Frakciju viedokļi 2016.gada 13.oktobrī

MIL OSI – Source: Parliament of Latvia in Latvian – Press Release/Statement

Headline: Frakciju viedokļi 2016.gada 13.oktobrī

Vadītāja. Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Ir noslēgusies Saeimas sēde, un laiks raidījumam “Frakciju viedokļi”. Deputāti tūlīt tiešraidē pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm.
Pirmajam šodien vārds frakcijas SASKAŅA priekšsēdētāja biedram Valērijam Agešinam. Lūdzu!

V.Agešins (SASKAŅA).

Paldies.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Ir zināms, ka Latvija, 2010.gadā ratificējot ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, ir apņēmusies veicināt, aizsargāt un nodrošināt visu personu ar invaliditāti pilnīgu un vienlīdzīgu cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Tāpēc gan Labklājības ministrijai, gan Saeimai aktīvi un ātri jārisina problēmas šajā jomā. Un viena no kārtējām problēmām tiks atrisināta, jo šodien galīgajā lasījumā ir pieņemts grozījums Invaliditātes likumā.
Kādēļ likuma grozījums ir vajadzīgs? Īstenībā, ja ir jārunā īsumā, problēma ir rindās un tajā, ka samazinās ārstu skaits mūsu valstī. It īpaši to ārstu skaits, kuri profilējas šajā jomā. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija jeb vienkārši Valsts komisija, ir labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras funkcija ir veikt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi. Valsts komisijas izdotie administratīvie akti turpmāk rada tiesiskas sekas Latvijas iedzīvotājiem. Piemēram, Valsts komisijas lēmums ir priekšnoteikums, lai cilvēki saņemtu invaliditātes pensiju, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes gadījumā, kā arī citus invaliditātes seku mazināšanai nepieciešamos sociālos pakalpojumus, pabalstus un atvieglojumus. Valsts komisijas sniegto pakalpojumu skaits saistībā ar medicīniskajām indikācijām un citām manipulācijām arvien palielinās, savukārt Valsts komisijas ārstu skaits ir samazinājies man nezināmu iemeslu dēļ. Līdz ar to veidojas rindas. Jo laika posmā, kamēr Valsts komisija lēmumu vēl nav pieņēmusi, bet iepriekš noteiktās invaliditātes termiņš jau ir beidzies, cilvēkam lēmuma gaidīšanas posmā nav tiesību uz invaliditātes pensiju un citiem personām ar invaliditāti paredzētiem atbalsta pasākumiem.
Likuma grozījumu pieņemšanas rezultātā situācijās, kad Valsts komisijā tiek saņemts personas iesniegums par atkārtotu invaliditātes ekspertīzi, bet ir apdraudēta lēmuma pieņemšana noteiktā termiņā, piemēram, mēneša laikā, kā tas ir noteikts, Valsts komisijai tagad būs tiesības pagarināt iepriekš izdotā administratīvā akta darbības termiņu uz laiku līdz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz jauna administratīvā akta izdošanai konkrētas personas lietā.
Mēs ļoti ceram – un domāju, tā arī būs –, ka likuma grozījumu rezultātā iedzīvotājiem tiks novērstas nelabvēlīgās sekas, proti, rindas, kad persona dokumentus invaliditātes ekspertīzei ir iesniegusi laikus, taču Valsts komisijas kapacitāte nav pietiekama, lai invaliditātes ekspertīze tiktu veikta, ievērojot Administratīvā procesa likumā noteiktos termiņus. Tādējādi tiks aizsargātas cilvēka ar invaliditāti tiesības uz sociālo nodrošinājumu, sevišķi situācijās, kad invaliditātes pensija vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā ir personas vienīgais ienākumu avots. Aizsargājot cilvēku ar invaliditāti tiesības uz sociālo nodrošinājumu, tiks veicināta cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesību ievērošana. Tā ir mūsu pārliecība.
Paldies par uzmanību.
Vadītāja. Paldies deputātam Valērijam Agešinam.
Tagad runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Aija Barča. Lūdzu!

A.Barča (ZZS).

