Demogrāfijas lietu apakškomisija: finansiālais atbalsts privāto bērnudārzu apmeklēšanai daudzās pašvaldībās ir neapmierinošs

MIL OSI – Source: Parliament of Latvia in Latvian – Press Release/Statement

Headline: Demogrāfijas lietu apakškomisija: finansiālais atbalsts privāto bērnudārzu apmeklēšanai daudzās pašvaldībās ir neapmierinošs

(02.06.2016.)

Metodika, pēc kā pašvaldības aprēķina, cik izmaksā viena bērna uzturēšanās bērnudārzā, ir nepilnīga, par ko liecina tas, ka vienā pašvaldībā vecākiem nekas nav jāmaksā, ja bērns apmeklē privāto bērnudārzu, bet citviet par bērnu uzraudzības pakalpojumu krietni jāpiemaksā. To pauž Demogrāfijas lietu apakškomisijas priekšsēdētājs Imants Parādnieks pēc iepazīšanās ar situāciju atbalsta sniegšanā bērnu vecākiem. 

“Tas ir ļoti būtiski, jo ar jūniju valsts vairs nefinansēs pašvaldību funkciju, un turpmāk izdevumi par privātā bērnudārza apmeklējumu jānodrošina pašvaldībām. Tomēr prakse liecina, kaut arī atbalsta summas ir augušas, būtisku uzlabojumu nav un valdības izstrādātā metodika, kā aprēķināt izmaksas, nenodrošina vecākiem pietiekami draudzīgu sistēmu, jo katrā vietā izmaksas kopumā ir diezgan atšķirīgas,” uzsver apakškomisijas priekšsēdētājs. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) informācija liecina, ka pašvaldību atbalsta apmērs dažādās pašvaldībās svārstās no 126 līdz 250 eiro. Šogad vidēji tas ir 188 eiro, bet pagājušajā gadā – 166 eiro par vienu bērnudārznieku. Savukārt līdzfinansējumu auklēm šogad nodrošina 14 pašvaldības, un atbalsta apmērs šim pakalpojumam ir no 43 līdz pat 212 eiro. Finansiāli atbalstīt vecākus, kuru bērnus pieskata aukles, no jūnija plānojušas vēl četras pašvaldības. 

Vērtējot atbalsta sniegšanas kārtību pašvaldībās, VARAM uzsver, ka vairākas pašvaldības nav precīzi noteikušas, kādos gadījumos var pārtraukt atbalsta sniegšanu, nosacījumi atbalsta piešķiršanai noteikti neatbilstoši Izglītības likumam un Ministru kabineta noteikumiem, kā arī saistošajos noteikumos nav norādīts atbalsta apmērs un tā aprēķins. 

Uzsverot, ka pašvaldību atbalstam jābūt atbilstošam faktiskajām izmaksām, apakškomisijas deputāti pauda viedokli, ka atbildīgajām ministrijām – Izglītības un zinātnes ministrijai un VARAM – jāanalizē, kur un kādēļ veidojas atšķirības pašvaldību aprēķinos, cik tās pēc būtības ir pamatotas un kas vēl nav iekļauts izmaksās, lai panāktu, ka pašvaldības atbalsts tuvojas faktiskajām izmaksām par privāto bērnudārzu pakalpojumu. 

Tā kā valsts dotē pedagogu atalgojumu piecgadniekiem un sešgadniekiem 45 eiro apmērā, tad arī metodikā šo apmēru nevar rēķināt kopā, bet diferencējot pa vecuma grupām (no bērna pusotra līdz četru gadu vecumam un no piecu līdz sešu gadu vecumam). Rīgas gadījumā tas nozīmētu, ka jaunākai grupai atbalsts būtu 200 eiro un vecākajiem bērniem – 155 eiro. Savukārt vecākajiem bērniem izmaksas veidotu 155 eiro kopā ar 45 eiro, un kopā tas veido to pašu atbalstu – 200 eiro, pauž deputāti. 

“Kopumā secinām, ka valdība atbalsta aprēķina metodikā ir noteikusi nepilnīgu formulu – tā ir jāpārstrādā. Tāpat ir svarīgi noteikt, ka privātā bērnudārza pakalpojums bērnam ar īpašām vajadzībām jākompensē pilnā apmērā,” uzsver I.Parādnieks un rosina turpināt darbu pie atbalsta pasākumu pilnveidošanas darba grupā, kas iepriekš strādāja pie Izglītības likuma grozījumiem saistībā ar bērnudārzu uzraudzības pakalpojumu sniegšanu, lai līdz jaunā mācību gada sākumam šis atbalsts būtu korekts un pienācīgā apjomā.

