228th Anniversary of the 3 May Constitution

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

228th Anniversary of the 3 May Constitution

Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript

26 April 2019

228th Anniversary of the 3 May Constitution

The text of the 3 May Constitution of 1791 is traditionally credited to King Stanisław II August, Grand Marshall of Lithuania Ignacy Potocki, and the priest and philosopher Fr. Hugo Kołłątaj.

The adopted constitution drew inspiration from the political and social thought of the European Enlightenment as well as the American Constitution of 1787. The authors of Poland’s basic law stipulated that the government was to put the nation first rather than advance the interests of the few. The document consisted of 11 articles. The first one granted dominant status to the Roman Catholic faith but at the same time guaranteed the freedom of belief and practice to other religions. Article 5 provided for the separation of powers into legislative, executive, and judicial. A two-chamber Sejm passed laws, executive power was in the hands of the king and the Guardians of the Laws, and judicial power was exercised by independent courts.

Constitution Day was established in 1919 and was a public holiday until 1940. During the Second World War and in the times of the Polish People’s Republic it was forbidden to celebrate the May 3 Constitution. It was only in 1990 that the public holiday was restored by law.

MFA Press Office

© 2012 Ministry of Foreign Affairs

Poland’s Day of the Flag

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Poland’s Day of the Flag

Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript

26 April 2019

Poland’s Day of the Flag

The Day of the Polish Flag is celebrated on 2 May. On this day, Poles reflect upon the long history of the red-and-white national colours, and proudly fly flags outside their homes.

Polish national colours, which is a rarity are of heraldic origin. They derive from the colours of the coat of arms of the Kingdom of Poland and the coat of arms of the Grand Duchy of Lithuania. In the Polish flag, the white is a reference to the white of the Eagle, which features on the coat of arms of Poland, and to the white of Pahonia – a knight galloping on horseback, which features on the coat of arms of Lithuania, both againstred background. On the flag, the white stripe is placed above the red stripe because in Polish heraldry, the tincture of the charge has priority over the tincture of the field.

The red-and-white colours were first recognised as national colours on 3 May 1792, on the first anniversary of the signing of the May Constitution. They were officially adopted as the colours of the Polish State by the Sejm of the Kingdom of Poland in 1831, during the November Uprising. After Poland regained independence, the design of the Polish flag was approved by the Legislative Sejm on 1 August 1919.

The Polish Flag Day has been officially celebrated since 2004.

MFA Press Office

© 2012 Ministry of Foreign Affairs

Polish Diaspora and Poles Abroad Day

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Polish Diaspora and Poles Abroad Day

Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript

26 April 2019

Polish Diaspora and Poles Abroad Day

In 2002, the Sejm of the Republic of Poland established the Polish Diaspora and Poles Abroad Day to be celebrated on 2 May in recognition of the “long-standing achievements and contribution of the Polish diaspora and Poles living abroad in helping Poland regain its independence, of their loyalty and attachment to their Polish identity, as well as of their assistance to the homeland in times of need.”

Poland’s government recognises the special role of the Polish diaspora and considers the cooperation with Polish communities abroad to be one of its priorities. In his address to the Polish Sejm in March this year, Foreign Minister Jacek Czaputowicz stressed that “we would like our compatriots to become an important ally of the government in promoting Poland’s national interest, culture, national memory and historical narrative.”

We believe that this jubilee is important for all our compatriots, no matter where they live, and therefore especially on this day we reach out to Poles abroad thanking them for their work and commitment to their country.

According to the Ministry of Foreign Affairs, about 20 million Poles and people of Polish origin currently live outside Poland. Many of them remained in the eastern territories after the state’s borders shifted, whereas others moved abroad more recently and make up Polish communities in Western countries. The largest Polish community is in the United States, where over 9.6 million people declared to be of Polish origin (2012).

MFA Press Office
 

© 2012 Ministry of Foreign Affairs

Fifteen years of Poland’s membership in the EU

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Fifteen years of Poland’s membership in the EU

Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript

26 April 2019

Fifteen years of Poland’s membership in the EU

On 1 May 2004, Poland, together with the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Lithuania, Latvia, Estonia, Slovenia, Cyprus and Malta, joined the EU. The 2004 enlargement was the largest in the Union’s history.

