Valsts prezidents Raimonds Vējonis darba vizītē apmeklēs Austriju

Source: President of Latvia in Latvian

No 2019. gada 26. līdz 28. maijam Valsts prezidents Raimonds Vējonis darba vizītē apmeklēs Austrijas Republiku.
Darba vizītes laikā 27. maijā Valsts prezidents Raimonds Vējonis tiksies ar Austrijas prezidentu Aleksandru van der Bellenu (Alexander Van der Bellen) viņa rezidencē Vīnē. Dienas turpinājumā Latvijas Republikas vēstniecībā Vīnē Valsts prezidents tiksies ar tautiešiem Austrijā un Latvijas goda konsuliem Austrijā. Savukārt dienas noslēgumā Raimonds Vējonis piedalīsies Austrijas Federālā kanclera Sebastiana Kurca sniegtās vakariņās.
“Klimata pārmaiņas joprojām ir viens no lielākajiem riskiem ģeopolitiskajai stabilitātei. Latviju un Austriju vieno ciešas divpusējās attiecības un apņēmība stāties pretim klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem, t.sk. ieviešot Parīzes nolīgumu,” norāda Valsts prezidents Raimonds Vējonis.
Otrdien, 28. maijā, Valsts prezidents Raimonds Vējonis piedalīsies starptautiskā klimata samitā “R20 Austrian World Summit” (R20 samits). Samita mērķis ir meklēt risinājumus un dalīties pieredzē ar jau īstenotajiem pasākumiem, lai sasniegtu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus un globālos klimata aizsardzības mērķus saskaņā ar Parīzes nolīgumu. Tā laikā Valsts prezidents piedalīsies darba sesijas “Rising Ambition for Climate Action” pirmajā diskusiju panelī, kā arī Austrijas prezidenta Aleksandra van der Bellena rīkotajā apaļā galda diskusijā R20 samita līderiem.

MIL OSI

Premier Mateusz Morawiecki: Dziękuję wszystkim służbom za sprawne prowadzenie akcji

Source: President of Poland in Polish

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas sztabu kryzysowego na Podkarpaciu »

Premier odwiedził także kolejne miejsca dotknięte skutkami podtopień i powodzi w woj. podkarpackim, m.in. okolice rzeki Łęg, w miejscowości Ruda koło Stalowej Woli, gdzie strażacy umacniali wał przeciwpowodziowy oraz miejscowość Wrzawy w powiecie tarnobrzeskim, gdzie również trwała akcja przeciwpowodziowa. Szef rządu pojechał także do policjantów komisariatu wodnego w Krakowie.
Po wizytacji zalanych terenów premier Mateusz Morawiecki odbył odprawę sztabu kryzysowego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Jak ocenił, działania służb są bardzo spójne i profesjonalne. Działamy też prewencyjne. Ważne jest, aby zapobiegać aniżeli później zmagać się ze skutkami – mówił.
Premier podziękował służbom – policji, wojsku i straży pożarnej – za ciężką pracę w ostatnich dniach oraz gotowość i koordynację, dzięki której udało się uniknąć wielu nieszczęść. Jak dodał, w związku z sytuacją pogodową na południu i na wschodzie kraju służby cały czas prowadzą dalsze działania w celu pomocy mieszkańcom terenów dotkniętych podtopieniami po ulewnych deszczach.

MIL OSI

Лекция Дмитрия Рогозина в МГУ

Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное24.05.2019 18:30
Лекция Дмитрия Рогозина в МГУ
23 мая 2019 года генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выступил перед студентами и аспирантами профильных вузов в МГУ имени М.В. Ломоносова с открытой лекцией «Трансформация Роскосмоса». Он рассказал о сделанном новой командой за год с момента назначения, планах по развитию ракетно-космической промышленности, о реализации новых проектов и работе над новыми технологиями, а также о новом курсе на привлечение молодых профессионалов в отрасль.  
[embedded content]

MIL OSI

Детский творческий коллектив ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» стал призером регионального фестиваля

Source: Gazprom in Russian

Справка
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», транспортирующее газ потребителям 15 регионов в Приволжском и Центральном федеральных округах Российской Федерации.
Газотранспортная система компании включает в себя более 13 тыс. км магистральных газопроводов.
В составе компании: 54 компрессорных цеха, 284 газоперекачивающих агрегата, 371 газораспределительная станция, 2 передвижные автомобильные газонаполнительные компрессорные станции и 4 газозаправочных модуля на площадках линейных производственных управлений магистральных газопроводов. Эффективную деятельность предприятия обеспечивают 24 филиала, в том числе 16 линейно-производственных управлений, Инженерно-технический центр, Управление аварийно-восстановительных работ, Управление материально-технического снабжения и комплектации, Управление технологического транспорта и специальной техники и Учебно-производственный центр.
В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около десяти с половиной тысяч работников. Головной офис расположен в Нижнем Новгороде.