Saeimas Preses dienests

Pilnveidos sociālā nodrošinājuma sistēmu Černobiļas avārijas seku likvidētājiem

MIL OSI – Source: Parliament of Latvia in Latvian – Press Release/Statement

Headline: Pilnveidos sociālā nodrošinājuma sistēmu Černobiļas avārijas seku likvidētājiem

(02.06.2016.)

Saeima ceturtdien, 2.jūnijā, otrajā lasījumā atbalstīja likuma grozījumus, paredzot pilnveidot sociālā nodrošinājuma sistēmu Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. 

“Sociālo un darba lietu komisija rosinājusi likuma izmaiņas, lai novērstu nevienlīdzību, ko izjūt mūsu līdzcilvēki, kuri palīdzēja mazināt Černobiļas kodolkatastrofas sekas. Līdzšinējā sociālā nodrošinājuma sistēma nav bijusi pret visiem vienlīdzīga, un vairāki “černobilieši” savu taisnību pierādījuši tiesā. Lai citiem to vairs nenāktos darīt, virzām šīs likuma izmaiņas,” norāda par likumprojektu atbildīgās Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča.   

Patlaban ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki saņem atšķirīgu sociālo nodrošinājumu atkarībā no invaliditātes noteikšanas laika (atkarībā no tā, vai tā noteikta pirms vai pēc 2000.gada). Turpmāk ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuriem piešķirta pensija kaitējuma atlīdzības apmērā, tiks aprēķināta gan pensija, gan kaitējuma atlīdzība neatkarīgi no invaliditātes noteikšanas laika. 

Ar likuma grozījumiem tiks mainīta arī līdzšinējā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas formula. Turpmāk tajā tiks ņemti vērā 50 procenti no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī un personai noteiktā darbspēju zaudējuma pakāpe vai koeficients atbilstoši ģimenes locekļu skaitam, par kuriem ir piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija. Tādējādi tiks novērsti gadījumi, kad persona ar augstu darbspēju zaudējumu (piemēram, 70 procenti), bet zemiem ienākumiem saņem mazāku kaitējuma atlīdzību nekā persona, kurai ir zems darbspēju zaudējums (piemēram, 25 procenti), bet augsti ienākumi. 

Kaitējuma atlīdzības apmēru pārskatīs reizi gadā 1.maijā. 

Likumprojekts paredz iespēju saņemt kaitējuma atlīdzību arī gadījumos, kad personai piešķirta citas valsts pensija. Šāda iespēja būs, ja pensiju piešķīrusi Eiropas Savienības valsts vai cita valsts, ar kuru Latvijai noslēgts līgums sociālās drošības jomā. 

Likumprojektā ietvertos pakalpojumus pārrēķinās no 2017.gada 1.janvāra, un pārrēķināto apmēru izmaksās ne vēlāk kā 2017.gada septembrī. 

Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā atbildīgajā komisijā un Saeima vēl jāskata 3.lasījumā. 

Saeimas Preses dienests

Saeima konceptuāli atbalsta apjomīgus grozījumus Administratīvā procesa likumā

MIL OSI – Source: Parliament of Latvia in Latvian – Press Release/Statement

Headline: Saeima konceptuāli atbalsta apjomīgus grozījumus Administratīvā procesa likumā

(02.06.2016.)

Valsts nodrošināti juristu pakalpojumi iedzīvotājiem būs pieejami arī administratīvajās lietās tiesā, paredz grozījumi Administratīvā procesa likumā, kas ceturtdien, 2.jūnijā, pirmajā lasījumā pieņemti Saeimā. Likumprojekts vienlaikus paredz virkni citu papildinājumu, lai pilnveidotu valsts nodevu un drošības naudas sistēmu, administratīvā akta un tiesas nolēmuma izpildi, ieviestu pretpieteikuma institūtu, kā arī efektivizētu lietu izskatīšanu iestādē un administratīvajā tiesā. 

Likuma grozījumi ieviesīs valsts nodrošinātu juridisko palīdzību administratīvajās lietās tiesā. Valsts apmaksātas jurista palīdzības piešķiršana būs tiesas kompetencē, un to piešķirs, izvērtējot personas mantisko stāvokli un lietas sarežģītību. Pēc Juridiskās palīdzības administrācijas aplēsēm gadā valsts nodrošināta juridiskā palīdzība tiks sniegta ap 30 tiesvedību procesos. 

Likumprojekts paredz ieviest tiesības tiesai nopratināt ieradušos lieciniekus bez procesa dalībnieku klātbūtnes. Šāds regulējums jo īpaši nepieciešams nodokļu lietās, kurās nodrošināt liecinieku ierašanos uz tiesas sēdi bieži ir ļoti problemātiski. 

Lai uzlabotu administratīvā akta un tiesas nolēmuma izpildi, paredzēts no trim līdz pieciem gadiem pagarināt administratīvā akta noilgumu. Tas ir būtiski tādos gadījumos, kad administratīvie akti izdoti, piemēram, teritorijas plānošanas, dabas aizsardzības vai būvniecības jomā, ierobežojot iespējas izvairīties no administratīvā akta izpildes.  

Ar likuma grozījumiem plānots būtiski palielināt procesuālā piespiedu līdzekļa – piespiedu naudas maksimālo apmēru par administratīvā akta nepildīšanu. Fiziskai personai (amatpersonai) to paredzēts palielināt no 1425 eiro uz 5000 eiro, bet juridiskai personai – līdz 10 000 eiro. Tāpat plānots noapaļot pašreizējos valsts nodevu apmērus. 

Tāpat administratīvajā procesā plānots ieviest pretpieteikuma institūtu, kas publisko tiesību līgumu lietās ļaus saistītus pretējus prasījumus bez atsevišķas lietas uzsākšanas apvienot vienā lietā. 

Likuma jaunā redakcija paredz plašākas iespējas tiesas un procesa dalībnieku saziņai elektroniski. Piemēram, tiesa varēs nosūtīt iestādei dokumentus uz oficiālo elektroniskā pasta adresi, neizmantojot drošu elektronisko parakstu. Savukārt tiesas saziņa ar zvērinātiem advokātiem notiks tiešsaistes sistēmā, izmantojot portālu www.tiesas.lv, 

Likumprojekts paredz iestādei un tiesai lūgt iesniedzējam iesniegt prasības vai cita dokumenta kopsavilkumu, ja attiecīgā dokumenta pamatojums ir garš. Tas atvieglos un paātrinās dokumenta izskatīšanu, kā arī motivēs iesniedzēju vērst uzmanību uz lietā būtiskiem argumentiem un iebildumiem. 

Saistītus grozījumus Saeima šodien konceptuāli atbalstīja arī Paziņošanas likumā un Valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības likumā. Likumprojekti Saeimā jāvērtē vēl otrajā un trešajā lasījumā. 

Saeimas Preses dienests

Saeima pieņem jauno Muitas likumu

MIL OSI – Source: Parliament of Latvia in Latvian – Press Release/Statement

Headline: Saeima pieņem jauno Muitas likumu

Saeima ceturtdien, 2.jūnijā, galīgajā lasījumā pieņēma Muitas likumu. Jaunā likuma mērķis ir sistematizēt un padarīt skaidrāku muitas jomu regulējumu. 

Jauns likums bija nepieciešams, jo līdzšinējais muitas jautājumu regulējums, kas ir spēkā kopš 2004.gada maija, ir novecojis, kā arī lietotājam ir apgrūtinoši izprast visu muitas jomu kopumā, turklāt uz šī likuma pamata ir izdoti vairāki desmiti Ministru kabineta noteikumu. Tāpat būtiski, ka šogad spēkā stāsies jaunais Kopienas Muitas kodekss, norādīts likumprojekta anotācijā. 

Likumā iestrādātas aktuālās līdzšinējā likuma normas un veikti to precizējumi, kā arī pilnveidoti terminu un definīciju skaidrojumi. Atbilstoši aktuālajai situācijai paredzēts arī jauns regulējums, tostarp par muitas iestāžu rīcību ar precēm īpašos gadījumos, muitas nodokļa kavējuma naudas aprēķināšanu un iekasēšanu, kā arī gadījumiem, kad nodokļu administrācija pieņem lēmumu, lai personai netiktu nodarīts nelabojums kaitējums. 