Labdien, cienījamie radioklausītāji!
Es arī gribu izteikt atbalstu likumam, kurš šodien tika pieņemts Saeimā – “Grozījums Invaliditātes likumā” –, bet vēlos sākt ar pateicību kolēģiem deputātiem, jo no deputātiem, kuri piedalījās sēdē (kopskaitā 88), 85 deputāti nobalsoja par to, ka likums šodien jāizskata steidzamības kārtā. Un 86 deputāti nobalsoja par likumu otrajā, galīgajā, lasījumā.
Līdz ar to atbilstoši mūsu valstī noteiktajai kārtībai esam vienojušies ar Saeimas Juridisko biroju, ka jau šodien likums tiks nosūtīts Valsts prezidentam izsludināšanai, un, ņemot vērā šādus balsošanas rezultātus, triju dienu laikā Valsts prezidents izsludinās likumu un tas stāsies spēkā 14.dienā pēc izsludināšanas. Tātad patiesībā mēs jau šodien varam prognozēt, kad likums varētu oficiāli stāties spēkā pēc tam, kad to būs izsludinājis Valsts prezidents.
Par Invaliditātes likuma grozījumu es vēlos kolēģim Agešinam vienīgi piebilst, ka jautājums šeit nebūs tik daudz par invaliditātes termiņa pagarinājumu, kā par to, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra drīkstēs atbilstoši likuma grozījumam turpināt izmaksāt invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu, ja personai nav pierādāmā darba stāža līdz nākamajam administratīvajam aktam, tas ir, līdz tai dienai, kad VDEĀVK būs izskatījusi šo jautājumu un pieņēmusi nākamo atbilstošo lēmumu.
Līdz ar to tik tiešām mēs nodrošināsim, lai Latvijā nebūtu gadījumu, kad invalīdam ir jāpaliek bez iztikas līdzekļiem mēnesi, divus vai sliktākajā gadījumā, kādi mums ir zināmi, pat trīs mēnešus.
Vienlaikus vēlos vērsties gan pie cilvēkiem, kuriem šodien ir noteikta invaliditāte, gan arī pie ģimenes ārstiem, un aicinu būt ļoti uzmanīgiem un skatīties invaliditātes termiņa beigu datumu, jo tas, ka pēdējā brīdī vai pēdējā dienā tiek iesniegti valsts komisijā dokumenti (arī tādi gadījumi mums ir), gribētos teikt: “Dariet to nedaudz ātrāk, vismaz 10–15 dienas iepriekš!”
Vienlaikus šodien esmu pilnvarota Sociālo un darba lietu komisijas vārdā paust gandarījumu, ka mums kopīgiem spēkiem ir izdevies arī šajā, 2016., gadā no valsts pamatbudžeta, Veselības ministrijas iekšējo budžetu pārdalot, ievērojamus naudas līdzekļus novirzīt finansējumam kompensējamiem medikamentiem infekciju slimību ārstēšanai. Un šeit es vēlos pieminēt divas ļoti nopietnas infekcijas, tās ir C hepatīts un HIV vīruss. Manuprāt, esam centušies un daudz darījuši, un paldies arī kolēģiem deputātiem, kuri nestrādā Sociālo un darba lietu komisijā, bet ir mums pievienojušies jautājumā par onkoloģijas pacientu atbalstu. Tas ir jautājums par “zaļo koridoru” jeb tā saucamo ceļa karti, lai iespējami ātri uzsāktu ārstēšanu, ja ģimenes ārsts konstatē iespējamu onkoloģisku saslimšanu.
Cienījamie radioklausītāji! Es jūs aicinu ar jautājumiem, kādi jums ir sasāpējuši gan veselības aprūpē, gan arī sociālā bloka jautājumos, griezties nevalstiskajās organizācijās, griezties pie mums Saeimā, griezties pie jūsu ievēlētajiem Saeimas deputātiem, un es esmu pārliecināta, ka tādos gadījumos, ja mums ir nepieciešams steidzami palīdzēt vai steidzami labot kādus likuma pantus, mēs to esam spējīgi izdarīt un arī izdarām.
Vēlu jums veiksmīgu šo nedēļas nogali. Paldies!
Vadītāja. Paldies deputātei Aijai Barčai.
Nākamais runās Latvijas Reģionu apvienības frakcijas deputāts Jānis Ruks. Lūdzu!

J.Ruks (LRA).

Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien Saeimas sēdē tika pieņemti vairāki likumprojekti pirmajā lasījumā, kuri skar likumu grozījumus ļoti šaurā jautājumu lokā, kas nebūt nav svarīgākās likumu izmaiņas, kuras gaida sabiedrība, piemēram, grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” un grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā.
Latvijas Reģionu apvienības frakcija noteikti iesniegs priekšlikumus likumprojektu otrajam lasījumam, kas skar būtiskas sabiedrības intereses šo likumu kontekstā, un aicinu to darīt arī savus kolēģus Saeimā.
Saeimas sēdē otrajā lasījumā tika pieņemti grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā. Informēšu radioklausītājus, ka likumprojekta mērķis ir nodrošināt zemessargu pilna cikla apmācību, kā arī pildīt Zemessardzei uzticēto uzdevumu – nodrošināt rezerves karavīru apmācību. Apmācībās ir nepieciešams piesaistīt vairāk zemessargu, kuri pilda kvalificētu speciālistu amata pienākumus. Tā kā šiem zemessargiem ir jāapgūst viņiem noteiktā ikgadējā apmācība – vismaz 20 dienu gadā –, viņu iesaistīšana citu zemessargu apmācību procesa nodrošināšanā ir ļoti ierobežota. Apmācību nodrošināšanu ar kvalificētiem speciālistiem būtiski apgrūtina šobrīd spēkā esošais ierobežojums zemessargus iesaistīt mācībās vai dienesta uzdevumu izpildē vairāk nekā 30 dienu gadā. Likumprojekts paredz iespēju nodrošināt zemessargu un rezerves karavīru kvalitatīvu apmācību, iesaistot zemessargus šī procesa nodrošināšanā vairāk nekā 30 dienu gadā, izmaksājot zemessargiem Ministru kabineta noteikto kompensāciju.
Uz otro lasījumu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ierosināja – un Saeimas sēdē šis priekšlikums tika atbalstīts –, ka maksimālais vecums dienestam Zemessardzē ir 55 gadi, kas jau bija noteikts, bet zemessargam, kurš pilda aizsardzības ministra noteiktās svarīgās profesijas kvalificētā speciālista pienākumus, – 60 gadu.
Latvijas Reģionu apvienības deputāti atbalstīja šos grozījumus un uzskata, ka šie likuma grozījumi būtiski uzlabos zināšanu un pieredzes nodošanu dienesta biedriem Nacionālajos bruņotajos spēkos.
Novēlu visiem radioklausītājiem jauku nedēļas nogali un baudīt saulaino rudeni.
Paldies.
Vadītāja. Paldies deputātam Jānim Rukam.
Tagad vārds Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijas priekšsēdētāja biedram Gaidim Bērziņam. Lūdzu!

G.Bērziņš (VL–TB/LNNK).

Labdien, cienījamie radioklausītāji! Es vēlos norādīt, ka šodien cita starpā Saeimas darba kārtībā tika izskatīti divi likumprojekti, proti, “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” un “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”, kuri ir saistīti ar apbūves tiesību ieviešanu no nākamā gada 1.janvāra.
Pirms kāda laika daudz tika diskutēts par to, kā likvidēt tā saucamo dalīto īpašumu, un apbūves tiesības ir viens no tiem veidiem, ko likumdevējs šobrīd jau ir atbalstījis un kas varētu būt vērstas uz to, lai mazinātu dalīto īpašumu nākotnē.
Vēlos atgādināt, ka šis apbūves tiesību regulējums paredz uz zemesgabala, kas nepieder attiecīgi ēkas īpašniekam, būvēt nedzīvojamo ēku vai inženierbūvi, attiecīgi nodibinot apbūves tiesību un reģistrējot to zemesgrāmatā. Tas ir ļoti būtiski. Un, izbeidzoties šai apbūves tiesībai, šī ēka vai nu tiek nojaukta, vai attiecīgi pāriet zemes īpašnieka īpašumā.
Šodien no darba kārtības tika izslēgti grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, jo bija diskusija par to, kurš tad ir nodokļa maksātājs – attiecīgi vai nu ēkas īpašnieks, vai zemes īpašnieks. Atbilstoši Civillikumā noteiktajam par nodokļa maksātāju būtu jāatzīst… Attiecīgi tātad zemes īpašnieks maksātu nekustamā īpašuma nodokli par zemi, savukārt ēkas īpašnieks – nekustamā īpašuma nodokli par ēku.
Jānorāda, ka par šo jautājumu Juridiskajā komisijā bija diezgan plašas diskusijas, jo Latvijas Pašvaldību savienība, norādot uz to, ka jau šobrīd bieži vien ir problēmas ar nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanu, redzēja to, ka šis nekustamā īpašuma nodoklis būtu jāmaksā gan par ēku, gan par zemi attiecīgā nekustamā īpašuma, proti, zemes, īpašniekam. Un Juridiskā komisija sniedza arī savu vērtējumu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai par to, ka šāds risinājums nav paredzēts Civillikumā, proti, ka nekustamā īpašuma nodoklis ir jāmaksā zemes īpašniekam par zemi un ēkas īpašniekam – par ēku.
Vēl viena iniciatīva, ko es vēlos nedaudz apspriest, ir saistīta ar Saeimai nosūtīto Valsts prezidenta vēstuli par likumdošanas kvalitātes uzlabošanu. Es vēlos informēt, ka jau šobrīd Saeimas Juridiskā komisija ir izveidojusi darba grupu, kura strādā pie Saeimas kārtības ruļļa grozījumiem. Tātad Saeima pēc savas iniciatīvas vērtē Saeimas kārtības rulli, lai uzlabotu tieši likumdošanas procesu. Un, starp citu, arī mums ir plānots nākamās nedēļas otrdienā tikties ar Valsts prezidenta izveidotās Tiesiskās vides pilnveides komisijas vadītāju Endziņa kungu, lai diskutētu par prezidenta izvirzītajiem priekšlikumiem likumu kvalitātes uzlabošanai, kas, kā mēs zinām, ir arī, protams, viens no Saeimas prioritārajiem jautājumiem.
Paldies, cienījamie radioklausītāji!
Vadītāja. Paldies deputātam Gaidim Bērziņam.
Tagad pie mikrofona frakcijas VIENOTĪBA deputāts Veiko Spolītis. Lūdzu!

V.Spolītis (VIENOTĪBA).