In the first step, on 16 December 1991, Poland signed  the Europe Agreement on 16 December 1991 establishing an association between Poland and the European Communities and their Member States. A symbolic moment came on 8 April 1994 in Athens with the submission of a formal application for membership in the European Union by the Government of the Republic of Poland. Official accession negotiations with the EU began four years later – in the accession referendum, which took place on 7-8 June 2003, 77.45 percent of Poles voted in favour of EU membership.
Poland is the most populous and largest country in terms of territory to have joined the EU since 2004. Poland’s is the sixth largest EU economy according to the GDP value and one of the fastest growing. Poland is an active and important member of the Union, engaged in key debates on its future, migration, climate and economic policy. Poland’s EU membership strengthens the country’s international standing and brings many economic, political and social benefits.
“Poland’s accession to the European Union crowned the efforts of all governments that were formed after Solidarity’s victory in 1989. […] EU membership has become a foundation for the modernization of our state, economy, and foreign policy”, Minister of Foreign Affairs Jacek Czaputowicz said in his foreign policy address to the Sejm of the Republic of Poland on 14th March 2019.

MFA Press Office
 

© 2012 Ministry of Foreign Affairs

Consulate General of the Republic of Poland in Istanbul

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Information

Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript

18 April 2019

Information

We kindly inform that the Consulate General of the Republic of Poland in Istanbul will be closed between 22nd – 23rd of April 2018 and 1st – 3rd of May.

© 2012 Ministry of Foreign Affairs

Spotkanie wielkanocne w Konsulacie Generalnym RP w Brześciu

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Spotkanie wielkanocne w Konsulacie Generalnym RP w Brześciu

Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript

29 kwietnia 2019

Spotkanie wielkanocne w Konsulacie Generalnym RP w Brześciu

25 kwietnia br. w Konsulacie odbyło się spotkanie z okazji  Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Na zaproszenie Konsula Generalnego RP w Brześciu Piotra Kozakiewicza przybyli m.in. przedstawiciele duchowieństwa, kombatanci, przedstawiciele organizacji zrzeszających Polaków na Białorusi, ośrodków nauczania języka polskiego z obwodu brzeskiego oraz reprezentanci polskich władz samorządowych i środowisk biznesu.
Konsul Generalny Piotr Kozakiewicz złożył wszystkim przybyłym życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Jego Ekscelencja ks. Biskup Antoni Dziemianko, ordynariusz diecezji pińskiej, poprowadził modlitwę oraz poświęcił przygotowane wielkanocne potrawy.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych

PIĘTNAŚCIE LAT CZŁONKOSTWA POLSKI W UE

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Piętnaście lat członkostwa Polski w UE/Fifteen years of Poland’s membership in the EU
W dniu 1 maja 2004 roku miało miejsce największe rozszerzenie Unii Europejskiej w historii. Polska, razem z Czechami, Słowacją, Węgrami, Litwą, Łotwą, Estonią, Słowenią, Cyprem i Maltą, wstąpiła do Unii Europejskiej.
Pierwszym krokiem było podpisanie 16 grudnia 1991 roku Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Symbolicznym momentem było złożenie 8 kwietnia 1994 roku w Atenach przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej formalnego wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej. Cztery lata później rozpoczęły się właściwe negocjacje akcesyjne – w referendum akcesyjnym, które odbyło się 7-8 czerwca 2003 roku, 77,45% Polaków opowiedziało się za członkostwem w  Unii Europejskiej.
Polska jest najludniejszym i największym powierzchniowo krajem, który przystąpił do UE po 2004 roku. Polska gospodarka jest szósta według wartości PKB w Unii Europejskiej, jednocześnie zachowując jedno z najwyższych poziomów wzrostu we Wspólnocie. Polska jest aktywnym i ważnym członkiem UE, uczestnicząc w najważniejszych debatach toczących się na forum Unii Europejskiej nt. przyszłości UE, polityki migracyjnej, klimatycznej i gospodarczej. Członkostwo Polski umacnia pozycję Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej przynosząc wiele korzyści gospodarczych, politycznych i społecznych.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było zwieńczeniem starań wszystkich rządów utworzonych po zwycięstwie Solidarności w 1989 roku. […] Członkostwo w Unii Europejskiej stało się trwałą płaszczyzną modernizacji naszego państwa, naszej gospodarki i naszej polityki zagranicznej – mówił minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w swoim exposé wygłoszonym przed Sejmem RP 14 marca 2019 roku.
On 1 May 2004, Poland, together with the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Lithuania, Latvia, Estonia, Slovenia, Cyprus and Malta, joined the EU. The 2004 enlargement was the largest in the Union’s history.
In the first step, on 16 December 1991, Poland signed  the Europe Agreement on 16 December 1991 establishing an association between Poland and the European Communities and their Member States. A symbolic moment came on 8 April 1994 in Athens with the submission of a formal application for membership in the European Union by the Government of the Republic of Poland. Official accession negotiations with the EU began four years later – in the accession referendum, which took place on 7-8 June 2003, 77.45 percent of Poles voted in favour of EU membership.
Poland is the most populous and largest country in terms of territory to have joined the EU since 2004. Poland’s is the sixth largest EU economy according to the GDP value and one of the fastest growing. Poland is an active and important member of the Union, engaged in key debates on its future, migration, climate and economic policy. Poland’s EU membership strengthens the country’s international standing and brings many economic, political and social benefits.
“Poland’s accession to the European Union crowned the efforts of all governments that were formed after Solidarity’s victory in 1989. […] EU membership has become a foundation for the modernization of our state, economy, and foreign policy”, Minister of Foreign Affairs Jacek Czaputowicz said in his foreign policy address to the Sejm of the Republic of Poland on 14th March 2019.

„Wieczność i chwila. 1918 – 1939 – Polska silna architekturą”

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

„Wieczność i chwila. 1918 – 1939 – Polska silna architekturą”

Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript

26 kwietnia 2019

„Wieczność i chwila. 1918 – 1939 – Polska silna architekturą”

Baranowicze 2019

Baranowicze przyjrzały się polskiej architekturze okresu międzywojennego
5 kwietnia 2019 r. Konsulat Generalny RP w Brześciu we współpracy z Instytutem Polskim w Mińsku zorganizował wernisaż wystawy „Wieczność i chwila. 1918 – 1939 – Polska silna architekturą” w sali działu literatury specjalistycznej Baranowickiej Centralnej Biblioteki Miejskiej im. W. Taulaja w Baranowiczach.
To jest już druga prezentacja wystawy w brzeskim okręgu konsularnym (w okresie 11-18.12.2018 r. wystawa była prezentowana w sali wystawienniczej Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego).
Wystawę otworzyli dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku Cezary Karpiński, kierownik Wydziału Kultury Baranowickiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego Natalia Michalczyk i deputowany Baranowickiej Miejskiej Rady Deputowanych Włodzimierz Zujew. Dr hab. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Michał Pszczółkowski opowiedział gościom wernisażu o koncepcjach architektonicznych tego okresu historycznego oraz o pomnikach architektury polskiego modernizmu na Białorusi, w tym w Baranowiczach. Atmosferę uroczystości na otwarciu stworzył Wzorowy Chór Dziecięcy „Raduga” Państwowej Instytucji Edukacyjnej „Dziecięca szkoła chóralna im. W. Rowdo”. Chór wykonał utwory Fryderyka Chopina i Sebastiana Bacha.
Obecnie w Baranowiczach trwają prace nad projektem trasy turystycznej w oparciu o zachowane pomniki architektury, w tym z okresu międzywojennego. Jak podkreślała kierownik Wydziału Kultury Natalia Michalczyk, Baranowicze są miastem dosyć młodym, dlatego zachowanie dziedzictwa architektonicznego jest jednym z priorytetów rozwoju współpracy kulturalnej i turystyki. Popularność wystawy jest także związana z jej dodatkową częścią (11 plansz), zawierającą informacje na temat polskiej architektury okresu międzywojennego na terenie współczesnej Białorusi, która została opracowana przez dr. hab. Michała Pszczółkowskiego.
Wystawa w Baranowiczach będzie czynna do 30 kwietnia 2019 r.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych

I Międzynarodowy Konkurs Młodych Wykonawców

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

W Brześciu odbył się I Międzynarodowy Konkurs Młodych Wykonawców „Steps of classic”
14 kwietnia 2019 roku ogłoszono wyniki I Międzynarodowego Konkursu Młodych Wykonawców „Steps of classic” w nominacji „fortepian”, który trwał od 12 po 14 kwietnia i był goszczony przez Dziecięcą Szkołę Muzyczną nr 2 m. Brześć.
W konkursie wzięło udział 70 osób z 5 krajów – Białorusi, Polski, Ukrainy, Rosji i Łotwy. Konkursanci w czterech kategoriach wiekowych (od najmłodszych do 17 roku życia) walczyli o zwycięstwo, wykonując program obowiązkowy: utwór epoki baroku, utwór wirtuozowski oraz na wybór – utwór białoruskiego, polskiego lub niemieckiego kompozytora. Wykonanie oceniało profesjonalne międzynarodowe jury, w skład którego weszli: narodowy artysta RB prof. Igor Ołownikow (przewodniczący – Mińsk, Białoruś); prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Maria Gabryś-Heyke (Warszawa, Polska); zasłużony działacz kultury Rosji Lubow Lawniejewa (Petersburg, Rosja); laureatka konkursów międzynarodowych mgr historii sztuki Marina Kulow (Brześć, Białoruś).
Konsul Generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz wręczył Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora Jegorowi Karasiowi z Petersburga. Do zasłużonego zwycięstwa uczestnika z Rosji zaprowadził Juliusz Zarębski i jego „Tarantella”.
Uczestnicy z Polski także godnie przedstawili polską szkołę muzyczną, zdobywając najwyższe nagrody. Konstancja Rempała otrzymała Nagrodę Specjalną Zasłużonego Artysty Rosji Algirdasa Pauliukevičiusa „Za mistrzostwo zawodowe i perspektywy twórcze” od członka jury Lubowi Lawniejewej (żony Pauliukevičiusa). Agata Kłudczyńska otrzymała Nagrodę Specjalną za wykonanie utworu niemieckiego kompozytora (Ludwika van Beethovena – Sonata c-moll op.10 n.1) od Organizacji społecznej „Pobratymcy Brześć-Schussental” – założycieli konkursu. 
Laureatkami konkursu z Polski zostały:
1) Konstancja Rempała – 1 nagroda (w kategorii С (12-14 lat), prof. Anna Jastrzębska-Quinn; 
2) Maria Bury – 2 nagroda (w kategorii D (15-17 lat), prof. Monika Quinn;
3) Agata Kłudczyńska – 3 nagroda (w kategorii D (15-17 lat), prof. Monika Quinn.

Partnerem przedsięwzięcia został Konsulat Generalny RP w Brześciu, który przekazał organizatorom nagrody dla uczestników – wydania nut polskich kompozytorów.

Harmonogram pracy KG RP w Brześciu w maju 2019 r.

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Harmonogram pracy KG RP w Brześciu w maju 2019 r.

Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript

23 kwietnia 2019

Harmonogram pracy KG RP w Brześciu w maju 2019 r.

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu uprzejmie informuje o następujących zmianach godzin pracy urzędu w maju br.:
25.04.2019 – przyjmowanie dokumentów i wydawanie paszportów wyłącznie do godz. 13.00;
01.05.2019 – urząd nieczynny;
02.05.2019 – przyjmowanie dokumentów i wydawanie paszportów wyłącznie do godz. 13.00;
03.05.2019 – urząd nieczynny;
04.05.2019 – urząd nieczynny;
07.05.2019 – urząd nieczynny;
09.05.2019 – urząd nieczynny.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych