Spotkanie z cyklu ‘Przystanek historia’

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Spotkanie z cyklu ‘Przystanek historia’

Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript

1 czerwca 2019

Spotkanie z cyklu ‘Przystanek historia’

Ambasada RP w Brukseli oraz Instytut Pamięci Narodowej zapraszają na wykład Grzegorza Wołka „Solidarność, Anna Walentynowicz i upadek PRL” oraz projekcję filmu Krystyny Mokrosińskiej „Drogi do wolności, drogi do wspólnej Europy”

Ambasada RP w Brukseli oraz Instytut Pamięci Narodowej zapraszają na wykład Grzegorza Wołka „Solidarność, Anna Walentynowicz i upadek PRL” oraz projekcję filmu Krystyny Mokrosińskiej „Drogi do wolności, drogi do wspólnej Europy” w dn. 13 czerwca 2019 r. o godz. 19.00 w salonach Ambasady RP przy Avenue de Gaulois 29, 1040 Bruksela. 
Słowo wstępne wygłosi Pan Artur Orzechowski, Ambasador RP w Królestwie Belgii. 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na adres: bebruamb2@msz.gov.pl do 10.06.2019 r.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych