Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Jāņa Čakstes memoriālajā muzejā “Auči”

Source: President of Latvia in Latvian

Dārgie draugi!
Es biju šeit pirms 15 gadiem, un toreiz tikai sāka būvēt šo centru. Tam faktiski ir divas nozīmes. Vispirms šeit tiek pieminēts, kā arī turēta godā Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes piemiņa. Otrkārt, šis centrs iemieso ideālus, pie kuriem turējās un kas bija Jāņa Čakstes ideāli. Šajā gadījumā tā ir neatkarība, brīvība un demokrātija.
Šī ir ārkārtīgi simpātiska vieta. Šeit savijas kopā vēsture ar pašreizējo situāciju, jo šeit mēs varam, protams, izejot no šīs vēsturiskās personas un arī no tiem apstākļiem, kādos viņš dzīvoja un darbojās, redzēt ideālus un vērtības, kas bija viņa darbības pamatā. Šie ideāli un vērtības ir pārnestas līdz mūsdienām, arī konstitucionālā formā, jo šīs vērtības un ideāli ir ielikti Latvijas Satversmē, kur viņš arī ir pielicis savu roku un kur ir redzams Jāņa Čakstes rokraksts.
Pārskatot Satversmes sapulces stenogrammas, ir redzams, ka viņš daudz reižu izteica savus priekšlikumus, kas arī tika ņemti vērā. Līdz ar to viņa vārdi un formulējumi ir atrodami šodien spēkā esošajā Satversmē. Starp citu, Satversmes sapulces stenogrammas ir digitālā formā (ap 1400 lapaspušu), tur var atrast, ko teicis Jānis Čakste, kā arī citas interesantas personības, piemēram, ko teicis Rainis vai par ko iestājās Aspazija.
Jāņa Čakstes biogrāfiskās gaitas ir zināmas, tās es neatkārtošu. Ir ļoti interesanti, protams, redzēt, ko viņš darīja, un iedomāties tā laika vēsturisko kontekstu, jo domāt par Latvijas valsti un demokrātiju tajā brīdī, kad šeit ir I Pasaules kara okupācijas vara (Vācijas), ir pavisam citādāk nekā miera laikos cariskajā Krievijā vai šodien. Savukārt cariskajā Krievijā – būt demokrātam – tas prasīja drosmi, un par šo drosmi viņš arī samaksāja vismaz ar trim mēnešiem cietumā. Viņš ir arī ticis politiski represēts par saviem politiskajiem, demokrātiskajiem uzskatiem. Viņš ir arī viens no pirmajiem vai, teiksim, pirmā iesaukuma latviešu parlamentārietis, un no septiņiem latviešiem, kuri bija ievēlēti Valsts domē, viņš ir vienīgais, kurš atstājis vēl tālākas pēdas Latvijas vēsturē. Pārējo pēdas diemžēl izzūd, bet Čakste faktiski šo savu pirmo parlamentārisma pieredzi, tai skaitā negatīvo pieredzi, kad par savu parlamentāro darbību nonāk cietumā, jo Krievijā nebija demokrātijas, viņš pārnesa tālāk savās idejās un domās, domājot par ideālo, demokrātisko Latvijas valsti.
Vienā vietā šeit es redzēju viņa citātu, kur viņš runā par nacionālisma un demokrātijas apvienojumu. Tas ir ļoti svarīgs citāts jeb doma Latvijas kontekstā, jo demokrātija ir valsts iekārta, uz kā balstās mūsu Latvijas valsts. Bet Latvijas valsts vienlaikus ir nacionāla valsts, tas nozīmē, ka tā ir valsts latviešiem, un tā ir latviešu veidota valsts. Ja nebūtu latviešu tautas (un latviešu tautu veido galvenokārt kultūra un valoda), tādā gadījumā Latvijas valsts nebūtu, un tai arī nebūtu jēgas šajā teritorijā izveidot savu valsti, ja šeit nav šīs latviešu tautas. Tāpēc latviešu tauta ir primāra latviešu tautas eksistencē. Protams, cittautiešiem šeit ir visas tiesības kopt savu kultūru un valodu, taču valsts jēga pastāv latviešu nācijas nodrošināšanā, un šis princips ir ietverts arī Satversmes