Polskie przemiany roku 1989 – wykład w Ambasadzie RP

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Polskie przemiany roku 1989 – wykład w Ambasadzie RP

Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript

12 września 2019

Polskie przemiany roku 1989 – wykład w Ambasadzie RP

W ramach festiwalu Golden Days w siedzibie ambasady odbył się wykład poświęcony przemianom ustrojowym roku 1989 w Polsce.

Wykład wygłosił Adam Leszczyński, dziennikarz i wykładowca SWPS w Warszawie. Licznie zgromadzona duńska publiczność zapoznała się z chronologią wydarzeń w Polsce w latach 1980 – 1989, począwszy od strajku w Stoczni Gdańskiej, poprzez wprowadzenie stanu wojennego, aż do rozmów Okrągłego Stołu i częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 r. Szczególną uwagę prowadzący zwrócił na społeczne i gospodarcze tło wydarzeń prowadzących do obalenia komunizmu oraz społeczne koszty transformacji, tzw. „straconej dekady” i później, po wprowadzeniu w Polsce zasad gospodarki wolnorynkowej. Wydarzenia rozgrywające się w Polsce zostały również wpisane w szerszy kontekst zimnej wojny oraz kryzysu paliwowego, który wpłnął na gospodarki ówczesnych mocarstw. Na zakończenie wykładu A. Leszczyński starał się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak duże znaczenie dla rozwoju wydarzeń roku 1989 w Europie Środkowo-Wschodniej, miały wypadki w Polsce.
 
Wykład był częścią programu festiwalu Golden Days, którego tegoroczną edycję w całości poświęcono 30. rocznicy upadku Muru Berlińskiego i Jesieni Ludów. Intencją organizatorów jest refleksja nad dziedzictwem ówczesnych wydarzeń i wzbudzonych przez nie nadziei.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych