Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Wizyta Prezydenta RP w Rabce-Zdroju

Source: President of Poland in Polish

27 lutego 2020 roku (czwartek) o godz. 15.40 w Rabce-Zdroju Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uroczyście odsłoni tablicę pamiątkową Śp. Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej i złoży kwiaty w ogrodzie parafialnym Kościoła Św. Marii Magdaleny (ul. Władysława Orkana 8).

Photo opp.

Zgłoszenia akredytacyjne (zawierające: imię, nazwisko, nazwę redakcji, imię ojca, numer PESEL, numer legitymacji prasowej oraz numer telefonu kontaktowego) przyjmuje Biuro Poselskie Anny Paluch do 26 lutego 2020 roku (środa) do godz. 12.00 pod adresem [email protected]. Szczegółowych informacji nt. akredytacji udziela Dorota Hryc, tel.: 508 252 300.

Wejście akredytowanych fotoreporterów i operatorów kamer w godz. 15.00-15.25.

Informacji dotyczących wizyty Prezydenta RP w Rabce-Zdroju udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Jakub Majewski, tel.: 721 800 805.

MIL OSI

Valsts prezidents aicina Saeimu nostiprināt vēlētāju apvienību dalības iespēju pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstos

Source: President of Latvia in Latvian

Valsts prezidents Egils Levits šodien ir nosūtījis vēstuli Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijai, kas izskata likumprojektu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā”.
Vēstulē Valsts prezidents vērš Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas uzmanību uz nepieciešamiem likumprojekta pilnveidojumiem pirms otrā lasījuma, kā arī atsevišķiem plašākiem jautājumiem, kas skar Administratīvi teritoriālo reformu.
E. Levits uzsver, ka “vietējo pašvaldību domju vēlēšanām jāveicina pēc iespējas visaptveroša attiecīgās pašvaldības iedzīvotāju interešu pārstāvniecība. Tādēļ nedrīkstētu tikt radīti priekšnoteikumi, kas faktiski varētu kavēt atsevišķu iedzīvotāju grupu interešu pārstāvēšanu vietējās pašvaldības līmenī”.
Pēc Valsts prezidenta rakstītā, vietējām kopienām būtu saglabājamas tiesības ievēlēt savus priekšstāvjus, kuri varētu kārtot tieši vietējās kopienas jautājumus, lielākoties darbojoties sabiedriskā kārtā: “Administratīvi teritoriālās reformas gaitā būtu nepieciešams saglabāt vietējās kopienas, kam ir sava noteikta administratīva kompetence. Šādām vietējām kopienām jau ir arī gadsimtos nostiprināti kultūrvēsturiski apzīmējumi – pagasti un pilsētas (mazpilsētas). Tas dotu iespēju iedzīvotājiem risināt lokālos vietējās kopienas jautājumus tuvāk viņu dzīvesvietai, kā arī stiprinātu iedzīvotāju kultūrvēsturisko identitāti un piederības sajūtu konkrētai vietai.”
Savukārt tās funkcijas, kurās vietējās kopienas mazā iedzīvotāju skaita dēļ nespētu nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus vai kuru īstenošanā nepieciešams plašāks reģionāls kopskats, pašsaprotami būtu nododamas pēc Administratīvi teritoriālās reformas izveidotajām republikas pilsētu un novadu pašvaldībām.
Tādēļ Administratīvi teritoriālās reformas gaitā, sacīts vēstulē, būtu daudz detalizētāk regulējams kompetenču nošķiršanas jautājums starp vietējām kopienām un veidojamām republikas pilsētu un novadu pašvaldībām. Tas ļautu stiprināt pašvaldības un negrautu vietējo kopienu kultūrvēsturisko identitāti, piederības sajūtu savai kopienai un pilsonisko atbildību par savu tiešo apkaimi.
Papildus iepriekš minētajam jautājumam par vietējām kopienām E. Levits norāda, ka piederības un identitātes aspekti būtu vērā ņemami, arī lemjot par republikas pilsētu un novadu pašvaldību robežām reformas ieviešanā.
Būtisks ierosinājums saistās ar vēlētāju apvienību iespējām startēt pašvaldību vēlēšanās. Valsts prezidents izsaka viedokli, ka “nav pieļaujams faktiski likvidēt vēlētāju apvienību tiesības iesniegt novada domes deputātu kandidātu sarakstus. Šāds likumdevēja lēmums mazinātu iedzīvotāju iespējas pārstāvēt savas intereses vietējās pašvaldībās un demokrātijas kvalitāti Latvijas sabiedrībā kopumā. Tā vietā rosinu tieši pretēji – paplašināt vēlētāju apvienību iespējas piedalīties vietējo pašvaldību vēlēšanās, piešķirot tām tiesības iesniegt deputātu kandidātu sarakstus visās republikas pilsētās un novados pēc Administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas”.
Pamatojot vēlētāju apvienību īpašo lomu un uzdevumus pašvaldībās, E. Levits akcentē, ka Latvijas demokrātiju un iedzīvotāju līdzdalību tikai stiprinātu tas, ka šādām vietējām aktīvām domubiedru kopām likumdevējs piešķirtu tiesības iesniegt arī deputātu kandidātu sarakstus republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanās.
Rosinot likuma grozījumu, Valsts prezidents aicina vēlētāju apvienībām piešķirt tiesības iesniegt republikas pilsētas domes un novada domes deputātu kandidātu sarakstus arī republikas pilsētās un novados, kur iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir lielāks par 5000. E. Levits arī rosina, ka vēlētāju apvienībai, lai iesniegtu sarakstu, būtu jāsavāc 1 % parakstu no attiecīgās pašvaldības vēlētāju kopskaita.
Valsts prezidents vēstulē arī iesaka pārdomāt tādu balsošanas modeli, kas dotu vēlētājiem tiesības balsot ne vien par konkrētu sarakstu, bet arī individuāli par jebkuru no visos sarakstos izvirzītajiem kandidātiem, jo “pašvaldībās kandidātu personības ir vairāk pazīstamas un tāds modelis dotu vēlētājiem lielāku ietekmi uz rezultātiem”.
Nobeigumā Valsts prezidents vēlreiz uzsver, ka noteikti atbalsta Administratīvi teritoriālo reformu, tomēr būtu vēlams, lai visas reformas detaļas būtu noslīpētas un lai Administratīvi teritoriālā reforma ne tikai palielinātu veidojamo pašvaldību jaudīgumu un to sniegto pakalpojumu kvalitāti, bet arī stiprinātu demokrātiju un identitāti.
Iepazīties ar pilnu vēstules tekstu iespējams Valsts prezidenta kancelejas tīmekļvietnes sadaļā “Darbības jomas” – “Darbība likumdošanas jomā”.

MIL OSI

Valsts prezidents izsludina “Rīgas domes atlaišanas likumu”

Source: President of Latvia in Latvian

Šodien, 24. februārī, ir pirmā diena, kad Valsts prezidentam Egilam Levitam bija tiesības izsludināt “Rīgas domes atlaišanas likumu”, un nevilcinoties Valsts prezidents to ir parakstījis. Šodien arī iznācis “Latvijas Vēstneša” ārkārtas laidiens, kurā likums ir izsludināts.
Rīgas domes atlaišanas likums tika pieņemts Saeimā 13. februārī. Saskaņā ar Satversmes 69. pantu Valsts prezidents to varēja izsludināt ne agrāk kā desmitajā dienā pēc tā pieņemšanas Saeimā.

MIL OSI

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Uroczystość podpisania ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów

Source: President of Poland in Polish

25 lutego 2020 roku (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Żyrardowie (woj. mazowieckie), gdzie o godz. 15.00 dokona uroczystego podpisania Ustawy z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów  (hala widowiskowa Aqua Park w Żyrardowie, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 25/27).

Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

Wejście akredytowanych dziennikarzy do sektora prasowego w godz. 12.00-14.30.
Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 9.00.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych.  Akredytacje (zawierające: imię, nazwisko, pesel, imię ojca, nazwę redakcji, numer legitymacji prasowej, numer telefonu kontaktowego oraz markę i numer rejestracyjny wozu transmisyjnego) przyjmuje  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: [email protected] do 24 lutego br. (poniedziałek) do godz. 12.00. Informacji dotyczących akredytacji oraz obsługi prasowej udziela Nina Tuziak-Pustuł tel. kom.: +48 784 012 405.

Szczegółowych informacji nt. udziału Prezydenta RP w wydarzeniu udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Kacper Ochman, tel. kom.: +48 721 800 738.

MIL OSI

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Piąta konferencja z cyklu „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości” – Gorzów Wielkopolski

Source: President of Poland in Polish

27 lutego 2020 roku (czwartek) o godz. 10.00 Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Halina Szymańska weźmie udział w piątej konferencji „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości”  (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107, Gorzów Wielkopolski).