ievadā. Šī doma acīmredzot ir bijusi jau Čakstem – šis jautājums, ka Latvija kā nacionāla un demokrātiska valsts. Vēl katrā ziņā (tas gan nav šajā citātā), ņemot vērā Čakstes darbību, var teikt, ka viņš papildināja šo nacionālo un demokrātisko ideju ar tiesiskumu. Viņš, protams, kā jurists un advokāts, tic tiesiskai videi, un par to viņš iestājās arī būdams Valsts prezidents. Arī savā advokāta darbībā viņš mēģināja aizstāvēt latviešu zemniekus pret muižniekiem, balstoties uz tiesiskuma ideju.
Mēs zinām Jāņa Čakstes lomu Latvijas valsts vēsturē un Latvijas valsts izveidošanā. Taču šīs ir arī Čakstes dzimtas muzejs, jo ģimene ar deviņiem bērniem ir, protams, ļoti neparasti. Vismaz tajā laikā Zemgalē. Latgalē tas varbūt nebija tik neparasti, bet Zemgalē gan. Šī ģimene ir stipra, un viņš spēj dot tālāk strukturētu pasaules redzējumu saviem bērniem. Izmantojot izdevību, es gribētu vienu no viņiem izcelt – Konstantīnu Čaksti, tiesību profesoru. Viņš bija Latvijas Centrālās Padomes priekšsēdētājs II Pasaules kara laikā, kas bija Latvijas pretestības kustības centrālā organizācija vācu okupācijas laikā, kas pieprasīja demokrātiskas Latvijas atjaunošanu.
Es domāju, ka šodien, domājot par Latvijas 20. gadsimta vēsturi, mēs neesam pietiekoši likuši uzsvaru uz pretestības kustību, jo okupācijai gan vācu laikā, gan padomju laikā bija pretestība. Tā izpaudās ļoti dažādās formās, un, lai mēs taisnīgi novērtētu mūsu valsts vēsturi, mums ir jābūt pienācīgam novērtējumam pretestībai. Tādēļ man šķiet, ka būtu svarīgi par to padomāt arī Saeimā – vienu no atceres dienām veltīt tieši pretestībai. Tātad latviešu vai Latvijas pretestības kustības atceres diena. Mums ir dažādas atceres dienas, bet pretestības atceres dienas nav. Varētu būt dažādi datumi, bet viens no tiem ir 17. marts. Mans padomnieks vēsturiskās atmiņas un piederības jautājumos Jurģis Klotiņa kungs iesaka šo datumu, jo tad Latvijas Centrālā Padome Konstantīna Čakstes vadībā pieņēma memorandu, kurā pieprasa demokrātiskas Latvijas valsts atjaunošanu.
Mēs varam redzēt, ka šīs valstiskuma domas no Jāņa Čakstes ir gājušas tālāk. Visspilgtāk tās attiecas uz Konstantīnu Čaksti, bet, protams, arī uz Mintautu Čaksti, kurš arī domāja valstiski. Taču Konstantīns Čakste bija tas, kurš atstāja savu dzīvību šīs idejas vārdā.
Nobeidzot es gribētu izteikt lielu pateicību Čakstes ģimenei par to, ka tā veido šo sanākšanas centru (šodien šeit gan ir tik daudz cilvēku sanākuši, ka visiem nav vietas, kur apsēsties), jo šeit iespējams ļoti labi diskutēt par mūsu valsts pamatiem. Šeit ir pareizā vieta, pareizā atmosfēra un arī, teiksim, pareizā vēsture, lai par to diskutētu.
Šodien arī ir jādiskutē un jāizprot mūsu valsts pamati, un ne tā, ka vienu reizi mēs esam izpratuši un tad tas ir uz visiem laikiem. Katru reizi no jauna. Gan pašam cilvēkam katru reizi no jauna jāaktualizē šīs zināšanas un domas, gan vēl jo vairāk katrai jaunajai paaudzei, jo valstiskums, demokrātija un tiesiskums ir principi, kas “nepārdzimst”. Cilvēks piedzimst “tukšs” bez šīm vērtībām, un tās var tikt nodotas tālāk tikai šādā vai līdzīgā veidā, par tām runājot un rādot piemērus.
Paldies Jāņa Čakstes mazmazmeitai Kristīnei Čakstei un visai Čakstes dzimtai par šo iespēju šodien būt šeit, kā arī par šī atceres sarīkojumu organizēšanu!

MIL OSI

Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā

Source: President of Latvia in Latvian

Godātie klātesošie!
Dāmas un kungi!
Zemgalieši!
Jelgavnieki!
I
Prezidentam Jānim Čakstem izglītības un zinātnes jautājumi bija svarīgi visu mūžu. Maskavas latviešu lasāmie vakari, akadēmiskā vienība “Austrums” (arī šodien tika pieminēts, ka “Austrums” bija bagātīgi pārstāvēts), aktīvā iesaiste nacionālās universitātes dibināšanā un lekciju lasīšana studentiem par spīti aizņemtībai valsts lietās – tās ir tikai atsevišķas spilgtas epizodes, kas apstiprina, cik būtisku lomu Jānis Čakste piešķīra izglītībai un zinātnei.
Ir dziļi simboliski, ka mēs šodien – Jāņa Čakstes 160. dzimšanas dienā – pulcējamies vēsturiskajās Academia Petrina telpās, lai jubilejas noskaņās klausītos akadēmisku priekšlasījumu.
Vēl simboliskāku šo brīdi dara tas, ka tieši šajās telpās savulaik atradās Jelgavas vīriešu ģimnāzija, kur savulaik mācījās arī pats Jānis Čakste. Mēs esam telpās, kur mūsu topošais prezidents apguva zināšanas, veidoja savu personību (personība pamatā veidojas tieši pusaudžu gados, tātad gados, kad viņš staigāja pa šīm kāpnēm un zālēm) un sāka ceļu pretī lieliem darbiem valsts un tautas labā.
II
Man šķita interesanta šodien izvēlētā tēma, un šī tēma ir interesanta vairāku iemeslu dēļ.
Šodien 160. Jāņa Čakstes dzimšanas dienā mēs, protams, interesējamies tieši par valsts pirmo prezidentu, un šis aspekts valsts prezidenta darbībā nav līdz šim pietiekoši izzināts. Mēs vēl dzirdēsim interesantas atziņas un varbūt jaunus aspektus.
Otrkārt, Latvijas valsts starptautiskā pārstāvība, starptautiskā reprezentācija un vispār ārpolitika kā tāda vēstures zinātnē ir diezgan maz pētīts vēstures posms. Mums ir jāskatās, lai mēs savas valsts vēsturi, valstiskumu kopumā izzinātu arvien vairāk un arvien labāk, jo vēstures zināšanas ir svarīgas ne tikai vēsturniekiem un tiem, kuri interesējas par vēsturi, bet jebkuram, jo vēsture veido daļu no nācijas. Nācija balstās vēsturē, jo bez vēstures nācija šodien nevar pastāvēt. Tādēļ vēstures zinātnei ir diezgan izšķiroša loma mūsdienu valstiskuma uzturēšanā.
Ir interesanti arī tas, ka vēsture nekad nav izpētīta. Pirmkārt, tādēļ, ka ikdienā ir tik daudz notikumu, un vēsturnieki vēlāk pēc simt gadiem no miljoniem notikumu izvēlēsies tikai dažus. Līdz ar to šie daži, ko izvēlēsies, arī ieies tā saucamajā vēsturē un cilvēku atmiņā. Interesanti ir arī tas, ka vēsture visu laiku mainās, jo arī tie notikumu, kas ir izpētīti, vienmēr tiek izpētīti no attiecīgā vēsturnieka viedokļa, un attiecīgais vēsturnieks vienmēr ir ietverts savā laikmetā. Viņš vienmēr skatās uz vēsturi no tā brīža, ideju kopuma un tā brīža skatījuma, un tas var būt arī dažāds skatījums, jo viņš ir vienmēr, kā mēs visi esam, laikmetnieks sava amata laikā. Tad, kad arī jūs paši skatāties uz notikumiem, uz ko skatās vēsturnieki 20–50 gadu vēlāk (tieši tos pašus), tur būs kaut kas jauns, kaut kas cits. Līdz ar to vēstures pētīšana ir pastāvīgs uzdevums.
Arī šodienas lektors pieder pie jaunās paaudzes vēsturniekiem, kurus pavada mūsdienu laikmets. Mēs noteikti dzirdēsim jaunus aspektus, jaunus metodoloģiskus aspektus, varbūt arī jaunus faktoloģiskus aspektus šodienas priekšlasījumā. Es vēlu pats sev un visiem klātesošajiem interesantu priekšlasījumu. Paldies jums!

MIL OSI

Greetings to Zolotoy Vityaz International Forum of Slavic Arts

Source: President of Russia – The Kremlin – English

The message reads, in part:
”Since its establishment, your forum has become an authoritative and popular venue for a comprehensive professional dialogue between representatives of various spheres and an exchange of interesting ideas and opinions. Its eventful and exciting programme attracts a large number of visitors and enriches the scope of the national public and cultural life.
I am confident that the events of this year’s forum, which has brought together fans of theatre, cinema, fine arts and literature, will be held at a high level and remembered for their positive and inspiring atmosphere, and will also serve to promote values of patriotism, respect for our authentic historic and cultural traditions among the younger generations, and will contribute to the development of international humanitarian cooperation.“

MIL OSI

Valsts prezidenta Egila Levita uzruna pie Jāņa Čakstes pieminekļa Jelgavā

Source: President of Latvia in Latvian

Augsti godātais prezident, Vējoņa kungs!
Augsti godātais domes priekšsēdētāj, Rāviņa kungs!
Zemgalieši!
Jelgavnieki!
Mīļie tautieši!
Un arī austrumnieki!
I
Mūsu pirmais prezidents Jānis Čakste ir viens no Latvijas valstiskuma un mūsu demokrātijas lielākajiem simboliem. Viņu mēs atceramies kā valstsvīra etalonu, autoritāti saviem laikabiedriem un paraugu nākamajām Latvijas politiķu paaudzēm.
Prezidents Čakste bija starptautiska mēroga demokrāts, kura idejas un paveiktos darbus iespējams ietvert plašākā demokrātiskās domas attīstības kontekstā visā Eiropā un pasaulē.
Prezidenta Čakstes dzimšanas diena ik gadu 14. septembrī dod iespēju godināt mūsu izcilo valsts pamatu licēju un svinēt Latvijas demokrātijas svētkus. Prezidenta Čakstes godināšana un viņa piemiņas kopšana vēsturiski ir viens no Latvijas valstiskumu apliecinošiem un demokrātiskās tradīcijas stiprinošiem rituāliem mūsu sabiedrībai.
II
Tā nav nejaušība, ka šodien, Jāņa Čakstes dzimšanas dienā, mēs pulcējamies tieši Jelgavā. Jelgava ir prezidenta Čakstes pilsēta. Te viņš izauga par valstsvīru un mūsu lielo demokrātu.
Jelgavā ir aizvadīti Jāņa Čakstes skolas gadi, te viņš atgriezās sākt darba gaitas pēc studijām Maskavā. Zvērināta advokāta prakse un aktīvā darbība dažādās biedrībās šeit, Jelgavā, veidoja Jāņa Čakstes pasaules skatījumu un pieredzi.
No Jelgavas viņš reiz kā ievēlēts deputāts devās uz Krievijas impērijas pirmo parlamentu – pirmo Valsts domi – aizstāvēt latviešu tiesības. No Jelgavas, atsaucoties valsts proklamētāju aicinājumam, viņš devās arī vadīt jauno Latvijas valsti un Latvijas Tautas padomi.
III
Prezidents Čakste bija pārliecināts demokrāts. Demokrātiskās vērtības viņam bija patiesa personiskā un pilsoniskā pārliecība, kurai viņš vienmēr palika uzticīgs.
Pēc valsts proklamēšanas viņš šīs vērtības ierakstīja Latvijas tautas politiskajā kodā un jaunās valsts konstitucionālajos pamatos – Satversmē.
Kā Latvijas Tautas padomes priekšsēdētājs un Latvijas Satversmes sapulces prezidents viņš sekmēja parlamentārisma nostiprināšanos un ieviesa parlamenta darba organizācijas tradīcijas. Arī tieši pateicoties Jānim Čakstem, Latvija šodien ir izvēlējusies no vairākām demokrātijas formām tieši parlamentāro demokrātiju, kur politiskās varas centrs atrodas parlamentā.
Visos amatos Jānis Čakste ar savu darbu un personisko piemēru konsekventi stiprināja šīs vērtības un veidoja Latviju kā demokrātisku un tiesisku valsti. Viņš bija ne tikai demokrāts pēc politiskās pārliecības, bet arī jurists, kurš augsti vērtēja demokrātijas sasaisti ar tiesiskumu, jo modernā valstī demokrātija viena pati šodien nevar funkcionēt bez tiesiskuma. Demokrātija un tiesiskums vienmēr sader kopā.
IV
Prezidenta Čakstes politiskais mantojums ir liels izaicinājums katrai nākamajai paaudzei uzturēt aktuālus šos ideālus un turpināt veidot Latviju kā augsti attīstītu tiesisku demokrātiju.
Latvija ir mūsu visu kopējā lieta, kopējā atbildība un kopējā līdzdalība. Mūsu valstī katrs pilsonis ir vienvērtīgs ar citiem savā līdzatbildībā par demokrātisko Latviju un ir aicināts aktīvi iesaistīties labākas nākotnes veidošanā. Šeit ārkārtīgi svarīga ir aktīva pilsoniskā sabiedrība, par ko jau runāja arī domes priekšsēdētājs.
Prezidenta Čakstes dzīvesgājums ir iedvesmojošs paraugs tam, kā tas darāms vislabāk. Godprātīgs darbs savā profesijā, līdzdalība dažādās biedrībās, citās organizācijās, arī politiskajās partijās kopējā labuma vairošanai un gatavība vienmēr sekmēt savas tautas izaugsmi ir ķīla valsts labai attīstībai nākotnē.
Godināsim Jānis Čaksti šodien viņa 160. dzimšanas dienā! Godāsim un turēsim augsti viņa vērtības, kas stiprina Latviju! Sekmēsim demokrātiskas tiesiskas valsts nostiprināšanos un Latvijas pastāvēšanu cauri gadsimtiem!

MIL OSI

Павел Сорокин: “Мы должны превратить нефтегазовую отрасль в технологический драйвер”

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 13 сентября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял участие в работе Московского Финансового Форума. 
Выступая в рамках панельной дискуссии “Влияние налоговой политики в нефтяной отрасли на социально-экономическое развитие России”, Павел Сорокин отметил важную роль нефтегазового комплекса в развитии экономики страны. При этом у отрасли остается большой нереализованный потенциал для развития.
“Каждый год сжигается порядка 10-20 млн тонн этана, при том, что эти объемы можно было бы с пользой направить на пиролиз. Та же ситуация по сжиженным углеводородным газам – при ежегодном производитстве в 16 млн тонн всего 3 млн идет на нефтехимию”, – сказал Павел Сорокин. 
Он подчеркнул, что в данный момент Минэнерго России совместно с Минфином России прорабатывают возможные налоговые варианты стимулирования этих процессов.