Jaunais likums paredz paplašināt muitas amatpersonu pilnvaras, paredzot tiesības muitas darbiniekiem muitas kontroles laikā veikt personas pārmeklēšanu, lai pārliecinātos, ka tā pie sevis neslēpj muitošanai pakļautās vai aizliegtās preces vai nedeklarētu skaidru naudu, vai preces, uz kurām attiecas aizliegumi vai ierobežojumi. Līdz šim muitnieks attiecīgo personu varēja tikai aplūkot, nevis pārmeklēt. 

Ar jauno muitas jomas regulējumu saistītus grozījumus Saeima šodien pieņēma arī Valsts ieņēmumu dienesta likumā, tādējādi sakārtojot jautājumus, kas skar muitas iestāžu un tās ierēdņu darbību. Noteikts, ka valdībai līdz šī gada oktobra beigām Saeimā jāiesniedz grozījumi Valsts civildienesta likumā, lai noteiktu, ka uz ierēdņa amatu var pretendēt persona, kurai nav saglabājušās tāda administratīvā soda darbības sekas, kas viņam liedz ieņemt valsts amatpersonas statusu, piemēram, aizliegums ieņemt noteiktu amatu.

Saeimas Preses dienests

BMW i8 wins Engine of the Year Award 2016. The plug-in hybrid drive system powering the BMW i8 tops its class for the second year running in the world’s leading engine competition.

MIL OSI – Source: BMW Group – English –

Headline: BMW i8 wins Engine of the Year Award 2016. The plug-in hybrid drive system powering the BMW i8 tops its class for the second year running in the world’s leading engine competition.

Munich / Stuttgart. Following its overall victory and
two class wins in last year’s International Engine of the Year Awards,
the drive system powering the BMW i8 has once again triumphed in its
class – the 1.4-litre to 1.8-litre displacement category – in this
year’s competition. The BMW Group’s success in the International
Engine of the Year Awards 2016 provides further evidence of the
performance potential of the Efficient Dynamics technology package,
which since 2007 has enabled a continuous enhancement of driving
pleasure while at the same time cutting fuel consumption and emissions.
The International Engine of the Year Awards were launched in 1999,
since when a total of 67 class and overall wins have gone to power
units developed for BMW models. Each year an expert panel of judges,
this time comprising 63 motoring journalists from 31 countries,
selects the best examples in numerous categories. The prize-winners
were presented with their awards on Wednesday, 1 June 2016 against the
backdrop of the Engine Expo trade fair in Stuttgart.
The plug-in hybrid drive system powering the BMW i8 combines the
performance of a sports car with the fuel economy of a far smaller
model. The three-cylinder combustion engine in the BMW i8 develops
170 kW/231 hp and drives the rear wheels, while the 96 kW/131 hp
electric motor draws its energy from a lithium-ion battery, which can
be charged from a conventional domestic power socket and sends its
power to the front axle. This bespoke plug-in hybrid system, developed
and produced by the BMW Group, enables a range of up to 37 kilometres
(23 miles) in the EU test cycle and a top speed of 120 km/h (75 mph)
on electric power alone, coupled with a “glued-to-the-road” all-wheel
driving experience headlined by powerful acceleration and a
dynamically-biased distribution of power through keenly taken corners.
The higher-output of the two power sources drives the rear wheels and
uses the electric boost from the hybrid system to deliver hallmark BMW
driving pleasure while at the same time offering groundbreaking levels
of efficiency. The sprint from 0 to 100 km/h (62 mph) takes just
4.4 seconds, yet combined fuel consumption – as calculated in the EU
test cycle for plug-in hybrid vehicles – stands at 2.1 litres per
100 kilometres (134.5 mpg imp) plus 11.9 kWh of electricity. This
equates to CO2 emissions of 49 grams per kilometre.

Further information on official fuel consumption figures, specific
CO2 emission values and the electric power consumption of new
passenger cars is included in the following guideline: “Leitfaden über
Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer
Personenkraftwagen” (Guideline for fuel consumption, CO2 emissions and
electric power consumption of new passenger cars), which can be
obtained from all dealerships, from Deutsche Automobil Treuhand GmbH
(DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen and at
http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html.
LeitfadenCO2 (GuidelineCO2) (PDF ‒ 2.7 MB)

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

BMW i8 gewinnt „Engine of the Year Award 2016”. Beim weltweit wichtigsten Motoren-Wettbewerb gewinnt der Plug-In-Hybrid-Antrieb des BMW i8 zum zweiten Mal in Folge seine Klasse.