MIL OSI

Диалоги о правах человека

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Открытая лекция

24 мая 2019
Время: 10:00
Санкт-Петербург, 22-я линия, д. 7, зал 3

В СПбГУ состоится открытая лекция в рамках просветительского цикла «Диалоги о правах человека».

Спикер
Александр Шишлов — Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге.
Александр Шишлов расскажет о правовых основах и особенностях работы аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, о своем ежегодном и специальных докладах о ситуации с соблюдением в городе прав и свобод граждан, о механизмах взаимодействия с органами государственной власти и сотрудничестве с общественными правозащитными организациями и гражданскими активистами.

MIL OSI

Лекцию универсантам прочел министр юстиции Республики Казахстан

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Участие во встрече с универсантами приняли руководители и сотрудники МФЦА, главы департаментов Министерства юстиции и ведущие юристы—практики Республики Казахстан.
Королевский адвокат, ведущий советник 3 Verulam Buildings Barristers (Великобритания), председатель Правового консультативного совета МФЦА Майкл Блэр познакомил универсантов с особенностями общего права, этапами распространения прецедентной системы и причинами ее принятия разными странами.
Игорь Рогов, заместитель исполнительного директора Фонда первого президента Республики Казахстан, рассказал, что, хотя решения суда в континентальной системе более предсказуемы, статистика по делам Лондонского коммерческого суда показывает, что большим доверием у предпринимателей, не являющихся резидентами Великобритании и Уэльса, пользуется система прецедентного права. С ее помощью регулировать конфликты предпочитают 75 % участников процесса, значительная часть которых — граждане Казахстана и России.

Внедрение прецедентной системы в Казахстане стало возможным благодаря поправкам, внесенным в Конституцию республики в 2017 году. Тогда было принято решение о создании особого правового режима в финансовой сфере на территории столицы.

Как отметил Марат Бекетаев, взаимодействие элементов двух правовых систем в пределах одного государства не вызывает сложностей — Гражданский кодекс Республики Казахстан предусматривает возможность выбора сторонами правовой системы для регулирования отношений. Однако, по словам спикера, особенное внимание в связи с внедрением новой системы стоит обратить на процесс уголовного судопроизводства, где соприкосновение двух правовых режимов все еще может стать причиной трудностей.
Принятие системы английского права не только делает рынок страны более привлекательным для инвесторов, но и способствует внедрению инноваций, обеспечивая уверенность представителей бизнеса в надежной защите интеллектуальной собственности. Патентное ведомство Министерства юстиции благодаря взаимодействию с английскими коллегами активно развивается и в будущем сможет обеспечивать процесс работы с инвесторами по регистрации патентов, а также консультировать отечественных бизнесменов.

Коммерциализация интеллектуальной собственности — проблема, общая для двух стран.
Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев

В Казахстане для ее решения организована работа юристов со школьниками в формате конкурса, проводимого совместно с Фондом первого президента. Миссия конкурса — показать молодому поколению важность правовой защиты идей и результатов творчества. По словам Марата Бекетаева, развитие человеческого ресурса является значимой задачей правовой политики министерства.
Также министр юстиции рассказал о принципах проекта Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, разработанного юристами в 2018 году. Его главная идея — сбалансировать и уравнять через правовые механизмы неравенство сторон — гражданина и государства — в административном споре. Положения кодекса утверждают активную роль суда, который должен участвовать в сборе доказательств, а также регулируют презумпцию виновности государственных органов, усложняя процедуру доказывания законности их актов.
Министр юстиции отметил, что для успешного сотрудничества двух стран, в том числе в рамках обмена опытом правового развития, есть все предпосылки. В Казахстане активно используется русский язык, и Россия остается для республики основным и крупнейшим торговым партнером. Проректор по экономическому развитию СПбГУ Михаил Кудилинский отметил, что Петербургский университет заинтересован в развитии программ сравнительного правоведения и изучения правовых систем соседних государств и взаимодействие двух стран в рамках академического пространства будет продолжаться.
В 2018 году между Фондом первого президента Республики Казахстан и Санкт-Петербургским университетом был подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого организуется поддержка как казахстанских студентов, обучающихся в Университете, так и российских исследователей, интересующихся двусторонними связями и сотрудничеством с центрально-азиатскими странами.

MIL OSI

В минувшем году объем внутреннего туризма в России продолжил расти и превысил 60 миллионов туристов — В. Рязанский

Source: Russia – Council of the Federation

Участники Экспертного совета по туризму при Комитете СФ по социальной политике обсудили стратегические аспекты развития отрасли.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области а также председатель Экспертного совета по туризму при Комитете СФ Александр Федулин провели заседание Экспертного совета. Темой мероприятия стали «Стратегические аспекты развития туристической отрасли Российской Федерации на среднесрочную перспективу».

Смотрите также

Глава профильного Комитета СФ отметил, что в минувшем году объем внутреннего туризма продолжил расти и превысил 60 млн туристов. Рост выездного туризма составил 11 проц., что соответствовало 16 млн поездок за рубеж.
Валерий Рязанский также напомнил о наиболее значимых законах в сфере туризма, недавно вступивших в силу.

Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»
1 из 22

Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»
2 из 22

Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»
3 из 22

Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»
4 из 22

Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»
5 из 22

Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»
6 из 22

Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»
7 из 22

Игорь Фомин
8 из 22

Игорь Фомин
9 из 22

Валерий Рязанский
10 из 22

Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»
11 из 22

Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»
12 из 22

Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»
13 из 22

Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»
14 из 22

Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»
15 из 22

Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»
16 из 22

Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»
17 из 22

Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»
18 из 22

Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»
19 из 22

Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»
20 из 22

Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»
21 из 22

Заседание экспертного совета по туризму на тему «Стратегические аспекты развития туристической отрасли РФ на среднесрочную перспективы»
22 из 22

«С января 2019 года начал реализовываться закон, касающийся введения классификации объектов туристской индустрии, вступил в силу закон о введении налоговых льгот для работодателей, расходующих средства на отдых своих сотрудников на территории Российской Федерации. Кроме того, в июле прошлого года вступил в силу закон, предусматривающий возможность расширения упрощенного порядка въезда иностранных граждан через государственную границу по электронным визам в аэропортах на территории Дальневосточного федерального округа», — перечислил сенатор.
Заместитель председателя профильного Комитета СФ Игорь Фомин ФоминИгорь Вадимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области рассказал об экономической мотивации регионов и муниципалитетов к развитию российской туристической отрасли, что, по его мнению, является важнейшей предпосылкой ее дальнейшего роста. Сенатор также отметил важность учета статистики в туристической отрасли.
Заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Галкин в числе основных целей развития туризма назвал увеличение вклада отрасли в ВВП страны, а также рост турпотока и вхождение России в топ-10 стран с точки зрения привлекательности для туристов. Основным принципом работы по достижению целей, по его мнению, станет формирование четких приоритетов и концентрация ресурсов на ключевых проектах, развитие которых предполагает совместную межведомственную координацию.
Сергей Галкин считает необходимым сформировать единую проектную команду для взаимодействия с Федеральным агентством по туризму и другими ведомствами, а также для работы с представителями региональных, муниципальных властей и инвесторами.
В мероприятии также приняли участие представители Аппарата Правительства Российской Федерации, министерств и ведомств, члены экспертного сообщества.

MIL OSI

President to visit DC, Texas, Nevada, California during US trip

Source: Republic of Poland in English

President Andrzej Duda will start his six-day US trip with a meeting with US President Donald Trump at the White House on June 12 after which he will visit Texas, Nevada and California, where he will hold talks on energy and new technologies.

Andrzej Duda’s itinerary was announced by the head of the President’s Office, Krzysztof Szczerski, on Friday. Next week, the President’s Office will present the official programme of the first couple’s US trip.

On Wednesday, June 12, the president together with his wife, Agata Kornhauser-Duda, will pay an official visit to Washington, where they will meet at the White House with President Donald trump and his wife, Melania. The date of Duda’s US visit was officially confirmed in mid-May. The White House announced in an official communique that President Duda’s visit would constitute confirmation of the historical and cultural ties connecting the United States and Poland, which take on special meaning in the context of the 80th anniversary of the outbreak of World War II, which falls this year.

See also: Trump-Duda meeting on June 12 The White House said the two presidents would discuss the developing strategic partnership and a range of issues of interest to both sides, including defence, security, energy and trade issues. The two countries will also celebrate 20 years of Poland’s NATO membership and the 30th anniversary of the collapse of communism, the White House statement announced.

Next week, presidential aide Krzysztof Szczerski will travel to Washington for preparatory talks ahead of the presidents’ meeting, which will be their second at the White House. The previous meeting was in the autumn of last year.

The day after the White House engagement, Andrzej Duda’s economic visit to the United States commences, which will last until June 17. During it, Duda will first visit Houston, the biggest city in Texas. “The subjects of energy and health will dominate the president’s talks in Houston,” Krzysztof Szczerski stated.

