Premier: Śląsk ma ogromny potencjał, który trzeba dobrze wykorzystać

Source: President of Poland in Polish

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji #ProgramDlaŚląska »

Program dla Śląska jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przedsięwzięcie ma na celu zmianę profilu gospodarczego regionu i stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki nowymi przedsięwzięciami. Mamy 58 mld zł do zaangażowania na infrastrukturę drogową, kolejową, energetyczną, poprawę powietrza, badania i rozwój – zaznaczył Prezes Rady Ministrów. Jest to pierwszy program w polityce regionalnej, który stanowi jednocześnie narzędzie koordynujące krajowe i europejskie źródła finansowania rozproszone w wielu programach i instytucjach.
Zaangażowaliśmy setki milionów złotych na programy dla przeszkolenia osób, żeby podnieść ich kwalifikacje i kompetencje, po to, żeby Ślązacy mogli lepiej zarabiać – podkreślił premier. Program obejmuje obecnie 116 zrealizowanych i planowanych przedsięwzięć o łącznej wartości 62 mld zł. Już teraz wartość podjętych działań wynosi około 48 mld zł i sukcesywnie wzrasta. Podpisujemy umowy na rozwój infrastruktury w województwie śląskim. Zatwierdziliśmy nowe projekty na 5 mld zł, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska i przyciągną nowych przedsiębiorców – kontynuował Mateusz Morawiecki.
W ramach Programu przeznaczyliśmy ponad miliard złotych na program dla uczelni województwa śląskiego – podkreślił premier. Wspomniał również o programie Gepard II, który daje możliwość zmiany taboru autobusowego na elektryczny i zachęcił samorządowców do wzięcia w nim udziału.

MIL OSI