Студенты и преподаватели ведущих вузов России получат доступ к ресурсам Президентской библиотеки

MIL OSI – Source: Saint Petersburg State University in Russian – Press Release/Statement

Headline: Студенты и преподаватели ведущих вузов России получат доступ к ресурсам Президентской библиотеки


Студенты и преподаватели вузов, входящих в Ассоциацию ведущих университетов России, смогут использовать информационные ресурсы Президентской библиотеки — крупнейшего электронного хранилища книг и документов по российской истории. Об этом говорится в соглашении, которое подписали председатель Ассоциации, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев и генеральный директор Президентской библиотеки Александр Вершинин.Документ предполагает, что на компьютерах, которые расположены в читальных залах университетов — членов Ассоциации, будет установлено специальное программное обеспечение. Используя его, студенты, преподаватели и сотрудники вузов смогут работать со всем массивом документов, имеющимся в фондах библиотеки. Для этого достаточно будет просто зарегистрироваться в системе под своим университетским логином.


Также соглашение предусматривает, что партнерство библиотеки и высших учебных заведений будет развиваться в таких направлениях как: разработка и реализация методических, научно-просветительских программ и проектов, проведение совместных мероприятий и обмен материалами. Кроме того, планируется подготовка специалистов в области обработки информационных ресурсов и обслуживания пользователей электронных читальных залов Президентской библиотеки в университетах — членах Ассоциации.


Наконец, предполагается, что оцифровка информационных ресурсов вузов, в частности, материалов по истории, теории и практике российской государственности, а также по вопросам русского языка как государственного языка Российской Федерации, позволит пополнять информационный массив библиотеки.


Документ, предполагающий взаимодействие на уровне всей Ассоциации, расширяет перспективы сотрудничества ведущих университетов с Президентской библиотекой. Возможности, которые откроет перед партнерами подписанное соглашение, позволят российским вузам активнее использовать уникальные ресурсы библиотеки в своей образовательной и научной деятельности.


Для информации:


Сегодня в состав Ассоциации ведущих университетов входит более 40 вузов — лидеров российского высшего образования. Среди них два университета с особым статусом — Санкт-Петербургский государственный университет и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, десять федеральных университетов и ряд национальных исследовательских университетов.


Ранее Президентская библиотека уже заключала соглашения о сотрудничестве с некоторыми членами Ассоциации, в том числе с Санкт-Петербургским государственным университетом, Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова, Северным (Арктическим) федеральным университетом им. М. В. Ломоносова, Северо-Кавказским федеральным университетом, и т. д. В этих вузах уже функционируют читальные залы с доступом к ресурсам библиотеки.


Давние партнерские отношения связывают библиотеку с Санкт-Петербургским государственным университетом. Уже реализовано множество совместных проектов, в том числе в рамках экспонирования на различных тематических выставках, проведена оцифровка изданий из фондов Научной библиотеки СПбГУ, которые благодаря технологиям Президентской библиотеки стали доступны в сети Интернет.

I.Mūrniece: laiks praktiskiem darbiem nacionālās informatīvās telpas stiprināšanā

MIL OSI – Source: Parliament of Latvia in Latvian – Press Release/Statement

Headline: I.Mūrniece: laiks praktiskiem darbiem nacionālās informatīvās telpas stiprināšanā

(03.08.2016.)

Pirmo reizi Latvijas vēsturē izstrādātas mediju politikas pamatnostādnes un rīcības plāns to īstenošanai ir būtisks priekšnoteikums, lai strādātu pie nacionālās informatīvās telpas stiprināšanas. “Šie jautājumi politiskajās diskusijās, mediju ekspertu diskusijās piesaukti ļoti bieži, un tagad ir laiks praktiskiem darbiem,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, trešdien, 3.augustā, Saeimas namā atklājot semināru un publisku diskusiju par sabiedrisko mediju pārvaldības reformu Latvijā.
I.Mūrniece atgādināja, ka vēl pirms diviem gadiem Latvija bija teju vienīgā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā nebija savas atsevišķas par mediju politikas veidošanu atbildīgas institūcijas izpildvarā, nebija savas ilgtermiņa mediju politikas. Patlaban Kultūras ministrijā strādā Mediju politikas nodaļa un ir izstrādāti nepieciešamie politikas plānošanas dokumenti, kuru izskatīšana ir valdības darba kārtībā. No šo dokumentu virzības lielā mērā būs atkarīgs tas, kā mēs varēsim veidot savu nacionālo informatīvo telpu, uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja.  
Kā būtisku uzdevumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā Saeimas priekšsēdētāja minēja nepieciešamību novērst situāciju, ka trešās valstis Eiropas vienoto mediju tirgu izmanto pretēji kopējām Eiropas demokrātiskajām un atvērtības vērtībām. “Diemžēl mēs redzam, ka tas notiek. Mums ir svarīgi uzlabot mediju reģistrācijas procesu, lai medija jurisdikcija – vieta, kur tas ir reģistrēts – sakristu ar tā saimnieciskās darbības vietu, tā mediju auditorijas mērķa valsti,” sacīja I.Mūrniece.  
 Saeimas priekšsēdētāja atzina, ka Latvijai ir arī virkne mājasdarbu, un viens no tiem – izbeigt jau ilgstošo interešu konfliktu, kas līdz šim pastāvējis saistībā ar pašreizējo Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma redakciju, proti, ka audiovizuālo mediju pakalpojumu regulators vienlaikus ir arī sabiedriskā medija kapitāldaļu turētājs.
I.Mūrniece pateicās Konrada Adenauera fondam un personīgi tā Latvijas biroja vadītājai Elizabetei Bauerei, kā arī Kultūras ministrijai par atbalstu šādas diskusijas rīkošanai Latvijas parlamentā.
Semināra dalībnieki iepazīstas ar Vācijas sabiedrisko raidorganizāciju pārvaldības pieredzi Latvijas situācijas kontekstā. Pasākuma dienaskārtībā ir arī diskusija par priekšlikumiem Latvijas sabiedrisko mediju pārvaldības reformai. Diskusijai var sekot tiešsaistē www.saeima.lv.    
Semināru un publisko diskusiju „Vācijas sabiedrisko raidorganizāciju pārvaldības pieredze Latvijas reformas priekšlikumu gaismā. Latvijas reformas atsevišķi aspekti” organizē Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, Kultūras ministrija un Konrāda Adenauera fonda Rīgas birojs.
Saeimas Preses dienests