Labdien, cienītie radioklausītāji! Ir ierasts, ka oktobris Latvijas parlamentārisma tradīcijā ir tā saucamais klusais mēnesis, kad galvenais darbs notiek komisijās un visi gatavojas savam nozīmīgākajam notikumam, proti, budžeta likuma pieņemšanai.
Neatkarīgi no tā tomēr notiek arī darbs ar citiem likumprojektiem, un tāpēc šodien gribu pieskarties diviem konkrētiem likumprojektiem. Proti, viens no tiem ir likumprojekts “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”, par kuru notika visnotaļ spīvas diskusijas, un paldies gan Nacionālās apvienības, gan Latvijas Reģionu apvienības kolēģiem, kuri norādīja uz nepilnībām. Lai arī likuma grozījumi tika pieņemti gandrīz vienbalsīgi, tomēr šīs diskusijas mums parādīja arī tās diskusijas, kuras notiek frakcijas VIENOTĪBA iekšienē, proti, diskusijas par to, ka atšķirībā no mūsu kaimiņiem lietuviešiem un igauņiem… un kur nu vēl runāt par pārējo Eiropas Savienības attīstīto valstu piemēriem, kurās ir pieņemts depozīta likums, proti, cilvēki var savas saimniecībā pārpalikušās stikla, plastmasas un alumīnija pudeles nodot tuvējā lielveikalā! Diemžēl Latvija šajā jautājumā ir atpalikusi. Šāds likums nav vēl Saeimā pieņemts, tam šobrīd nepietiek balsu. Taču katrā ziņā frakcija VIENOTĪBA centīsies strādāt pie tā, lai uz valsts simtgadi mēs pie šāda likuma pieņemšanas beidzot nonāktu.
Otrs ir likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā”. Kolēģis Ruks no Latvijas Reģionu apvienības jau ļoti skaidri izskaidroja, kādi bija tie pamati, labojumu jēga, proti, jautājums par vecuma celšanu… īpaši, ja zemessargi veic aizsardzības ministra sevišķos uzdevumus. Un līdz ar to arī Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā notika interesantas diskusijas par to, ka varbūt vispār nevajadzētu šo vecuma ierobežojumu atstāt. Katrā ziņā uz trešo lasījumu mēs noteikti atgriezīsimies pie jautājuma par vecuma ierobežojuma nepieciešamību Zemessardzē kā tādā.
Taču šeit arī der atgādināt Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā diskutēto un Saeimā šī gada 16.jūnijā pieņemto Valsts aizsardzības koncepciju, kuru pieņēma 66 tautas priekšstāvji, bet 20 kolēģi atturējās. Proti, tās pieminēšana vienmēr nāk par labu, jo tā arī paskaidro Zemessardzes būtību vispārējā valsts aizsardzības sistēmā. Valsts aizsardzības koncepcija kalpo par pamatdokumentu Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam, kurš ir pieņemts laikposmam no 2012. līdz 2024.gadam. Proti, Valsts aizsardzības koncepcijā ļoti skaidri ir teikts, ka miera laikā Latvija uztur 17 500 militāri sagatavotus karavīrus, no kuriem 6000 ir profesionāļi, 8000 ir zemessargi, 3000 – rezervisti. Papildus tam plānā arī… Un tas ir interesanti Latvijas iedzīvotājiem – ir atgādinājums par to, ka mēs sasniegsim 2 procentus no mūsu iekšzemes kopprodukta mūsu aizsardzības sistēmai 2018.gadā. Un plāns ir vismaz 6 procentus skolu jaunatnes nodarbināt Zemessardzē, lai šādi gatavotu jauno audzi bruņoto spēku un Zemessardzes attīstībai.
Tāpēc šie grozījumi, kuri tika pieņemti otrajā lasījumā, manuprāt, veicina Zemessardzes kā mūsu aizsardzības mugurkaula attīstību. Diskusijas turpināsies arī trešajā lasījumā. Katrā ziņā ar to mēs parādām, ka Zemessardze ir tas spēks, ap kuru koncentrējas valsts aizsardzības spējas.
Un ar to es arī šodienas uzstāšanos beidzu. Un novēlu radioklausītājiem patīkamu nedēļas nogali!
Vadītāja. Paldies deputātam Veiko Spolītim.
Raidījumu šodien noslēdz frakcijas “No sirds Latvijai” priekšsēdētājas biedrs Gunārs Kūtris. Lūdzu!

G.Kūtris (NSL).

Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien Saeimas darba kārtībā viens no jautājumiem bija grozījuma pieņemšana Invaliditātes likumā.
Jāsaka, ka šis grozījums jeb labojums, kas bija vajadzīgs likumā, īstenībā ir Saeimas steidzami veiktais, tā teikt, glābiņš… glābt to situāciju, kas ir radusies Labklājības ministrijas neizdarības vai pat, varētu teikt, nolaidības dēļ. Proti, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, netikdama galā ar visiem pieteikumiem, kas bija šogad uzkrājušies, mierīgi liek tos kaudzītē! Nedz šī komisija, nedz Labklājības ministrijas ierēdņi, kuriem būtu jāsaprot, ka, nesaņemot ekspertīzes komisijas atzinumu, cilvēkiem tiek atņemts vienīgais ienākums, neko nedara! Ja ministrija patiesi zināja, ka tas tā ir, tad kāpēc neko nedarīja? Kāpēc komisijas vadītājs necēla trauksmi ministrijā? Šobrīd likumā ir izdarīts grozījums – tāds, lai šie cilvēki nezaudētu iespēju saņemt šo vienīgo ienākumu.
Taču tas, ko ministrija savā anotācijā arī bija norādījusi, – ka komisijas sniedzamo pakalpojumu skaits pēdējo sešu gadu laikā ir pieaudzis par 55 procentiem – uzliek pienākumu uztraukties un izvērtēt, kāpēc tik straujš ir pieaugums šiem pakalpojumiem Latvijā. Šis jautājums līdz galam šobrīd vēl nav izlemts.
Likums ir grozīts. Bet jautājums par komisijas vadītāja un arī Labklājības ministrijas ierēdņu atbildību vēl paliek mūsu deputātu kontrolē.
Gribu jūs informēt, ka deputātu darbs – tas nav tikai darbs komisijās un Saeimas sēdēs, kur tiek balsots. Šodien es vēlos jūs informēt arī par to, ka deputātu darbības forma ir jautājumu uzdošana ministriem par tēmām, par problēmām, kas valstī ir un par ko mēs varbūt publiski ne pārāk daudz esam dzirdējuši.
Frakcija “No sirds Latvijai” šodien uzdeva jautājumus ārlietu ministram Rinkēviča kungam par to, ka, izrādās, ministra kungs šogad septembra vidū parakstīja atbalsta vēstuli un teica, ka Latvija stingri atbalsta Eiropas Savienības un Kanādas Visaptverošā ekonomiskās un tirdzniecības sadarbības līguma slēgšanu un arī pagaidu piemērošanu pirms līguma ratifikācijas nacionālajos parlamentos. Saeimas deputāti steidzamības kārtībā 10.oktobrī bija sasaukuši tikšanos un lūdza ministru, lai izskaidro, kādi apsvērumi bijuši par pamatu šādai atbalsta vēstulei; vai Latvijā ir bijušas apspriedes ar iesaistītajām personām; uz kā pamata ārlietu ministrs deva šādu viennozīmīgu Latvijas atbalstu. Mēs uzdodam ministram jautājumus par to, kāda ir nacionālā pozīcija šajā jautājumā, kādi pasākumi ir veikti, lai praktiski sagatavotos šī līguma pagaidu piemērošanai; kādi pasākumi ir veikti, lai pasargātu mazos un vidējos uzņēmumus Latvijā paaugstinātas konkurences apstākļos, kas iestāsies pēc šī līguma noslēgšanas. Tie ir jautājumi, kurus ārlietu ministrs, protams, apzinoties savas kā amatpersonas pilnvaras, pārzina, un viņam ir jādod informācija Latvijas iedzīvotājiem un, protams, arī deputātiem, jo parlamentā šis jautājums vēl nemaz nav izlemts.
Un otrs ir jautājumu bloks, kurus mēs šodien uzdevām veselības ministrei Čakšas kundzei. Tas ir saistīts gan ar Pasaules Bankas pētījumu, gan uz tā bāzes plānoto slimnīcu tīkla optimizāciju. Ja Pasaules Bankas pētījuma ietekmē un uz tā bāzes tiek veidots nacionālās politikas plānošanas dokuments, mūs uztrauc, vai šajā gadījumā šeit nenotiek būtiska kavēšanās. It īpaši tas ir saistīts ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas “A” korpusa otrās kārtas attīstību. Un mums ir lielas šaubas, vai ministrijas norādītais, ka šī korpusa pirmā kārta pilnu funkcionalitāti sasniegs nākamā gada 31.martā… Vai tiešām tā pilnā funkcionalitāte nozīmē arī visu darbam nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma esamību? Vai plānotie līdzekļi un pasākumi ir atbilstoši šim grafikam?
Otrs to jautājumu loks, kuri šajā pašā vēstulē ir uzdoti veselības ministrei, ir par slimnīcu tīkla optimizāciju. Proti, vai Pasaules Bankas pētījums, par kuru Latvijas Slimnīcu biedrība un veselības iestādes ir norādījušas, ka tur ir neprecīza informācija un ka tur ir runa tikai par īpaši sarežģītām palīdzības sniegšanas situācijām, bet netiek vērtēts, kā mūsu slimnīcas uz vietām reāli sniedz neatliekamo palīdzību… Vai, neizvērtējot šos faktorus, tiešām nacionālās politikas plānošanas dokuments būs kvalitatīvs? Kā Latvijas iedzīvotājiem būs nodrošināta piekļuve ārstniecības iestādēm, it īpaši gadījumos, kuros nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība? Cik liels maksimālais attālums no cilvēka dzīvesvietas līdz tuvākajai slimnīcai ir pieļaujams, lai mēs varētu uzskatīt, ka valsts nodrošina veselības aprūpi?
Šie jautājumi ir aktuāli Latvijas iedzīvotājiem, un tāpēc mēs šos jautājumus esam uzdevuši. Nākamajā nedēļā ministre un arī ārlietu ministrs sniegs savas atbildes. Redzēsim, kā rīkoties tālāk.
Paldies jums par uzmanību, un lai jums ir skaista nedēļas nogale!
Vadītāja. Paldies deputātam Gunāram Kūtrim.
Līdz ar to šodienas raidījums “Frakciju viedokļi” ir izskanējis. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena! Un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ!

Budžeta komisijā apspriedīs 2017.gada valsts budžeta projektu

MIL OSI – Source: Parliament of Latvia in Latvian – Press Release/Statement

Headline: Budžeta komisijā apspriedīs 2017.gada valsts budžeta projektu

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija pirmdien, 17.oktobrī, uz sēdi aicinājusi Ministru prezidentu Māri Kučinski un finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu, lai vēl pirms izskatīšanas Saeimā iepazītos ar nākamā gada valsts budžeta projektu un paredzētajiem grozījumiem likumos. 
“Pirms valdības iesniegtā budžeta projekta apspriešanas Saeimā esam plānojuši no Ministru prezidenta un finanšu ministres saņemt aktuālo informāciju par valsts finanšu situāciju un to, kāda situācija būs katrā nozarē atsevišķi,” pirms Budžeta komisijas sēdes pauž komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns. 
Budžeta komisijas sēdē aicināts piedalīties arī Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētājs Jānis Platais, kā arī Finanšu ministrijas un citu atbildīgo ministriju pārstāvji. 
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde pirmdien, 17.oktobrī, notiks Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 10/12, 409.telpā, un tā sāksies pulksten 11.30.