Na początku konferencji planowane jest wystąpienie Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Projekt organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, Polskim Funduszem Rozwoju oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Celem konferencji jest wsparcie osób kreatywnych, ludzi chcących budować start-upu, rozwijać istniejące już firmy, wzbogacać sprawdzone działania o komponent innowacyjnych technologii. Podczas konferencji zostanie przedstawiona oferta dotycząca finansowania innowacyjnych projektów w ramach transformacji cyfrowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania inteligentnych miast (smart cities) i inteligentnych wsi (smart villages).

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje (zawierające: imię, nazwisko, nazwę redakcji, numer legitymacji prasowej, numer telefonu kontaktowego, markę i numer rejestracyjny wozu transmisyjnego) przyjmuje Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP pod adresem:
do 26 lutego 2020 r. (środa) do godz. 15.00.

Wejście akredytowanych dziennikarzy do sektora prasowego w godz. 9.15-9.45.

Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 9.00.

Szczegółowych informacji nt. wydarzenia udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Natalia Kosowska, tel. 721 800 209.

MIL OSI

Поздравление буддистам России

Source: President of Russia – Kremlin

В поздравлении главы государства, в частности, говорится:
«Этот светлый, особо почитаемый последователями буддизма праздник символизирует обновление природы, стремление человека к гармонии и чистоте помыслов, обращает верующих к духовным и нравственным истокам этой древней религии, её непреходящим устоям и ценностям.
Важно, что российские буддисты бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции предков. Буддийские общины активно участвуют в жизни страны, вносят весомый вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, уделяют неустанное внимание укреплению плодотворного диалога с государственными и общественными организациями.
Пусть наступающий год будет для вас счастливым и благополучным, принесёт успехи в добрых делах и начинаниях».

Смотрите также

MIL OSI

Greetings to Russia’s Buddhists

Source: President of Russia – The Kremlin – English

The message reads, in part:
“This joyful holiday, which is particularly revered by Buddhism followers, signifies nature’s renewal and humanity’s aspiration towards harmony and purity of thought. It calls the believers again to the spiritual and moral sources of this ancient religion, its unwavering pillars and values.
It matters greatly that Russian Buddhists cherish their ancestors’ traditions and pass them on across generations. Buddhist communities take an active part in the country’s life, make a hefty contribution to harmonising interethnic and interfaith relations, and continuously focus on enhancing fruitful dialogue with government bodies and public organisations.
May the coming year be happy and prosperous for you, bringing success in good deeds and undertakings.”

MIL OSI

President laid wreath at Tomb of Unknown Soldier on Defender of Fatherland Day

Source: President of Russia – The Kremlin – English

The ceremony was attended by Prime Minister Mikhail Mishustin Mishustin MikhailPrime Minister of the Russian Federation , Federation Council Speaker Valentina Matviyenko Matviyenko ValentinaChairwoman of the Council of Federation , State Duma Speaker Vyachelasv Volodin Volodin VyacheslavState Duma Speaker , Chief of Staff of the Presidential Executive Office Anton Vaino Vaino AntonChief of Staff of the Presidential Executive Office , Deputy Chairman of the Security Council Dmitry Medvedev Medvedev DmitryDeputy Chairman of the Security Council of the Russian Federation , Constitutional Court President Valery Zorkin Zorkin ValeryConstitutional Court President , Supreme Court President Vyacheslav Lebedev Lebedev VyacheslavSupreme Court President , Defence Minister Sergei Shoigu Shoigu SergeiDefence Minister , Secretary of the Security Council Nikolai Patrushev Patrushev NikolaiSecretary of the Russian Federation Security Council , Prosecutor General Igor Krasnov, heads of federal ministries and agencies, leaders of political parties, and representatives of veteran organisations.
The ceremony in front of the memorial concluded with a ceremonial march of the Guards of Honour and a military orchestra.

MIL OSI

В День защитника Отечества Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Source: President of Russia – Kremlin

В церемонии приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин Мишустин Михаил ВладимировичПредседатель Правительства Российской Федерации , Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Матвиенко Валентина ИвановнаПредседатель Совета Федерации , Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин Володин Вячеслав ВикторовичПредседатель Государственной Думы , Руководитель Администрации Президента Антон Вайно Вайно Антон ЭдуардовичРуководитель Администрации Президента , Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев Медведев Дмитрий АнатольевичЗаместитель Председателя Совета Безопасности , Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин Зорькин Валерий ДмитриевичПредседатель Конституционного Суда , Председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев Лебедев Вячеслав МихайловичПредседатель Верховного Суда , Министр обороны Сергей Шойгу Шойгу Сергей КужугетовичМинистр обороны , Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев Патрушев Николай ПлатоновичСекретарь Совета Безопасности , Генеральный прокурор Игорь Краснов, главы федеральных министерств и ведомств, лидеры политических партий, представители ветеранских организаций.
В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли Рота почётного караула и оркестр.

