prezidents Egils Levits un izglītības ministre Ilga Šuplinska tikšanās laikā Rīgas pilī bija vienisprātis, ka pilsoniskuma un demokrātijas principu tālāka iedzīvināšana skolēnu izglītībā ir būtiska, lai palīdzētu Latvijas jauniešiem izaugt par personībām un būt konkurētspējīgiem globalizētajā pasaulē.
Garajā sarunā Rīgas pilī abas puses pārrunāja skolu tīkla sakārtošanas jautājumus, kā arī tematus, kuriem jāpievērš uzmanība zinātnes pārvaldības un zinātnes komercializācijas laukā.

MIL OSI