Loading...
You are here:  Home  >  Parliament of Poland
Latest

Łatwiejszy dostęp do kolejnej grupy zawodów regulowanych

By   /  August 2, 2017  /  Baltics, Parliament of Poland, Poland, Polish Language  /  Comments Off on Łatwiejszy dostęp do kolejnej grupy zawodów regulowanych

MIL OSI – Source: Poland Parliament – In Polish – Headline: Łatwiejszy dostęp do kolejnej grupy zawodów regulowanych Ma to umożliwić wchodząca w życie 30 listopada 2015 r. ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Tzw. trzecia ustawa deregulacyjna przewiduje otwarcie 100 profesji poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. certyfikatów, […]

Read More →
Latest

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego

By   /  August 2, 2017  /  Baltics, Parliament of Poland, Poland, Polish Language  /  Comments Off on Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego

MIL OSI – Source: Poland Parliament – In Polish – Headline: Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego Wynika ona z wchodzącej w życie 27 listopada 2015 r. nowelizacji Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw. Zniesienie bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) ma poprawić sytuację klientów banków. BTE był wystawianym przez bank dokumentem uprawniającym do egzekucji komorniczej majątku dłużnika (np. […]

Read More →
Latest

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

By   /  August 2, 2017  /  Baltics, Parliament of Poland, Poland, Polish Language  /  Comments Off on Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

MIL OSI – Source: Poland Parliament – In Polish – Headline: Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 23 listopada 2015 r. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która jednoznacznie przesądza, że marszałkowie województw są nie tylko organami egzekucyjnymi uprawnionymi do ściągania należności związanych z wyłączaniem z […]

Read More →
Latest

Rozwiązania zmniejszające bezrobocie wśród młodych – państwo zrefunduje część kosztów ich zatrudnienia

By   /  August 2, 2017  /  Baltics, Parliament of Poland, Poland, Polish Language  /  Comments Off on Rozwiązania zmniejszające bezrobocie wśród młodych – państwo zrefunduje część kosztów ich zatrudnienia

MIL OSI – Source: Poland Parliament – In Polish – Headline: Rozwiązania zmniejszające bezrobocie wśród młodych – państwo zrefunduje część kosztów ich zatrudnienia Przewiduje je nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 21 listopada 2015 r. Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca, który zatrudni na pełny etat bezrobotnego do 30. […]

Read More →
Latest

Gminy otrzymają dopłaty na zakup byłych mieszkań zakładowych przeznaczonych na lokale socjalne

By   /  August 2, 2017  /  Baltics, Parliament of Poland, Poland, Polish Language  /  Comments Off on Gminy otrzymają dopłaty na zakup byłych mieszkań zakładowych przeznaczonych na lokale socjalne

MIL OSI – Source: Poland Parliament – In Polish – Headline: Gminy otrzymają dopłaty na zakup byłych mieszkań zakładowych przeznaczonych na lokale socjalne 21 listopada br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Zgodnie z nią gminy, kupujące byłe mieszkania zakładowe, będą mogły skorzystać […]

Read More →
Latest

Prokuratoria Generalna będzie mogła skupić się na złożonych sprawach

By   /  August 2, 2017  /  Baltics, Parliament of Poland, Poland, Polish Language  /  Comments Off on Prokuratoria Generalna będzie mogła skupić się na złożonych sprawach

MIL OSI – Source: Poland Parliament – In Polish – Headline: Prokuratoria Generalna będzie mogła skupić się na złożonych sprawach Umożliwi to nowelizacja ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi dziś w życie. Celem nowych przepisów jest wyeliminowanie utrudnień w funkcjonowaniu Prokuratorii Generalnej (PG) Skarbu Państwa (SP) oraz zmniejszenie obciążeń […]

Read More →
Latest

Informatyzacja postępowania wieczystoksięgowego

By   /  August 2, 2017  /  Baltics, Parliament of Poland, Poland, Polish Language  /  Comments Off on Informatyzacja postępowania wieczystoksięgowego

MIL OSI – Source: Poland Parliament – In Polish – Headline: Informatyzacja postępowania wieczystoksięgowego Takie rozwiązania przewiduje nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 18 listopada 2015 r. Uchwalone rozwiązania przewidują dalszą informatyzację postępowania wieczystoksięgowego.Zgodnie z nowelizacją notariusze, komornicy i naczelnicy urzędów skarbowych obowiązkowo będą je wszczynali w formie elektronicznej. […]

Read More →
Latest

Rozwiązania umożliwiające odnowę obszarów zdegradowanych społecznie oraz infrastrukturalnie

By   /  August 2, 2017  /  Baltics, Parliament of Poland, Poland, Polish Language  /  Comments Off on Rozwiązania umożliwiające odnowę obszarów zdegradowanych społecznie oraz infrastrukturalnie

MIL OSI – Source: Poland Parliament – In Polish – Headline: Rozwiązania umożliwiające odnowę obszarów zdegradowanych społecznie oraz infrastrukturalnie Wprowadza je ustawa o rewitalizacji, która weszła w życie 18 listopada 2015 r. Istotą rewitalizacji będą zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, podejmowane na konkretnym obszarze i prowadzone na podstawie gminnego programu rewitalizacji.Programy […]

Read More →
Latest

Większy wpływ ministra sprawiedliwości na wykonanie budżetu w części, za którą odpowiada

By   /  August 2, 2017  /  Baltics, Parliament of Poland, Poland, Polish Language  /  Comments Off on Większy wpływ ministra sprawiedliwości na wykonanie budżetu w części, za którą odpowiada

MIL OSI – Source: Poland Parliament – In Polish – Headline: Większy wpływ ministra sprawiedliwości na wykonanie budżetu w części, za którą odpowiada Dziś weszła w życie nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych, zgodnie z którą w sprawach o roszczenia majątkowe ze stosunku służbowego lub stosunku pracy, wszczętych z powództwa sędziego, referendarza sądowego, asystenta sędziego […]

Read More →
Latest

Przejściowe zwolnienie niszowych uczestników rynku płatności kartą z przepisów UE dotyczących prowizji

By   /  August 2, 2017  /  Baltics, Parliament of Poland, Poland, Polish Language  /  Comments Off on Przejściowe zwolnienie niszowych uczestników rynku płatności kartą z przepisów UE dotyczących prowizji

MIL OSI – Source: Poland Parliament – In Polish – Headline: Przejściowe zwolnienie niszowych uczestników rynku płatności kartą z przepisów UE dotyczących prowizji Takie rozwiązanie zakłada ustawa o usługach płatniczych, która weszła w życie 17 listopada 2015 r.  Ma ona zapewnić odpowiedni poziom konkurencyjności pomiędzy systemami kart płatniczych, które działają w Polsce.Nowelizacja umożliwia czasowe (do […]

Read More →