Saeimas Preses dienests

Main performance indices and participants of the Belarus interbank settlement system, January-September 2016.

MIL OSI – Source: National Bank of the Republic of Belarus in English – Press Release/Statement

Headline: Main performance indices and participants of the Belarus interbank settlement system, January-September 2016.


Indices
January-September 2015
January-September 2016
Deviation
(clm.3–clm.2)
(clm.3/clm.2)*100-100,
%
1
2
3
4
5
1. Effected payment instructions
 
 
 
 
1.1. By number, thou units50 367,651 559,31 191,72,4
1.2. By value, mln rubles BYN310 345,5 368 646,658 301,118,8
2. Average daily turnover
 
 
 
 
2.1. By number, thou units265,1269,94,91,8
2.2. By value, mln rubles BYN1 633,41 930,1296,718,2
3. Average size
of payment instruction, thousand rubles BYN6,27,11,016,0
4. Canceled payment instructions
 
 
 
 
4.1. By number, units2 6120-2 612,0-100
% of the total amount conducted payment instructions0,0050,000
 
 
4.2. By value, thousand rubles BYN11 816,70,0-11 816,7-100
% of the total amount conducted payment instructions0,0040,000
 
 
5. Сoefficient of accessibility*,%100,00100,0XX
* This indicator shows the ASIS’s (Automated System of Interbank Settlements) readiness to carry out interbank settlements, including the acceptance, processing, and transfer of electronic payment documents during the time stipulated by the timetable for the BISS acceptance and processing of electronic payment documents and electronic messages from the participants of the BISS.

Official photo of the President of the Republic available from today

MIL OSI – Source: President of Estonia – Press Release/Statement

Headline: Official photo of the President of the Republic available from today-
Reset
+14.10.2016

As of today, the official photo of the President of the Republic, Kersti Kaljulaid, by photographer Rene Riisalu will be available from the website of the Office of the President of the Republic.

The official photo of the President of the Republic is a document with specific dimensions and format. The photo should have a place of honour on the walls of state authorities, General Staff of the Defence Forces of the Republic of Estonia and its units and local governments. The photo can also be displayed by other authorities, should they wish to do so.
Private persons are welcome to download the official photo of the President from the website of the Office of the President at www.kadriorg.ee, print and frame it for their own use in accordance with the established terms and conditions of use. Processing of the photos (cropping, colouring or changing proportions, etc.) is not permitted.
Permission must first be obtained from the Office of the President when using the photos in printed materials; you are kindly asked to send the appropriate request to the following e-mail address:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
. Photos can be used for business or marketing purposes only by those who have first concluded a licence agreement with the Office of the President. You are kindly asked to send the appropriate request to the following e-mail address:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
.
For additional information, please see: https://www.kadriorg.ee/et/presidendi-foto.html
Office of the PresidentPublic Relations Department

Action against an organised criminal group involved in thefts of luxury cars

MIL OSI – Source: European Union – Press Release/Statement

Headline: Action against an organised criminal group involved in thefts of luxury cars

​On 11 October, a joint action day run by French and German police authorities, and supported by Eurojust with a coordination centre, succeeded in stopping an international organised criminal group (OCG) involved in thefts of luxury cars.The modus operandi of the OCG shows that the suspects broke into car owners’ private homes to steal their car keys. The suspects played different roles in the OCG, ranging from stealing the cars, forging identity documents, and driving the vehicles to Germany.
The investigation started in June 2016, when a Roma camp was dismantled in northern France. The investigation revealed links to other cases in which the French authorities of the Tribunal de Grande Instance (TGI) Le Havre investigated two car thefts, and discovered that the cars were stolen in France and sold to customers in Germany for low prices. Between 2012 and 2015, 17 car thefts were under investigation by JIRS Lille, France. The OCG is allegedly involved in the theft of an estimated 100 cars meant for resale in Germany.
Eurojust provided support at various stages of the investigation, offering the opportunity for France and Germany to discuss and elaborate a common judicial strategy and find the most efficient response. Two coordination meetings were organised by and held at Eurojust in 2016. A joint investigation team (JIT) was formed between France and Germany in January 2016, with Eurojust providing funding for the JIT, enabling long-term cooperation and coordinated covert operations, which eventually led to the planning of the joint action day. Europol supported the action day by being present in Germany and France.
Eurojust’s support proved crucial in dismantling the OCG, speeding up the entire operation and facilitating information exchange between the authorities involved.
 Figures at a glance:15 arrests6 witnesses interviewed15 private premises searched in Germany9 private premises searched in France8 cars searched and seized in France3 cars seized in GermanyFor questions relating to the involvement of Member States, please contact the relevant national authorities.

