Valsts prezidents un Latvijas Pasaules dabas fonds uzsver Latvijas līdzatbildību klimata pārmaiņu risināšanā

Source: President of Latvia in Latvian

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar Latvijas Pasaules dabas fonda pārstāvjiem – Jāni Rozīti, Maigu Jentgenu un Ilzi Jurkāni. Sarunā fonda pārstāvji stāstīja par savas darbības virzieniem – Baltijas jūras stāvokli, klimata pārmaiņām, ilgtspējīgu pārtikas un lauksaimniecības politiku.
Sarunā abas puses uzsvēra, ka Latvijai ir liels potenciāls kļūt par patiesu eko lielvalsti, kas visai pasaulei varētu rādīt labo piemēru. Tika augsti novērtēts sabiedrības atbalsts un Latvijas Pasaules dabas fonda vēstnešu darbs, sludinot ilgtspējīgas valsts attīstības idejas Latvijā.
Valsts prezidents un Latvijas Pasaules dabas fonda pārstāvji apspriedās par dabas katastrofām dažādos pasaules reģionos, kopīgi secinot, ka Latvija nav atrauta no tām, jo dabas ekosistēma ir vienota un krīze vienā pasaules daļā ar laiku var atsaukties arī citur, tādēļ mūsu valstij aktīvi jāiesaistās klimata pārmaiņu risināšanā.

MIL OSI