Announcing 20160079 (OT,liquidity providing), for 7 days deadline 09:45

MIL OSI – Source: European Central Bank – Press Release/Statement

Headline: Announcing 20160079 (OT,liquidity providing), for 7 days deadline 09:45

Auto-update explained


When the auto-update function is enabled, any update released on the homepage will automatically appear without the whole page being reloaded.


You can manually disable this function anytime.


NB: The auto-update function will go off automatically when a video is played.

Meeting at the Ministry of Industry of Ecuador

MIL OSI – Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs in English – Press Release/Statement

Headline: Meeting at the Ministry of Industry of Ecuador

03-08-2016
On August 2, 2016 the Chargé d’Affaires of the Republic of Belarus to the Republic of Ecuador, Georgy Kislyak, met with the Director of the Department of Industry of the Ministry of Industry and Productivity of Ecuador, Xavier Villavicencio Córdoba.
During the meeting, the parties discussed prospects for bilateral cooperation in the field of industrial cooperation. Special attention was paid to the implementation in Ecuador of such projects as the creation the joint assembly production of buses and trucks with the participation of JSC “MAZ”.
The Ecuadorian side also expressed interest in technological cooperation in the fields of mechanical engineering and metallurgical industries.
     

Incident at Belarus Nuclear Power Plant Raises Safety Concerns

MIL OSI – Source: Belarus Digest – Press Release/Statement

Headline: Incident at Belarus Nuclear Power Plant Raises Safety Concerns

Photo from the website greenbelarus.info

On 10 July 2016 there was an incident at the construction site of the new Astraviec Nuclear Power Plant.
According to local whistle-blower Mikalai Ulasevich, a crane dropped the 330-tonne reactor from a height of 2-4 metres during a test lift. Until 26 July the officials either actively denied the incident or simply kept silent.
For Belarusians, this is painfully reminiscent of Chernobyl. When the Chernobyl accident occurred in April 1986, the Soviet government chose to conceal information from the people for as long as it could. This decision exacerbated the situation for the general population, who did not know to take precautions against radiation fallout.
The location of the construction site for the future nuclear plant has also caused tensions with neighbouring Lithuania. Astraviec NPP – just 50 km from the Lithuanian capital of Vilnius – poses an immediate threat to residents of Lithuania in the case of an accident. However, despite the significant social and political controversy and safety concerns the Belarusian government has chosen to continue with the project.

The Ministry of Energy, the government entity responsible for the plant, released an official statement only on 26 July. It confirmed that rumours of the incident, now circulating for more than two weeks, were true. The wording of the official press release described “an emergency at the site”, which occurred during “the horizontal movement of the frame”. On 1 August the general contractor confirmed the safety of the reactor, but suggested that it should be up to the Belarusian authorities to decide whether to use this particular item.
Belarus, the country that suffered the most severe consequences of the Chernobyl disaster in 1989, has now decided to build its own nuclear power plant. The project for the NPP, conceptualised in 2007 and first initiated in 2009, lacks both transparency and public support and controversy surrounding it is plentiful.
First, the Belarusian government could not find enough funding for it, so the money had to come from Moscow with strings attached. Russia agreed to provide $9bn out of $11bn required for the NPP, as a result of which Rosatom, or Russian State Atomic Energy Corporation, won the bid as the major partner in construction and supply.
Secondly, the Lithuanian government protested against the choice of the NPP construction site due to its location just 12 miles from the Lithuanian border. They also accused Belarusian authorities of violating the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (the Espoo Convention). The recent incident has only added to rising tensions between the two governments.
According to Delfi news agency, Lithuania’s President Dalia Grybauskaitė stated on Tuesday, 26 July:
Incidents at the Astravyets power plant, a nuclear facility that Belarus is building close to its border with Lithuania, show that Vilnius has reason to be concerned about the project’s safety.

Lithuania has sent at least three notes to the Belarusian government voicing their concerns for safety.

As Mikalai Ulasevich, the whistle-blower and member of the Belarusian oppositional United Civil Party stated on Wednesday, 27 July: “The only way to ensure the safety of the Astraviec Nuclear Power Plant is by shutting it down.” This seems to be a common sentiment among many opposition leaders. According to Yury Tsarik, Senior Research Fellow at the Centre for Strategic and Foreign Policy Studies on 28 July:
This situation (the construction of the NPP) has provided some real grounds for oppositional action, and allowed them to play on the widespread phobia in Belarus of nuclear energy. Andrey Dzmitryeu (opposition leader of “Tell the Truth” Initiative) has already announced his intention to do so.

Belarusian authorities defend their right to build the nuclear power plant. The project will address the demand for power in Belarus, which has scarce domestic fuel resources. Belarus aims to diversify its energy resources, including renewable resources, replace the import of natural fossil fuels (five million tonnes of fuel-equivalent a year), reduce electric power production costs, and increase the country’s capacity to export electric power. Ideally it will also decrease the country’s energy dependence on Russia.
Furthermore, the project will generate approximately 8,000 jobs during the peak construction period and 1,000 new permanent jobs when it starts operations, according to the Ministry of Energy. In an attempt to bring down costs and boost the popularity of the project, Belarusian authorities have handpicked 400 students to send to the construction site. According to news portal Tut.by, the young people had to go through rigorous competitive selection to qualify for a summer job there.

Ironically, this week experts from the International Atomic Energy Agency (IAEA) announced their intention to visit Belarus to examine the construction site of the NPP.
The Site and External Events Design Mission (SEED) was supposed to be carried out before the construction site was approved. This constituted one of the Lithuanian government’s requirements for Belarusian authorities regarding the plant’s safety.
Lithuania has already announced that it would not purchase any energy from the Astraviec nuclear power plant. They have also promised to bring the issue to the attention of neighbouring countries and urge them to join the boycott, according to the Lithuanian news agency Delfi.
This is not an empty threat. According to expert estimates the Astraviec NPP will produce enough energy for export. Vladimir Nistyuk, from the Belarusian association “Renewable Energy”, commented in Deutsche Welle that: “There is no one around Astraviec willing to buy energy from the plant, yet it could produce a net surplus of energy as early as 2018”.
Undeterred by the rising controversy, Belarusian authorities have chosen to move forward with their plans. According to official information, the first energy unit should be completed by 2018, the second one – by 2020.
Belarus has once again found itself between a rock and a hard place. Going forward with the construction may mean deteriorating relations with Lithuania and possibly the European Union, while freezing the project may antagonise Russia.

Galina is an independent consultant for UN in gender equality and domestic violence prevention, currently works at Emerge in Boston, MA, a Batterer Intervention Programme.

All articles

On Bank of Russia Bulletin (7/29/2016)

MIL OSI – Source: Central Bank of the Russian Federation in English – Press Release/Statement

Headline: On Bank of Russia Bulletin (7/29/2016)

Bank of Russia Bulletin No. 71 (1789) of 29 July 2016 has been released.
The section Credit Institutions publishes a review of basic indicators to describe the foreign cash situation in the domestic market in May 2016.
The Bulletin publishes the following Bank the revocation of the banking licence of the Moscow-based credit institution CB BFG-Credit (LLC);
No. OD-2390, dated 27 July 2016, on the termination of activities by the state corporation Deposit Insurance Agency of the provisional administration of the Moscow-based credit institution CB BFG-Credit (LLC);
No. OD-2391, dated 27 July 2016, on appointing a provisional administration to manage the Moscow-based credit institution CB BFG-Credit (LLC) following revocation of its banking licence;
No. OD-2392, dated 27 July 2016, on the termination of a moratorium to meet the claims of creditors of the Moscow-based credit institution CB BFG-Credit (LLC) following revocation of its banking licence.
The Bulletin publishes the information notice given by the state corporation Deposit Insurance Agency for the depositors of PJSC CB EurocityBank.
The section Official Documents publishes the following materials:
Bank of Russia Ordinance No. 4050-U, dated 22 June 2016, ‘On Approving a List of Organisations Responsible for Security Rights Record Keeping Where Depositories Can Open Accounts to Record Their Rights to Securities Submitted When Issuing Russian Depository Receipts and Where Depositories Can Open Accounts for an Entity Acting in the Interests of Other Entities to Record Foreign Issuers’ Rights to Securities in the Event of Their Public Placement and/or Public Trading in the Russian Federation’ (becomes effective 10 days after its official publication; officially posted on the Bank of Russia website on 27 July 2016);
Bank of Russia Ordinance No. 4051-U, dated 22 June 2016, ‘On Approving a List of Foreign Organisations to Which the Central Depository Opens Foreign Nominee Holder’s Depository Accounts’ (becomes effective 10 days after its official publication; officially posted on the Bank of Russia website on 27 July 2016);
Bank of Russia information letter No. IN-06-51/54, dated 18 July 2016, on the Regulation of the European Parliament and EU Council ‘on transparency of securities financing operations and reuse’ and amending EU Regulation No. 648/2012.

Делегация Генеральной прокуратуры России передала коллегам из Тайланда документы для принятия решения об экстрадиции или депортации в Россию ее гражданина Дмитрия Украинского

MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office –

Headline: Делегация Генеральной прокуратуры России передала коллегам из Тайланда документы для принятия решения об экстрадиции или депортации в Россию ее гражданина Дмитрия Украинского

В рамках двусторонней встречи Генеральных прокуроров Российской Федерации Юрия Чайки и коллеги из Королевства Тайланд, которая сейчас проходит в Бангкоке, стороны обсудили вопрос экстрадиции в Россию ее гражданина, обвиняемого в мошенничестве. В ходе переговоров российской стороной был передан запрос о выдаче гражданина РФ Дмитрия Украинского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным предварительного следствия, Украинский в составе организованной группы в период с апреля по май 2013 г. в Москве путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение в особо крупном размере более 7,5 млн. рублей.

15 июля 2016 г. он был задержан у своего дома в г. Паттайя (Королевство Таиланд) и в тот же день доставлен в изолятор временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Ордер на его арест был выдан таиландским судом в связи с обвинением в отмывании денежных средств на территории США.

После того, как местонахождение Украинского было установлено, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь 1 августа 2016 г. подписал запрос в Генеральную прокуратуру Королевства Таиланд о его выдаче российской стороне.

Переданным документом предусмотрена как процедура экстрадиции, так и возможность депортации.

Кроме того, российским посольством направлена нота в МИД Таиланда, в которой изложена позиция о недопустимости выдачи россиянина в США и необходимости решения вопроса исключительно в правовом поле, поскольку по информации таиландской полиции он может быть выдан США в случае соответствующего решения местного суда.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

Bildung im Sport: Friedhelm Kreiß feiert den 80. Geburtstag

MIL OSI – Source: DOSB – Press Release/Statement

Headline: Bildung im Sport: Friedhelm Kreiß feiert den 80. Geburtstag

Bildung im Sport: Friedhelm Kreiß feiert den 80. Geburtstag
03.08.2016
Friedhelm Kreiß vollendet am Freitag, 5. August sein 80. Lebensjahr. Er hat die Bereiche Bildung, Ausbildung und Breitensportentwicklung im verbandlichen Sport entscheidend mitgeprägt.

Friedhelm Kreiß hat mit die Bereiche Bildung, Ausbildung und Breitensportentwicklung im verbandlichen Sport in mehr als über vier Jahrzehnten auf verschiedenen Ebenen mitgeprägt. Foto: LSB NRW

