Saruna Rīgas pilī par kompetenču pieeju izglītībā: iekļaujošas izglītības centrā ir jābūt katra bērna spēju maksimālai attīstīšanai

Source: President of Latvia in Latvian

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” pārstāvjiem – projekta vadītāju Velgu Kaksi, Mācību satura ieviešanas vadītāju Zani Oliņu un Partnerību un komunikācijas vadītāju Katrīnu Duku-Gulbi.
Valsts prezidents interesējās par šī projekta darbību un skolu attieksmi pret jauno pieeju satura pasniegšanā. Tāpat E. Levits izjautāja projekta īstenotājus par humanitāro, sociālo un dabas zinātņu līdzsvaru piedāvātajā saturā.
Z. Oliņa informēja, ka šī augusta beigās pēc 3,5 gadu īstenošanas pilotprojekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” noslēgsies un tajā būs piedalījušās 100 Latvijas skolas un aptuveni 1000 skolotāju, ieviešot jaunu pieeju izglītības saturā pirmskolas, pamatizglītības un vidusskolas posmā. Runa ir par “mūsdienīgas lietpratības izglītību”, kas, pēc Z. Oliņas stāstītā, balstās “zināšanās, prasmēs un attieksmēs” un iemāca skolēnam ne tikai integrētas zināšanas, bet arī prasmes tās lietot, balstoties uz vērtībām.
Tāpat projekta īstenotāji uzsvēra, ka ir būtiski Latvijas skolu sistēmā neorientēties tikai pēc skolu reitingu skalas, bet tiekties uz tādu izglītības sistēmu, kur katrs bērns ir vērtība, izglītība ir iekļaujoša un virzīta uz katra bērna spēju maksimuma sasniegšanu.  Uzmanība tika pievērsta arī mobinga problēmai skolās, kur lielāka atbildība par domāšanas maiņu šajā tematā un jaunas skolas ikdienas kultūras ieviešanu jāuzņemas skolu vadībai.

MIL OSI