“Мы считаем, что в нынешних экономических условиях вполне возможно обеспечить должную привлекательность для переработки сжиженных углеводородов. Сейчас мы работаем над этим и скоро выйдем с совместными предложениями с Минфином в части общей программы стимулирования нефтехимии. Рассчитываем, что первый реализованный проект мы представим уже к 2024 году”, – отметил он.
По словам замглавы Минэнерго России, нефтегазовой отрасли нужно быть готовой к изменениям.
“Мы не исключаем того факта, что стагнация спроса на нефть может начаться уже через 20-25 лет. В этой связи наша главная задача – максимально углубить монетизацию запасов. Мы должны превратить нефтегазовую отрасль в технологический драйвер, способный сохранять свои позиции как крупного заказчика для промышленности”, – подчеркнул Павел Сорокин.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

MIL OSI

Valsts prezidents un Latvijas Pasaules dabas fonds uzsver Latvijas līdzatbildību klimata pārmaiņu risināšanā

Source: President of Latvia in Latvian

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar Latvijas Pasaules dabas fonda pārstāvjiem – Jāni Rozīti, Maigu Jentgenu un Ilzi Jurkāni. Sarunā fonda pārstāvji stāstīja par savas darbības virzieniem – Baltijas jūras stāvokli, klimata pārmaiņām, ilgtspējīgu pārtikas un lauksaimniecības politiku.
Sarunā abas puses uzsvēra, ka Latvijai ir liels potenciāls kļūt par patiesu eko lielvalsti, kas visai pasaulei varētu rādīt labo piemēru. Tika augsti novērtēts sabiedrības atbalsts un Latvijas Pasaules dabas fonda vēstnešu darbs, sludinot ilgtspējīgas valsts attīstības idejas Latvijā.
Valsts prezidents un Latvijas Pasaules dabas fonda pārstāvji apspriedās par dabas katastrofām dažādos pasaules reģionos, kopīgi secinot, ka Latvija nav atrauta no tām, jo dabas ekosistēma ir vienota un krīze vienā pasaules daļā ar laiku var atsaukties arī citur, tādēļ mūsu valstij aktīvi jāiesaistās klimata pārmaiņu risināšanā.

MIL OSI

Premier spotkał się z Kołami Gospodyń Wiejskich

Source: President of Poland in Polish

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z KGW w Dąbrowicy »

Podczas swojego wystąpienia Mateusz Morawiecki podziękował przedstawicielom Kół Gospodyń Wiejskich za pielęgnowanie tradycji oraz przekazywanie ich przyszłym pokoleniom. Dodał, że polskie tradycje wzmacniają rodziny, a pamięć o nich jest w naszych rękach.
Premier przypomniał, że rząd wprowadził liczne rozwiązania, umożliwiające wynagradzanie kobiet za ich pracę na rzecz rodziny. Zmiany, które wprowadziliśmy w polityce społecznej, są właśnie dla kobiet – zaznaczył.
Szef rządu podkreślił, że należy pielęgnować oraz szanować tradycje, które mają wielką wartość utrzymywania ciągłości pokoleń. Działacie nie tylko dla swoich wiosek i dla swoich gmin, działacie dla całej Polski – dodał na zakończenie premier Mateusz Morawiecki.

MIL OSI

Resumption of trading on Derivatives Market

Source: Moscow Stock Exchange

Copyright © Moscow Exchange, 2011 – 2019. All the rights for the information and analytical materials published on this website are protected in compliance with the Russian legislation. Before you start using the website, please read User Agreement carefully. Display, distribution or any other use of the information published on the Exchange’s website or any of its parts is allowed only upon receiving prior written authorization from the Exchange.

MIL OSI

The trading system on Derivatives Market is now available for order withdrawal

Source: Moscow Stock Exchange

Copyright © Moscow Exchange, 2011 – 2019. All the rights for the information and analytical materials published on this website are protected in compliance with the Russian legislation. Before you start using the website, please read User Agreement carefully. Display, distribution or any other use of the information published on the Exchange’s website or any of its parts is allowed only upon receiving prior written authorization from the Exchange.

MIL OSI

Derivatives Market trading interrupted

Source: Moscow Stock Exchange

Copyright © Moscow Exchange, 2011 – 2019. All the rights for the information and analytical materials published on this website are protected in compliance with the Russian legislation. Before you start using the website, please read User Agreement carefully. Display, distribution or any other use of the information published on the Exchange’s website or any of its parts is allowed only upon receiving prior written authorization from the Exchange.

MIL OSI