Sein vielschichtiges Schaffen mit nationaler Ausstrahlung wirkt bis heute nach.
Friedhelm Kreiß hat für seine großen Verdienste im Sport zahlreiche Auszeichnungen erhalten – um nur einige zu nennen: Der Deutsche Sportbund (DSB) ernannte ihn beim Bundestag 2002 in Bonn zum Ehrenmitglied, im Deutschen Ruderverband (DRV) wurde ihm diese Ehre schon zehn Jahre vorher zuteil. Im Jahre 2011 erhielt er die Goldene Ehrennadel des Landessportbundes (LSB) Nordrhein-Westfalen. Das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse erhielt er1994 aus der Hand des Bundespräsidenten.
Eine Aufzählung sämtlicher Ehrenämter, die Kreiß im DRV, im LSB, im DSB, im Landesarbeitskreis Kirche und Sport in Nordrhein-Westfalen und anderswo in seinem „ehrenamtlichen Leben für den Sport“ innehatte, unterliegt immer der Gefahr, eine Funktion zu vergessen oder nur unzureichend zu beschreiben. Daher sei im Rahmen dieses kleinen „Geburtstagsständchens“ wenigstens beispielhaft daran erinnert, dass Kreiß im DSB von 1968 bis 2007 die redaktionelle Leitung der Arbeitshilfen „Der Übungsleiter“ innehatte, dass er an der Erarbeitung der DSB-Lehrbriefe für die Ausbildung von Übungsleitern und Organisationsleitern federführend mitwirkte, dass er als Vorsitzender einer Projektgruppe in den 1980er Jahren die Revision der Rahmenrichtlinien des DSB maßgeblich begleitete, dass er seinerzeit Mitinitiator zur Gründung der Trainerakademie in Köln und der Führungsakademie Berlin des Deutschen Sportbundes war, wo er von 1990 bis 2002 auch stellvertretender Vorsitzender des Trägervereins war.
Entwicklung für den Beruf „Sport- und Fitnesskaufmann/-frau“ geprägt
Friedhelm Kreiß wurde 1982 in den Bundesausschuss Ausbildung im DSB berufen. Im Jahre 1990 übertrug das Gremium ihm den Vorsitz, gleichzeitig gehörte er damit dem Präsidium des DSB an. Friedhelm Kreiß verdanken wir u.a. ein bis dahin völlig unbekanntes Berufsfeld im Sport: Er hat 1995 die Entwicklung des ersten Ausbildungsberufes im Sport entscheidend geprägt und durch seine Initiative rasch für die staatliche Anerkennung gesorgt. Seitdem können junge sportinteressierte Menschen nach einer dreijährigen Ausbildung nicht nur, aber auch in Sportvereinen und Sportverbänden einen Abschluss als „Sport- und Fitnesskaufmann/-frau“ erwerben und damit eine hauptberufliche kaufmännische Laufbahn im Sport anstreben. Als Mitglied im Fachausschuss bei der IHK Nürnberg hat Kreiß bewirkt, dass es bundesweit geltende Prüfungsunterlagen gibt. Er selbst hat als Mitglied im Prüfungsausschuss bei der IHK Düsseldorf danach geprüft und nicht zuletzt durch seine unermüdlichen Besuche von Informations-Veran-staltungen im ganzen Land für die zügige bundesweite Etablierung dieses Ausbildungsberufes gesorgt.
Parallel zu seinen vielschichtigen ehrenamtlichen Tätigkeiten auf DSB-Bundesebene hat sich Friedhelm Kreiß seit den 1960er Jahren ebenfalls im LSB Nordrhein-Westfalen in unterschiedlichen Funktionen und Arbeitsfeldern engagiert – exemplarisch sei hier an die Erstellung der sogenannten Freizeitpolitischen Konzeption und an die Mitbegründung des Bildungswerkes des LSB in seiner Funktion als Vorsitzender des Ausschusses Breitensport/Freizeitsport erinnert. Vieles von dem, was Kreiß auf Bundes- und Landesebene auf den Weg gebracht hat, wurde mit seiner Hilfe auch sportartspezifisch im Rudern eingeleitet und umgesetzt. Hier hatte er u.a. den Vorsitz des Ausschusses Wissenschaft und Lehre inne und war über 20 Jahre Mitglied im Vorstand des DRV. Er war zudem Leiter des Beirates der Ruderakademie Ratzeburg. Die Ruderfamilie erinnert sich auch immer noch gern an den wissenschaftlichen Kongress „125 Jahre Deutscher Ruderverband“ in Köln, den Kreiß 2008 organisierte und leitete.
Bildung als roter Faden in der Biografie
Friedhelm Kreiß war selbst „Mehrspartensportler“ und u.a. leistungssportlich aktiv im Rudern, im alpinen Skilauf und im Tennis, bis er sich nach zwei schweren Sportunfällen auf Windsurfing und Lazersegeln als Freizeitsport konzentrierte. Der in Münster geborene und heute in Duisburg lebende Kreiß hat in Münster, Freiburg, Kiel, Köln und Innsbruck die Fächer Sport, Deutsch und Musik mit Lehramtsabschluss und zusätzlichem Examen als Diplom-Sportlehrer studiert und war danach u.a. als Fachberater für die Lehrerausbildung im Fach Sport am Gymnasium im Schulkollegium Düsseldorf tätig.
Das Thema Bildung zieht sich wie ein roter Faden durch die Berufs- und Sportfunktionärsbiografie von Friedhelm Kreiß – wie sagte er doch bei seiner Abschiedsrede als Vorsitzender des DSB-Bundesausschusses für Ausbildung im Juni 2002 anlässlich der Bundeslehrwartetagung in Lindow im Land Brandenburg: „Angelegenheiten und Fragen der Bildung, der Ausbildung und damit der Personalentwicklung sind in meinen Augen die entscheidenden Faktoren der Sportentwicklung. Es liegt auch am Sport, seine Bildungsarbeit und sein Bildungsverständnis der Gesellschaft gegenüber deutlich und nachhaltig zu präsentieren“.
Friedhelm Kreiß ist dem Sport bis heute (auch ohne offizielle Funktion) neugierig und stets kritisch verbunden geblieben. „Er hat sich als Wegbereiter für Bildung im organisierten Sport einen großen Namen gemacht. Auf seine Leistungen können wir im DOSB aufbauen“, so gratuliert Prof. Gudrun Doll-Tepper, Vizepräsidentin für Bildung und Olympische Erziehung des Deutschen Olympischen Sportbundes.  
(Quelle: DOSB-Presse, Ausgabe 28-31/Prof. Detlef Kuhlmann)

Axel Springer continues growth in first half-year

MIL OSI – Source: Axel Springer in English – Press Release/Statement

Headline: Axel Springer continues growth in first half-year

During the first six months of the current financial year, Axel Springer SE further expanded its digital business models. In the first half year, digital activities contributed a total of 67 percent to total revenues, 72 percent to consolidated EBITDA and 85 percent to advertising revenues. Adjusted for consolidation and currency effects, the organic growth in revenues from digital media amounted to 11.0 percent. Despite significant deconsolidation effects resulting, inter alia, from integrating the Swiss activities into Ringier Axel Springer Schweiz AG, Axel Springer increased total revenues slightly by 0.5 percent to EUR 1,585.3 million (PY: EUR 1,577.3 million.). Adjusted for consolidation and currency effects, revenues increased by 5.3 percent.
During the first half-year, earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA), adjusted for non-recurring effects, increased by 2.3 percent to EUR 272.9 million (PY: EUR 266.7 million.). A sharp increase in Classified Ad Models was once again the major factor driving this growth. Among other factors, the planned higher investments in digital growth projects impacted upon the other segments. The EBITDA margin improved slightly during the reporting period from 16.9 percent to 17.2 percent. For the whole of 2016, the Executive Board – despite the numerous macroeconomic and political risks – adheres to the forecasts for EBITDA and earnings per share. It slightly adjusts the outlook for group revenue, however, and now expects a stable development instead of the slight growth that was originally forecast. Organically, group revenue grows in the mid-single-digit percent range.
Dr Mathias Döpfner, Chief Executive Officer of Axel Springer SE: “We have further improved our market position by means of targeted acquisitions, such as, most recently, eMarketer in the strategic growth market of the USA as well as in the area of Classified Ad Models. We are confident that our investments in digital growth will increasingly pay off.”
Targeted investments in digital growth
During the first half-year, the Group invested, as announced, in the further development of the digital growth projects BUSINESS INSIDER and Upday as well as in the expansion of the US activities of the Bonial Group. At the same time, Axel Springer expanded the digital business with targeted acquisitions. In the strategic growth market of the USA, the Group acquired about 93 percent of the shares in eMarketer Inc., a leading provider of high-quality analyses, reports, and digital market data, with its headquarters in New York. Axel Springer has thus expanded its portfolio of innovative Paid Models and strengthened its position with respect to business coverage and information. The transaction was completed in July 2016.
In May – after having acquired the majority shareholding in Traum-Ferienwohnungen GmbH in April – the Axel Springer-owned @Leisure Group also announced a voluntary public takeover bid to acquire all of the shares in Land & Leisure A/S. Land & Leisure brokers vacation properties and vacation park accommodation in Denmark, Sweden, Norway, and Germany under the brand names DanCenter and Danland. On July 25, 2016, @Leisure acquired 76.0 percent of the shares for approximately EUR 47.0 million. The company has thus strengthened its position in Scandinavia.
During the reporting period, the average number of employees increased, due to the expansion of digital activities and acquisitions, by 1.4 percent to 14,986 (PY: 14,781).
A significant increase in consolidated net income
Axel Springer increased the consolidated net income adjusted for non-recurring effects as well as depreciation, amortization, and impairments from purchase price allocations by 7.1 percent to EUR 146.2 million (PY: EUR 136.5 million.). The adjusted earnings per share increased by 9.9 percent from EUR 1.09 during the prior year to EUR 1.20. The unadjusted consolidated net income increased considerably during the reporting period from EUR 111.0 million to EUR 273.2 million. The primary contributors to this increase were the one-time effects from the sale of business activities such as CarWale in India and revenues in connection with the founding of the Swiss joint venture with Ringier. The non-adjusted earnings per share increased from EUR 0.81 during the prior year to EUR 2.41.
Early loan repayment by Funke Mediengruppe / Significant increase in free cash flow
Axel Springer increased the free cash flow in the first six months of the year from EUR 86.9 million to EUR 116.3 million. The early repayment, made at the end of April, of the vendor loan in the amount of approximately EUR 260.3 million including interest by Funke Mediengruppe contributed to a reduction in the net liabilities to EUR 844.0 million as of June 30, 2016 (December 31, 2015: EUR 1,066.6 million). As of the end of the first half-year, the Group held, in addition to the Schuldschein (promissory note) of EUR 580.5 million, long-term credit facilities in the amount of EUR 1,500.0 million, of which EUR 535.0 million had been utilized (December 31, 2015: EUR 618.0 million). As of the end of June, the Group’s equity ratio was 40.9 percent (PY: 38.6 percent).
Summary of developments in operational segments
The Classified Ad Models further expanded their position as the Group’s most profitable segment during the first six months. Their revenues increased by 19.5 percent to EUR 424.7 million (PY: EUR 355.3 million.). Strong organic growth of 12.0 percent and the consolidation effects, from the integration of Immowelt in particular, contributed to this positive development. The EBITDA of the segment increased considerably by 17.0 percent to EUR 171.4 million (PY: EUR 146.5 million). The EBITDA margin from the Classified Ad Models has, with 40.4 percent (PY: 41.2 percent), once again reached a high level.
In the Paid Models segment, revenues decreased during the first half-year by 5.6 percent to EUR 709.0 million (PY: EUR 751.3 million.). The deconsolidation of the Swiss activities was a critical factor in this respect. Adjusted for consolidation and currency effects, revenues were, at 0.8 percent, slightly higher in comparison to the prior year. With almost 398,000 paying digital subscribers (IVW Paid Content 6/16), the journalistic Paid Models of BILD and WELT continued to develop positively. In comparison to the prior year, they generated growth of 20.4 percent and 17.9 percent respectively.
During the reporting period, the EBITDA from the Paid Models was EUR 83.0 million and was therefore 18.1 percent lower than the prior year (EUR 101.3 million). This was especially due to the planned growth investments in BUSINESS INSIDER and Upday. The national models recorded an EBITDA increase of 4.3 percent. The EBITDA margin for the segment was 11.7 percent, a decrease after 13.5 percent in the prior year.
During the first six months, the revenues from the Marketing Models segment decreased by 3.3 percent to EUR 414.1 million (PY: EUR 428.1 million.). This was solely due to consolidation effects, in particular from the sale of Talpa Germany, Smart AdServer and Smarthouse Media. Adjusted for consolidation and currency effects, the segment generated an 8.0 percent growth in revenues. The EBITDA from the Marketing Models decreased by 3.1 percent during the reporting period to EUR 46.5 million (PY: EUR 48.0 million.). Whereas the EBITDA improved slightly in the area of Performance Marketing, the planned costs of expanding the Bonial Group in the USA resulted in an EBITDA decrease in the area of Reach Based Marketing. During the first half-year, the EBITDA margin for the segment was stable at 11.2 percent (PY: 11.2 percent).