MIL OSI

«Мы помним вас, герои, поимённо»

Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#День Победы#9 мая23.02.2020 09:00
«Мы помним вас, герои, поимённо»

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина начал цикл публикаций о работниках ЦПК и их родных, которые приближали великий день 9 мая 1945 года. И сегодня мы вспомним тех, кто не только сделал важные шаги в освоении космического пространства, но и подарил нам мирное небо над головой.
Будущий первый космонавт планеты Юрий Гагарин 1 сентября 1941 года только пошёл в школу, а уже 12 октября его родную деревню Клушино заняли немцы. Почти 1,5 года деревня была оккупирована фашистскими войсками. Маленький Юра навсегда запомнил, что такое война. И, совершив свой героический полёт, Юрий Алексеевич написал призыв для всего человечества: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её!».

Начало Великой Отечественной войны Георгий Добровольский встретил 13-летним мальчишкой. Он рыл окопы, гасил «зажигалки», помогал защищать родной город. Когда осенью 1941 года Одесса пала, решил бороться с оккупантами в рядах партизан. Раздобыл пистолет, но воспользоваться им не успел. Во время облавы был схвачен, избит и за ношение оружия брошен в тюрьму. Румынский военно-полевой суд приговорил его к 25 годам каторжных работ. 19 марта 1944 года, незадолго до освобождения Одессы, по подложным документам, изготовленным подпольщиками, юному партизану удалось бежать.
Впоследствии Георгий Тимофеевич стал командиром космического корабля «Союз-11» и первой в мире орбитальной станции «Салют». Экипаж, в состав которого также вошли Владислав Волков и Виктор Пацаев, выполнил большой комплекс исследований на станции, но погиб при возвращении на Землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата. Георгий Добровольский и его товарищи по экипажу были посмертно награждены медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.

Владимир Комаров в 1943 году окончил семилетку и поступил в 1-ю Московскую спецшколу ВВС, стремясь попасть на фронт. Пока учился, участвовал в разборе завалов и чистил улицы от щебёнки, переносил голод, как и все москвичи. Спецшколу окончил в июле 1945 года, когда война уже закончилась, но всё равно решил связать свою судьбу с небом, а затем и с космосом.
Космонавт № 7 Советского Союза выполнил два полёта. 12-13 октября 1964 года он был командиром первого в мире многоместного космического корабля «Восход», а 23-24 апреля 1967 года — командиром корабля «Союз-1». Второй полёт оказался для Владимира Михайловича роковым: во время спуска на Землю не вышел основной парашют спускаемого аппарата, и космонавт погиб. Сегодня имя дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР В.М. Комарова носит школа в Звёздном городке.

Участвовал в Великой Отечественной войне и космонавт № 8 Советского Союза Константин Феоктистов. Он сбежал на фронт сразу после окончания 9 класса школы, был разведчиком войсковой части, перенёс несколько ранений. Однажды во время выполнения задания в Воронеже был схвачен немецким патрулём и чудом выжил после расстрела. Свой единственный космический полёт Константин Петрович совершил 12-13 октября 1964 года на многоместном корабле «Восход», в разработке которого сам принимал участие. Вместе с ним полёт совершили командир корабля лётчик-космонавт Владимир Комаров и врач-космонавт Борис Егоров.

Георгий Береговой — единственный дважды Герой Советского Союза, который первую Золотую Звезду получил за Великую Отечественную войну, а вторую — за полёт в космос. После окончания восьмого класса он начал трудовую деятельность учеником электрослесаря на Енакиевском металлургическом заводе. В 1938 году окончил Енакиевский аэроклуб и был призван в Красную армию. В 1941 году окончил Ворошиловградскую школу военных лётчиков имени Пролетариата Донбасса. С июня того же года участвовал в Великой Отечественной войне в качестве лётчика, командира звена, командира эскадрильи 90-го гвардейского штурмового авиационного полка (Калининский, Воронежский, Украинский фронты). За годы войны совершил 186 боевых вылетов.
После окончания Великой Отечественной войны работал лётчиком-испытателем. Георгием Тимофеевичем было испытано более 60 типов самолётов. В 1949 году, испытывая истребитель МиГ-15 со стреловидным крылом, впервые освоил пилотирование реактивного самолёта в условиях штопора. В 1961 году он был удостоен звания «Заслуженный лётчик-испытатель СССР».
Свой космический полёт Георгий Тимофеевич выполнил 26-30 октября 1968 года в качестве командира корабля «Союз-3». В полёте была предпринята попытка стыковки с беспилотным кораблём «Союз-2» в тени Земли, но она оказалась неудачной.

На доме № 2 в Звёздном городке 9 мая 2015 года была открыта мемориальная доска со скульптурными портретами трёх лётчиков-участников Великой Отечественной войны: Георгия Берегового, Николая Кузнецова и Павла Беляева. После окончания десятилетки в 1942 году Павел Беляев работал токарем на Синарском трубном заводе. В 1943 году добровольно вступил в ряды Красной Армии и был направлен в Ейское военное авиационное училище лётчиков, в 1943-1944 годах размещавшееся в городе Сарапул Удмуртской АССР, училище окончил в 1945 году. Павел Иванович лётчиком-истребителем участвовал в Советско-японской войне в составе 38-го гвардейского истребительного авиаполка 12-й штурмовой авиадивизии Тихоокеанского флота (август-сентябрь 1945 года), затем проходил службу в частях авиации ВМФ СССР. Впоследствии Павел Беляев выполнил космический полёт 18-19 марта 1965 года в качестве командира корабля «Восход-2» вместе с Алексеем Леоновым, который в ходе полёта совершил первый в мире выход в открытое космическое пространство.

Космонавт № 13 Советского Союза Владимир Шаталов был дублёром Георгия Берегового во время подготовки к полёту корабля «Союз-3». Свой первый полёт Владимир Александрович совершил с 14 по 17 января 1969 года на «Союзе-4». Мало кто знает, что прежде чем стать космонавтом, Владимир Шаталов пережил суровую ленинградскую осень 1941 года. Его отец Александр Борисович в начале войны занимался формированием особой железнодорожной части, в задачу которой входило обеспечение бесперебойной работы «Дороги жизни». После нескольких попыток Володи сбежать на фронт Шаталов-старший вынужден был забрать его к себе. В части будущий космонавт научился обращаться с оружием и ходил в атаки.
Владимир Шаталов вместе с Алексеем Елисеевым первыми из советских космонавтов совершили три космических полёта. Владимир Александрович первым выполнил ручную стыковку двух кораблей («Союз-4/5», 1969 г.), стал участником первого группового полёта трёх пилотируемых кораблей («Союз-6/7/8», 1969 г.) и первой в мире стыковки с орбитальной станцией («Союз-10», «Салют», 1971 г.).

Эти люди стали героями ещё до того, как преодолели притяжение Земли! Сегодня нельзя не упомянуть как минимум ещё две фамилии, имеющие огромное значение в зарождении и развитии пилотируемой космонавтики. Будущий Главный конструктор ракетно-космических систем Сергей Королёв, приговорённый по обвинению во вредительстве, в конце 1940 года попал в список специалистов, требовавшихся Андрею Туполеву для разработки проекта нового фронтового бомбардировщика. Сергей Павлович работал в так называемой «шарашке» — специальном конструкторском бюро НКВД, где ударным трудом крепили отечественную «оборонку» передовики научно-технической мысли, собранные по лагерям. В июле 1944 года Сергея Королёва досрочно освободили из заключения со снятием судимости.
Будущий организатор и руководитель подготовки первых советских космонавтов Николай Каманин был на фронтах Великой Отечественной войны с июля 1942 года. Командовал 292-й штурмовой авиационной дивизией на Калининском фронте, с февраля 1943 года — командир 8-го смешанного и 5-го штурмового авиационного корпусов (1-й и 2-й Украинские фронты). Николай Петрович внёс весомый вклад в совершенствование тактики боевых действий штурмовиков Ил-2, прозванных фашистами «чёрной смертью». Соединения под его командованием участвовали в Великолукской, Белгородско-Харьковской, Киевской, Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Будапештской и Венской операциях; освобождали от гитлеровских захватчиков Украину, Польшу, Румынию, Венгрию и Чехословакию.
Спасибо вам за мир на Земле и путь, проложенный в космос!

MIL OSI