Photograph © Shutterstock

Article – InterRail: facts and figures about rail travel in Europe

MIL OSI – Source: European Union – Press Release/Statement

Headline: Article – InterRail: facts and figures about rail travel in Europe

Young European could be receiving a free InterRail pass to discover Europe by rail once they turn 18.The proposal received a warm welcome in the Parliament, but what is InterRail exactly? Check out our infographic for some basic facts about the pass and rail travel in Europe.
On 4 October MEPs discussed and supported the idea of offering free InterRail passes to young people when they turn 18. This would help them to experience Europe’s diversity, better understand each other and learn more about Europe, they said.
InterRail system offers the possibility to explore 30 countries by rail using a single pass for up to a month. Since the programme was created in 1972, millions of young Europeans have travelled throughout the continent using InterRail. A pass could cost up to hundreds of euros.

По заявлению главнокомандующего ВКС России генерал-полковника Виктора Бондарева, в 2017 году в войска начнут поступать истребители пятого поколения Т-50

MIL OSI – Source: Russia Federation – Ministry of Defence –

Headline: По заявлению главнокомандующего ВКС России генерал-полковника Виктора Бондарева, в 2017 году в войска начнут поступать истребители пятого поколения Т-50

Главная 
Новости 
В стране 
Подробнее14.10.2016 (14:10)

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Бондарев в беседе с журналистами рассказал о перспективах поступления в авиационные части истребителей пятого поколения ПАК ФА (Т-50).

«В следующем году мы завершаем испытания данного авиационного комплекса. Вот тогда мы и начнем их получать. Первую партию составят пять самолетов», — пояснил Виктор Бондарев.

Он добавил, что далее начнется серийное производство перспективных истребителей ПАК ФА.

«Мы не прекращаем получение Су-35, Ми-28, Ка-52. Кроме того, мы будем получать модернизированную технику Ту-95 и Ту-160, которые показывают прекрасные характеристики», — продолжил Виктор Бондарев.

Главком ВКС также сообщил о том, что пилотажная группа «Русские витязи» получила от корпорации «Иркут» четыре сверхманевренных истребителя Су-30СМ.

«14 октября в Центре показа авиационной техники имени Кожедуба состоялась торжественная встреча летчиков пилотажной группы «Русские витязи». До конца 2016 года «Иркут» передаст «Русским витязям» вторую партию истребителей Су-30СМ», — отметил Виктор Бондарев.

Главнокомандующий ВКС РФ поздравил авиаторов с получением новых самолетов.

«Сегодня вы получили суперсовременные истребители поколения 4++, которые подтвердили свои характеристики и в строевых частях, и выполняя боевые задачи в Сирии», — подчеркнул Виктор Бондарев, заявив, что, «по его мнению, в ближайшие 10-15 лет этому самолету «не будет равных в мире».

«Мы ежегодно закупаем их, практически будем получать до полка самолетов, то есть 20-24 в год», — заявил главнокомандующий ВКС РФ.
Метки:


К списку новостей

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

Union européenne – Participation de Jean-Marc Ayrault au conseil des affaires étrangères (17.10.16)

MIL OSI – Source: Republic of France – Foreign Affairs in French – Press Release/Statement

Headline: Union européenne – Participation de Jean-Marc Ayrault au conseil des affaires étrangères (17.10.16)

Jean-Marc Ayrault, ministre des affaires étrangères et du développement international, participera le 17 octobre au conseil affaires étrangères.

Les discussions porteront sur les points suivants :
Syrie : les ministres auront un échange approfondi sur la situation à Alep, où le régime et ses alliés poursuivent leur offensive. Ils feront le point sur les derniers développements diplomatiques et la façon dont l’Union européenne peut contribuer à atteindre l’objectif d’une cessation des hostilités, d’un accès de l’aide humanitaire et d’une reprise de la négociation en vue d’une solution politique ; Tunisie : l’Union européenne va, comme nous le faisons à titre bilatéral, accroître de façon importante son aide. M. Jean-Marc Ayrault lancera un appel à la mobilisation dans la perspective de la conférence internationale d’appui au développement économique, social et durable en Tunisie que la France co-parrainera avec le Qatar les 29 et 30 novembre ; Stratégie globale de sécurité et de défense : les ministres prépareront les décisions que prendra le conseil européen en décembre, qui viseront à décliner de manière concrète dans tous les domaines le principe d’autonomie stratégique de l’Union européenne ; Migrations : la discussion portera sur la mise en œuvre des engagements pris lors du sommet de La Valette et sur le développement de « pactes migratoires » avec les cinq pays prioritaires que sont l’Ethiopie, le Niger, le Nigeria le Mali et le Sénégal ;

Seront également à l’ordre du jour l’enquête sur la destruction du vol MH17 et la situation en République démocratique du Congo.

14. Oktober 2016 – Bundespräsident Gauck gratuliert António Guterres

MIL OSI – Source: Deutschland Bundesregierung – Press Release/Statement

Headline: 14. Oktober 2016 – Bundespräsident Gauck gratuliert António Guterres

14. Oktober 2016

Bundespräsident Joachim Gauck hat António Guterres zu seiner Wahl zum Generalsekretär der Vereinten Nationen gratuliert. Der Bundespräsident schreibt:

Zu Ihrer Wahl zum künftigen Generalsekretär der Vereinten Nationen gratuliere ich Ihnen auch im Namen meiner Landsleute von Herzen.