Axel Springer wächst im ersten Halbjahr weiter

MIL OSI – Source: Axel Springer – Press Release/Statement

Headline: Axel Springer wächst im ersten Halbjahr weiter

In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres hat die Axel Springer SE die digitalen Geschäftsmodelle weiter ausgebaut. Digitale Aktivitäten trugen im ersten Halbjahr insgesamt 67 Prozent zum Konzernumsatz, 72 Prozent zum Konzern-EBITDA und 85 Prozent zu den Werbeerlösen bei. Das organische Wachstum der Erlöse der digitalen Medien belief sich konsolidierungs- und währungsbereinigt auf 11,0 Prozent. Den Konzernumsatz steigerte Axel Springer – trotz signifikanter Entkonsolidierungseffekte, unter anderem aus der Einbringung der Schweizer Aktivitäten in die Ringier Axel Springer Schweiz AG – leicht um 0,5 Prozent auf EUR 1.585,3 Mio. (Vj.: EUR 1.577,3 Mio.). Bereinigt um Konsolidierungs- und Währungseffekte erhöhte sich der Umsatz um 5,3 Prozent.
Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) nahm im ersten Halbjahr um 2,3 Prozent auf EUR 272,9 Mio. zu (Vj.: EUR 266,7 Mio.). Erneut war ein kräftiger Anstieg bei den Rubrikenangeboten der wesentliche Treiber dieser Entwicklung. In den anderen Segmenten wirkten sich unter anderem die geplanten höheren Investitionen in digitale Wachstumsprojekte aus. Die EBITDA-Rendite verbesserte sich im Berichtszeitraum leicht von 16,9 auf 17,2 Prozent. Für das Gesamtjahr hält der Vorstand trotz der zahlreichen gesamtwirtschaftlichen und politischen Risiken an den Prognosen für das EBITDA sowie das bereinigte Ergebnis je Aktie fest. Die Prognose für den Konzernumsatz jedoch passt er leicht an und erwartet hier jetzt eine stabile Entwicklung statt des ursprünglich prognostizierten leichten Wachstums. Organisch wächst der Konzernumsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich.
Dr. Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE: „Mit gezielten Akquisitionen wie zuletzt mit eMarketer im strategischen Wachstumsmarkt USA und im Bereich der Rubrikenangebote haben wir unsere Marktposition weiter verbessert. Wir sind zuversichtlich, dass sich unsere Investitionen in digitales Wachstum zunehmend auszahlen.“
Gezielte Investitionen in digitales Wachstum
Im ersten Halbjahr investierte der Konzern wie angekündigt in die Weiterentwicklung der digitalen Wachstumsprojekte BUSINESS INSIDER und Upday sowie in die Expansion der US-Aktivitäten der Bonial-Gruppe. Gleichzeitig baute Axel Springer das digitale Geschäft mit gezielten Akquisitionen aus. Im strategischen Wachstumsmarkt USA erwarb der Konzern rund 93 Prozent der Anteile an eMarketer Inc., einem führenden Anbieter von hochwertigen Analysen, Studien und digitalen Marktdaten mit Sitz in New York. Axel Springer erweitert damit sein Portfolio innovativer Bezahlangebote und stärkt seine Position bei Wirtschaftsnachrichten und -informationen. Die Transaktion wurde im Juli 2016 vollzogen.
Nach dem Erwerb der Mehrheit an der Traum-Ferienwohnungen GmbH im April gab die zu Axel Springer gehörende @Leisure Group im Mai zudem ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher Aktien der Land & Leisure A/S bekannt. Land & Leisure vermittelt unter den Marken DanCenter und Danland Ferienhäuser und Ferienpark-Unterkünfte in Dänemark, Schweden, Norwegen und Deutschland. Am 25. Juli 2016 erwarb @Leisure 76,0 Prozent der Aktien für rund EUR 47,0 Mio. Damit stärkt das Unternehmen seine Position in Skandinavien.
Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter im Berichtszeitraum erhöhte sich durch die Expansion der digitalen Aktivitäten sowie durch Akquisitionen um 1,4 Prozent auf 14.986 (Vj.: 14.781).
Deutlicher Anstieg des Konzernüberschusses