MIL OSI – Source: BMW Group –

Headline: BMW i8 gewinnt „Engine of the Year Award 2016”. Beim weltweit wichtigsten Motoren-Wettbewerb gewinnt der Plug-In-Hybrid-Antrieb des BMW i8 zum zweiten Mal in Folge seine Klasse.

München / Stuttgart. Nach dem Gesamtsieg und zwei
Klassensiegen im vergangenen Jahr konnte der Antrieb des BMW i8 auch
in diesem Jahr seine Klasse – die Kategorie zwischen 1,4 und 1,8 Liter
Hubraum – im aktuellen Wettbewerb des „International Engine of the
Year Award“ gewinnen. Dieser Erfolg für die BMW Group beim
„International Engine of the Year Award 2016“  ist ein weiterer Beleg
für die Leistungsfähigkeit des Technologie Paketes Efficient Dynamics.
Damit war es möglich, seit 2007 kontinuierlich die Fahrfreude zu
steigern und gleichzeitig die Verbrauchs- sowie Emissionswerte zu senken.
Der „International Engine of the Year Award“ wird seit 1999 vergeben.
Seitdem entfielen insgesamt 67 Klassen- und Gesamtsiege auf Motoren,
die für Modelle der Marken der BMW Group entwickelt wurden. Über die
besten Motoren in zahlreichen Kategorien entscheidet jeweils eine
Fachjury. In diesem Jahr gehörten ihr 63 Automobiljournalisten aus
31 Ländern an. Die von dieser Fachjury gekürten Preisträger wurden am
Mittwoch, 1. Juni 2016, im Rahmen der Fachmesse „Engine Expo“ in
Stuttgart ausgezeichnet.
Der Plug-In-Hybrid-Antrieb des BMW i8 verbindet die Fahrleistungen
eines Sportwagens mit dem Verbrauch eines Kleinwagens. Der
Dreizylinder-Verbrennungsmotor des BMW i8 leistet 170 kW / 231 PS und
treibt die Hinterräder an. Die 96 kW/131 PS starke E-Maschine bezieht
ihre Energie von einer an herkömmlichen Haushaltssteckdosen
aufladbaren Lithium-Ionen-Batterie und leitet ihre Kraft an die
Vorderachse. Dieses modellspezifische, von der BMW Group entwickelte
und gefertigte Plug-in-Hybrid-System ermöglicht sowohl rein
elektrisches Fahren mit einer Reichweite von bis zu 37 Kilometern im
EU-Testzyklus und einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h als auch
ein straßengekoppeltes Allradfahrerlebnis mit kraftvoller
Beschleunigung und dynamikorientierter Kraftverteilung bei sportlicher Kurvenfahrt.
Der stärkere der beiden Motoren treibt die Hinterräder an und
gewährleistet in Kombination mit dem elektrischen Boost des
Hybridsystems BMW typische Freude am Fahren bei wegweisender
Effizienz. 4,4 Sekunden genügen für den Spurt von null auf 100 km/h.
Der im EU-Testzyklus für Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge ermittelte,
kombinierte Kraftstoffverbrauch des BMW i8 beträgt 2,1 Liter je
100 Kilometer zuzüglich 11,9 kWh elektrischer Energie, der
entsprechende CO2-Wert beläuft sich damit auf 49 Gramm pro Kilometer.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den
offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und dem Stromverbrauch neuer
Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, die
CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“
entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen
Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760
Ostfildern-Scharnhausen und unter
http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html
erhältlich ist. LeitfadenCO2 (PDF ‒ 2,7 MB

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

Викторина МВД России «Моя полиция – моя Россия»

MIL OSI – Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs –

Headline: Викторина МВД России «Моя полиция – моя Россия»

В преддверии Дня России Министерство внутренних дел Российской Федерации проводит онлайн-викторину для интернет-пользователей на лучшее знание российских городов.

На страницах викторины размещены фотографии, на которых полицейские несут службу в исторических и любимых горожанами местах в различных уголках России.  Такие памятные места хорошо знакомы патрульным. Участникам необходимо угадать город.

Кроме того, каждый желающий может предложить свой вариант задания. Опубликуйте фото, на котором присутствует какая-либо достопримечательность и сотрудник полиции, в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм с хештегом #МояПолицияМояРоссия в период со 2 по 13 июня.