In the remaining days, Andrzej Duda will visit Nevada and California where he will hold talks on new technologies and Polish-American cooperation in the IT sector in Reno and Carson City as well as in San Francisco. Szczerski underscored that the president will be accompanied during his meetings by representatives of business and start-ups. During his trip the president will, as always, meet with the local Polish diaspora. (PAP)

MIL OSI

Deputy Minister of Foreign Affairs of Belarus O.Kravchenko visits France

Source: Republic of Belarus Ministry of Foreign Affairs in English

23-05-2019
On May 20-22, 2019 the Deputy Minister of Foreign Affairs of Belarus, Oleg Kravchenko visited France.
During the visit, O.Kravchenko held meetings at the French Foreign Ministry. Issues of Belarusian-French economic cooperation were discussed at the meeting with the Secretary of State, Jean Baptiste Lemoyne.

Particular attention was paid to the implementation of the protocol of the third meeting of the Joint Economic Commission (Minsk, October 26, 2018), of which they are co-chairs. Implementation of investment projects in Belarus involving French companies and prospects for expanding contacts between businesses of both countries were reviewed. O.Kravchenko and J-B.Lemoyne also exchanged their views on current issues of the international agenda and regional security.

During the meeting with the Deputy Director General for Political Affairs and Security, Eric Danon, prospects for development of multilateral cooperation, relations between Belarus and the European Union, including within the Eastern Partnership, as well as international and regional security issues were considered.

Bilateral interaction was discussed in detail in the framework of the Belarusian-French political consultations with the participation of the delegations led by O.Kravchenko and the Deputy Director of the Department of Continental Europe, Nicolas de Lacoste.

The parties also agreed on steps aimed at intensifying bilateral dialogue in the field of politics, culture and education.

On the same day, O.Kravchenko held a joint meeting with the delegations of foreign ministries of Germany and France, at which the prospects for the development of trilateral interaction, the Belarus-EU dialogue, the current situation in the region, as well as the most topical issues of the international agenda were discussed.

The French delegation was headed by Nicolas de Lacoste, the German delegation – by the German Foreign Ministry’s Commissioner for Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia, Michael Siebert, with whom the Deputy Foreign Minister of Belarus also discussed issues of Belarusian-German cooperation.

O.Kravchenko discussed the Belarusian-French cooperation on security issues with the Director of the Department of International Cooperation of the Ministry of Defense of France, Alice Gitton.

On May 21 a seminar on Belarus was organized at the French Institute of International Relations (IFRI).

During his speech at the seminar, O.Kravchenko delivered a detailed presentation on priorities of Belarus’ foreign and domestic policy, including in the context of current geopolitical processes, as well as on the role of Belarus in strengthening regional security.

The event was attended by the representatives of the Foreign Ministry and the Ministry of Defense of France, the French Parliament, political researchers, representatives of think tanks, business community and leading French media.

O.Kravchenko also discussed the situation in the European region and relations of Belarus with leading international partners at the meeting with the IFRI Director, Tomas Gomart.

MIL OSI

Valsts prezidents tiekas ar Pārresoru koordinācijas centra vadītāju

Source: President of Latvia in Latvian

“Valsts ārējā un iekšējā drošība arī turpmāk būs lielākie Latvijas nākotnes izaicinājumi un to risināšanai būs jāpieliek visas pūles. Savukārt, izglītība, zinātne, jaunās tehnoloģijas un inovācijas ir tās prioritātes, kuru sasniegšana jāliek mūsu valsts turpmākās tautsaimniecības attīstības pamatā, izstrādājot jauno Nacionālās attīstības plānu 2021.-2027. gadam.
Vienlaikus svarīgi, lai šī stratēģiskā plāna izstrādē iesaistītos visas puses: parlaments, valdība, pašvaldības, uzņēmēji, sociālie partneri un eksperti,” uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis 2019. gada 24.maijā, Rīgas  pilī tiekoties ar Pārresoru koordinācijas centra vadītāju Pēteri Vilku.
 Tikšanās laikā amatpersonas pārrunāja arī Latvijas valsts kapitālsabiedrību pārvaldību, to regulējošo ietvaru, kapitālsabiedrību stratēģiju un būtisku darījumu izvērtēšanu, kā arī valsts kapitālsabiedrību ietekmi uz kopējo Latvijas tautsaimniecību.
 “Valsts kapitālsabiedrībām jākalpo sabiedrības interesēm, ar savu darbību sniedzot sabiedrībai maksimālu labumu. Savukārt valstij attiecībā uz savām kapitālsabiedrībām jārīkojas kā atbildīgam un profesionālam saimniekam, nosakot ne tikai uzņēmumu stratēģiskos mērķus, bet arī sniedzot autonomiju uzņēmumiem šos mērķus realizēt. Tādēļ valstij, īstenojot valsts kapitālsabiedrību pārvaldību, jāievēro Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) noteiktos principus un standartus, kas Latvijai kā pilntiesīgai OECD dalībvalstij ir saistoši,” atzīmēja Valsts prezidents.

MIL OSI