Premier w Sejmie o sukcesach reform w polskim wymiarze sprawiedliwości

Source: President of Poland in Polish

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas 86. posiedzenia Sejmu »

Podczas wystąpienia premier przypomniał o przeprowadzonych z sukcesem reformach w polskim wymiarze sprawiedliwości. Podsumował też konsekwentne i systemowe zmiany legislacyjne.
Mateusz Morawiecki podkreślił także, że reakcja Ministra Zbigniewa Ziobry na doniesienia leżące u podstaw głosowanego wniosku była właściwa i szybka, dzięki czemu stał się on bezprzedmiotowy.

MIL OSI