Rekrutacja na stanowisko tymczasowe w Konsulacie

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Rekrutacja na stanowisko tymczasowe w Konsulacie

Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript

4 września 2019

Rekrutacja na stanowisko tymczasowe w Konsulacie

Konsulat Generalny RP w Manchesterze BARDZO PILNIE poszukuje osoby na stanowisko pomocnicze w celu zapewnienia wsparcia pracy urzędu podczas organizacji wyborów do Sejmu i Senatu w roku 2019 (2 miesiące)

Numer ogłoszenia 02/2019                                                                     
Data ukazania się ogłoszenia: 04 września 2019 r.

Konsulat Generalny RP w Manchesterze
BARDZO PILNIE
poszukuje osoby na stanowisko pomocnicze w celu zapewnienia wsparcia pracy urzędu
podczas organizacji wyborów do Sejmu i Senatu w roku 2019
(2 miesiące)
 
Wymiar etatu:                                01
Liczba stanowisk:                           01
Wymiar czasu pracy:                     40 godzin tygodniowo

Adres i miejsce wykonywania obowiązków służbowych:   

Wydział Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej
Konsulat Generalny RP w Manchesterze, Manchester One Building
51 Portland Street
M1 3LD Manchester     

Wymagania niezbędne:

Obywatelstwo polskie;
Wykształcenie wyższe kierunkowe: prawo, administracja lun nauki społeczne
Znajomość języka polskiego i angielskiego przynajmniej na poziomie C1 (biegłość językowa);
Poświadczenie bezpieczeństwa upoważaniającego do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „poufne” lub w przypadku jego braku zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu;
Biegła obsługa komputera;
Dobra organizacja czasu pracy;
Umiejętność prowadzenia korespondencji biurowej/urzędowej w języku polskim i angielskim;
Systematyczność, dokładność oraz umiejętność pracy w zespole;
Dojrzałość oraz wysoka kultura osobista.    

Wymagania dodatkowe, będące atutem: 

Doświadczenie zawodowe w pracy biurowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV i list motywacyjny sporządzone w języku angielskim;
Kwestionariusz aplikacyjny wg. wzoru sporządzonego w języku polskim;
Oświadczenie kandydata o:- Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;- Niekaralności;- Wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu (jeśli dotyczy);
Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;
Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie stosownego wykształcenia i doświadczenia (jeśli dotyczy);
Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego.

Termin składania aplikacji:

Dokumenty można składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres manchester@msz.gov.pl.W tytule wiadomości prosimy wskazać: Rekrutacja na stanowisko pomocnicze ds. organizacji wyborów.  

Z uwagi na pilną potrzebę zatrudnienia wsparcia, aplikacje można składać do dnia 11 września 2019 r. Oferty otrzymane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowe informacje:
Zatrudnienie planowane jest na okres ok. 2 miesięcy. W przypadku pozytywnej oceny współpracy istnieje możliwość przedłużenia zatrudnienia. 2 miesięczny okres zatrudnienia potraktowany zostanie wówczas jako okres próbny.   

Konsulat zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.    

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych