Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Okresowe akredytacje prasowe na 2020 rok

Source: President of Poland in Polish

Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP wznawia proces przyznawania okresowych akredytacji prasowych dla dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów obrazu i dźwięku, którzy zajmują się stałym relacjonowaniem i dokumentowaniem wydarzeń, mających miejsce w Pałacu Prezydenckim i w Belwederze.

W celu uzyskania okresowej akredytacji prasowej na rok 2020 należy wypełnić dołączony wniosek o jej wydanie i złożyć go w Biurze Prasowym KPRP do 16 grudnia 2019 r.

Do wniosku, opatrzonego pieczęcią redakcji oraz pieczęcią i podpisem redaktora naczelnego, należy dołączyć aktualne zdjęcie oraz skan (lub kserokopię) ważnej legitymacji prasowej.

Biuro Prasowe KPRP zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia akredytacji lub do jej anulowania w ciągu roku bez podania uzasadnienia.
O terminie odbioru okresowych akredytacji prasowych na 2020 rok Biuro Prasowe KPRP poinformuje w osobnym komunikacie (wstępnie planowany na 7 stycznia 2020 r.).

Informacji nt. procesu przyznawania okresowych akredytacji prasowych udziela Biuro Prasowe KPRP, Sekretariat BP tel. 22 695 10 70 , e-mail:

MIL OSI