Valsts prezidents novērtē Tiesu administrācijas darbu tiesu modernizācijas un e-pakalpojumu attīstībā

Source: President of Latvia in Latvian

22. novembrī Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Tiesu administrācijas vadību un pārrunāja iestādes līdzšinējo darbību un ieceres tiesu modernizācijas un e-pakalpojumu attīstībā.
Diskutējot par e-pakalpojumu ienākšanu tiesu darbā, Valsts prezidents atzinīgi novērtēja Tiesu administrācijas progresīvo darbību sabiedrībai sniegto pakalpojumu modernizēšanā (izstrādātas dažādas informācijas sistēmas, virtuālais asistents Justs), par ko Tiesu administrācija saņēmusi arī starptautisku atzinību – Eiropas publiskās pārvaldes balvu un Eiropas Komisijas īpašo balvu “Temīdas kristāla svari”. “Tiesu administrācija ar saviem novatoriskajiem risinājumiem ir avangardā, tādējādi starptautiskā mērogā izceļot Latvijas valsts pārvaldi,” norāda E. Levits.
Tikšanās laikā tika pārrunāts arī Tiesu administrācijas paveiktais, lai veicinātu tiesu komunikāciju ar sabiedrību. E. Levits uzsvēra, ka mūsdienās pieņemto nolēmumu skaidrošanā arvien nozīmīgāka ir tieši tiesnešu komunikācija ar medijiem un sabiedrību, tādējādi veicinot iedzīvotāju izpratni par tiesu sistēmas darbu.

MIL OSI