Angesichts der vielfältigen Herausforderungen, denen sich die Weltgemeinschaft gegenüber sieht, ist es gut, Sie an der Spitze der Vereinten Nationen zu wissen, da Sie wie kaum ein anderer profunde Kenntnisse über die Krisenherde dieser Welt haben. Auch kennen Sie die VN-Familie von innen her bestens und finden klare Worte, um die internationale Gemeinschaft an ihre Verantwortung für die Schwächsten dieser Welt zu erinnern. Flucht und Migration, der Schutz der Menschenrechte, die Umsetzung der Sustainable Development Goals und die Reform der Vereinten Nationen sind nur einige der Themen, die Ihre ganze Aufmerksamkeit fordern werden.

Gern denke ich zurück an unser Gespräch vor vier Jahren während Ihrer zweiten Amtszeit als Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen.

Ich wünsche Ihnen für Ihr neues, verantwortungsvolles Amt Kraft, Durchhaltevermögen und eine glückliche Hand, damit Sie die Vereinten Nationen in schwierigen Zeiten sicher und erfolgreich führen können. Dabei können Sie auf Deutschlands Unterstützung zählen.”

Afrika – Zukunftskontinent mit Potenzial

MIL OSI – Source: Deutschland Bundesregierung – Press Release/Statement

Headline: Afrika – Zukunftskontinent mit Potenzial

Für die Bundeskanzlerin steht das Wohl Afrikas im Interesse Deutschlands und Europas. Während der deutschen G20-Präsidentschaft 2017 werde Afrika als Zukunftskontinent deshalb eine große Rolle spielen, sagte Merkel im Rahmen ihrer Afrika-Reise.

Bundeskanzlerin Merkel bei ihrer Ankunft in Niger.
Foto: Bundesregierung/Steins

Als Hauptmotor für die wirtschaftliche Integration sei insbesondere die Afrikanische Union ein zentraler Partner der Europäischen Union, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel während ihrer dreitägigen Afrika-Reise.
Station Mali

Bei ihrem Besuch in Mali am 9. Oktober traf die Bundeskanzlerin mit dem malischen Präsidenten Ibrahim Boubacar Keita zusammen. Sie sagte ihm weitere Unterstützung für sein Land zu. “Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass Mali stabilisiert wird und eine gute Entwicklung nehmen kann”, erklärte sie nach dem Gespräch. Deutschland werde seine Entwicklungshilfe im Bereich der Wasserversorgung und Landwirtschaft verstärken.

Außerdem kündigte sie deutsche Hilfe im Bereich der Bildung und Ausbildung an: “Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Länder Afrikas nicht die besten Köpfe verlieren, sodass sich diese dann nicht für den Aufbau des eigenen Landes einsetzen können”, sagte Merkel.

Merkel traf in Mali auch mit deutschen Soldatinnen und Soldaten der UN-Friedensmission MINUSMA zusammen und informierte sich über deren Arbeit.
Station Niger

Im Mittelpunkt eines Gesprächs mit Staatspräsident Mahamadou Issoufou bei ihrem anschließenden Besuch in Niger am 10. Oktober standen die nigrische Migrationspolitik und eine geplante Migrationspartnerschaft mit der EU.

Außerdem besuchte die Kanzlerin ein Zentrum der International Organisation for Migration (IOM), in dem Transitmigranten Aufnahme finden. Anschließend traf sie deutsche Soldatinnen und Soldaten, die auf einem Lufttransportstützpunkt der Bundeswehr Dienst leisten.

Niger ist eines der wichtigsten Transitländer für Migranten aus Afrika. Vor diesem Hintergrund sagte die Bundeskanzlerin Unterstützung bei der Bekämpfung der illegalen Migration, bei Infrastrukturmaßnahmen im Norden des Landes sowie bei der Kooperation der Verteidigungsministerien zu.
Station Äthiopien

In Addis Abeba traf Merkel am 11. Oktober den äthiopischen Premierminister Dessalegn. Im Anschluss eröffnete sie das “Julius Nyerere Gebäudes für Frieden und Sicherheit”, das neue Tagungsgebäude der Afrikanischen Union.

Angesichts der anhaltenden Proteste und des Ausnahmezustandes in Äthiopien hob die Kanzlerin die Bedeutung von Demokratie und Dialog hervor. Sie bot an, Demokratiebildung und eine Stärkung der Zivilgesellschaft zu unterstützen.

Merkel kündigte außerdem an, Äthiopien bei der Finanzierung der Militärmissionen, bei der Entwicklungshilfe und durch private Investitionen weiter zu unterstützen.
Besuche in Berlin

Am 12. Oktober traf die Bundeskanzlerin den tschadischen Präsidenten Idriss Déby zu einem Gespräch in Berlin. Dabei kündigte sie deutsche Hilfe bei der Trinkwasserversorgung und der humanitären Hilfe in Tschad an.

Im Rahmen ihrer Afrika-Woche traf sie am 14. Oktober außerdem den Präsidenten von Nigeria, Muhammadu Buhari: Im Zentrum des Gesprächs stand der Kampf gegen die Terrororganisation Boko Haram und die humanitäre Lage in Nord-Nigeria.
Freitag, 14. Oktober 2016