Valsts prezidents atbalsta Kuldīgas ieceri iesniegt pieteikumu UNESCO pasaules mantojuma sarakstam

Source: President of Latvia in Latvian

Valsts prezidents Egils Levits šodien Kuldīgas “Restaurācijas centrā” tika iepazīstināts ar koka restaurācijas tradīcijām un iedzīvotāju iesaisti pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Tā kā Kuldīga 2021. gada sākumā gatavojas iesniegt pieteikumu UNESCO pasaules mantojuma sarakstam, “Restaurācijas centrā” notika dzīva diskusija par pieteikuma aspektiem.
Novērtējot pieteikuma nozīmību, Valsts prezidents norādīja: “Pieteikuma akceptēšana UNESCO būs ļoti liels panākums ne tikai Kuldīgai un Kurzemei, bet visai Latvijai, jo tā atkal būs viena spilgta pērle Latvijas kultūras kartē. Šis mantojums aptver Kuldīgas vecpilsētas arhitektonisko mantojumu. Man jāsaka, ka kuldīdznieki ļoti par to rūpējas un saprot šī mantojuma unikalitāti un nozīmi. Tam ir arī vēsturiski politisks aspekts, jo ar to tiek izcelta Kurzemes un Zemgales hercogiste kā moderna valsts Latvijas teritorijā, kas kā gandrīz patstāvīga valsts pastāvēja 225 gadus, tātad krietni ilgāk nekā līdz šim ir pastāvējusi Latvijas valsts. Protams, mūsu kopējā vēsturē Kurzemes un Zemgales hercogistei ir jāieņem vieta, kas tai pienākas, un šis pieteikums UNESCO ir ļoti nozīmīgs solis šajā virzienā. Atbalstu šo pieteikumu, jo tas ir svarīgs projekts visai Latvijai.”
Tāpat Valsts prezidents Kuldīgā tikās ar jaunajiem uzņēmējiem, kuri guvuši valsts atbalstu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatoru programmā. Kuldīgas novada jaunie uzņēmēji ar savām radošajām uzņēmējdarbības idejām un projektiem pēc statistikas ir apliecinājuši izcilus panākumus, tai skaitā savu produktu eksportā. Izsakot atzinību par paveikto, Valsts prezidents tikšanās laikā ar interesi uzklausīja pieredzes stāstus un pateicās par drosmi savu ideju realizēšanā un arī novada uzņēmējdarbības potenciāla vairošanā. Tāpat klātesošie atzinīgi vērtēja jauno uzņēmēju atbalsta programmas radītās iespējas, mentoru atbalstu, kā arī salīdzinoši vienkāršo birokrātijas līmeni jaunas uzņēmējdarbības īstenošanā salīdzinājumā ar dažu citu Eiropas valstu praksi.
Sarunās ar novada vadību tika apspriesta Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz novada attīstības jautājumiem, apspriesti temati par to, kā veicināt uzņēmēju piesaisti kādai pašvaldībai un kā sekmēt pašvaldību gatavību uzņēmumu ienākšanai. Tāpat tika pārrunāts jautājums par valsts finansēta atbalsta nepieciešamību UNESCO Nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā iekļautajai suitu kultūras tradīcijai. Tika arī pievērsta uzmanība nepieciešamībai saglabāt Kuldīgas slimnīcā neatliekamās palīdzības sniegšanas funkcijas, jo visā Kurzemes reģionā šobrīd tikai trīs slimnīcas – Liepājā, Ventspilī un Kuldīgā – sniedz šo cilvēka dzīvībai būtisko pakalpojumu.

MIL OSI