Axel Springer steigerte den um Sondereffekte und Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen bereinigten Konzernüberschuss im Berichtszeitraum um 7,1 Prozent auf EUR 146,2 Mio. (Vj.: EUR 136,5 Mio.). Das bereinigte Ergebnis je Aktie erhöhte sich um 9,9 Prozent von EUR 1,09 im Vorjahr auf EUR 1,20. Der unbereinigte Konzernüberschuss legte im Berichtszeitraum deutlich von EUR 111,0 Mio. auf EUR 273,2 Mio. zu. Zu diesem Anstieg trugen vor allem Einmaleffekte aus dem Verkauf von Geschäftsaktivitäten wie etwa CarWale in Indien und Erträge im Zusammenhang mit der Gründung des Schweizer Gemeinschaftsunternehmens mit Ringier bei. Das unbereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich von EUR 0,81 im Vorjahr auf EUR 2,41.
Vorzeitige Darlehenstilgung der Funke-Mediengruppe / Deutlicher Anstieg des frei verfügbaren Cashflows
Axel Springer erhöhte den frei verfügbaren Cashflow in den ersten sechs Monaten des Jahres von EUR 86,9 Mio. auf EUR 116,3 Mio. Die Ende April erfolgte vorzeitige Rückzahlung des Verkäuferdarlehens in Höhe von rund EUR 260,3 Mio. inklusive Zinsen durch die Funke-Mediengruppe trug zu einer Reduzierung der Nettoverschuldung auf EUR 844,0 Mio. zum 30. Juni 2016 bei (31. Dezember 2015: 1.066,6 Mio.). Der Konzern verfügte zum Ende des ersten Halbjahrs neben Schuldscheindarlehen von EUR 580,5 Mio. über langfristige Kreditlinien in Höhe von EUR 1.500,0 Mio., von denen EUR 535,0 Mio. (31. Dezember 2015: EUR 618,0 Mio.) in Anspruch genommen waren. Die Eigenkapitalquote des Konzerns belief sich Ende Juni auf 40,9 Prozent (Vj.: 38,6 Prozent).
Überblick über die Entwicklung der operativen Segmente
Die Rubrikenangebote bauten ihre Stellung als ertragsstärkstes Segment im Konzern in den ersten sechs Monaten weiter aus. Ihr Umsatz erhöhte sich um 19,5 Prozent auf EUR 424,7 Mio. (Vj.: EUR 355,3 Mio.). Die positive Entwicklung wurde von einem starken organischen Wachstum von 12,0 Prozent sowie von Konsolidierungseffekten, insbesondere aus der Einbeziehung von Immowelt, getragen. Das EBITDA des Segments legte um 17,0 Prozent auf EUR 171,4 Mio. (Vj.: EUR 146,5 Mio.) deutlich zu. Die EBITDA-Rendite der Rubrikenangebote lag mit 40,4 Prozent (Vj.: 41,2 Prozent) weiterhin auf einem hohen Niveau.
Im Segment Bezahlangebote verminderte sich der Umsatz im ersten Halbjahr um 5,6 Prozent auf EUR 709,0 Mio. (Vj.: EUR 751,3 Mio.). Maßgeblich hierfür war die Entkonsolidierung der Schweizer Aktivitäten. Um Konsolidierungs- und Währungseffekte bereinigt lag der Umsatz hingegen mit 0,8 Prozent leicht über dem Vorjahr. Mit fast 398.000 zahlenden digitalen Abonnenten (IVW Paid Content 6/16) entwickelten sich die journalistischen Bezahlmodelle von BILD und WELT weiter positiv. Im Vorjahresvergleich erzielten sie jeweils ein Wachstum von 20,4 bzw. 17,9 Prozent.
Das EBITDA der Bezahlangebote lag im Berichtszeitraum bei EUR 83,0 Mio. und damit um 18,1 Prozent unter dem Vorjahr (EUR 101,3 Mio.). Hier schlugen sich vor allem die geplanten Wachstumsinvestitionen in BUSINESS INSIDER und Upday nieder. Die nationalen Angebote verzeichneten einen EBITDA-Anstieg von 4,3 Prozent. Die EBITDA-Rendite des Segments belief sich auf 11,7 Prozent nach 13,5 Prozent im Vorjahr.
Im Segment Vermarktungsangebote ging der Umsatz in den ersten sechs Monaten um 3,3 Prozent auf EUR 414,1 Mio. zurück (Vj.: EUR 428,1 Mio.). Grund hierfür waren ausschließlich Konsolidierungseffekte, vor allem aus dem Verkauf von Talpa Germany, Smart AdServer und Smarthouse Media. Konsolidierungs- und Währungsbereinigt erzielte das Segment ein Umsatzwachstum von 8,0 Prozent. Das EBITDA der Vermarktungsangebote verringerte sich im Berichtszeitraum um 3,1 Prozent auf EUR 46,5 Mio. (Vj.: EUR 48,0 Mio.). Während sich das EBITDA des Bereichs Performance Marketing leicht verbesserte, führten die geplanten Aufwendungen für den Ausbau der Bonial-Gruppe in den USA zu einem EBITDA-Rückgang in der Reichweitenvermarktung. Die EBITDA-Rendite des Segments lag im ersten Halbjahr stabil bei 11,2 Prozent (Vj.: 11,2 Prozent).