Подведение итогов – 14 июня. 

Пресс-центр МВД России

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

Сотрудниками полиции пресечена противозаконная деятельность организованной группы лиц, подделывающих упаковочную продукцию с товарным знаком одного из почтовых операторов

MIL OSI – Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs –

Headline: Сотрудниками полиции пресечена противозаконная деятельность организованной группы лиц, подделывающих упаковочную продукцию с товарным знаком одного из почтовых операторов

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы лиц, подозреваемых в незаконном использовании товарного знака при производстве и реализации упаковочной продукции», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся оперативной информации, с 2014 года подозреваемые, используя реквизиты подконтрольной коммерческой организации, осуществляли изготовление и продажу товаров с символикой одного из почтовых операторов в различных регионах Российской Федерации. В ходе проведения проверки в офисе фирмы закуплены образцы указанной продукции.

По результатам проведенных сравнительных исследований установлено, что представленные на экспертизу товары являются контрафактными. Кроме того, почтовым оператором и его филиалами не заключались какие-либо договора на производство и реализацию упаковочной продукции с коммерческой фирмой, принадлежащей злоумышленникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенное организованной группой» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В офисных, складских и производственных помещениях коммерческой фирмы, а также в местах жительства подозреваемых проведены обыски. Обнаружено оборудование, применяемое при изготовлении продукции с товарным знаком; изъято свыше 200 тысяч единиц контрафактной упаковочной продукции (гофрокороба, почтовые пакеты, скотч и т.д.), а также финансово-хозяйственные документы, подтверждающие реализацию данных изделий.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление полного круга участников противоправной деятельности.

Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк     

Скачать Оперативное видео

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

В Еврейской автономной области злоумышленники осуждены за незаконный оборот наркотических средств

MIL OSI – Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs –

Headline: В Еврейской автономной области злоумышленники осуждены за незаконный оборот наркотических средств

Приговором Облученского районного суда Еврейской автономной области вынесен приговор в отношении двоих граждан, виновных в незаконном приобретении, перевозке без цели сбыта более 1 килограмма марихуаны.

Следствием и судом установлено, что в мае 2013 года двое молодых людей (на момент совершения преступления – несовершеннолетних) изготовили крупную партию марихуаны из кустов дикорастущей конопли. При перевозке 1,14 килограмма наркотического средства в пассажирском поезде сообщением Архара-Облучье они были выявлены полицейскими ППСП Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте.

Молодые люди ранее неоднократно судимы за совершение имущественных преступлений, а также общественно-опасных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Кроме того, один из них обвинялся в совершении побега из-под стражи, находясь в предварительном заключении на основании постановления суда.

Собранные следственными органами Дальневосточного следственного  управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Граждане признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».

С учетом того, что  настоящие преступления совершены подсудимыми в период условного осуждения, по совокупности приговоров виновным назначено окончательное наказание: одному – в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, второму – 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

Bargāk vērsīsies pret noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu kredītiestādēs

MIL OSI – Source: Parliament of Latvia in Latvian – Press Release/Statement

Headline: Bargāk vērsīsies pret noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu kredītiestādēs

(02.06.2016.)

Saeima ceturtdien, 2.jūnijā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Kredītiestāžu likumā, kas ļaus palielināt sankcijas kredītiestādēm par pārkāpumiem, kas saistīti ar finanšu sistēmas izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai. Izmaiņas regulējumā paredz arī paaugstinātas atbilstības prasības attiecīgajām atbildīgajām personām kredītiestādēs. 

Likums grozīts, ņemot vērā Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ziņojumu par Pretkorupcijas konvencijas ieviešanu Latvijā. Attiecīgas izmaiņas Saeima jau iepriekš veikusi arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā un Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. 

Grozītais Kredītiestāžu likums noteic, ka turpmāk kredītiestādēm maksimālā soda nauda būs 10 procenti no kopējā gada apgrozījuma, nevis no iepriekšējā finanšu gada neto ienākuma, kā tas bija iepriekš. Ja 10 procenti būs mazāk par pieciem miljoniem eiro, tad Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (FKTK) būs tiesības uzlikt soda naudu līdz pieciem miljoniem eiro. 

Soda naudu līdz pieciem miljoniem eiro varēs uzlikt arī amatpersonai, darbiniekam vai personai, kura pārkāpuma izdarīšanās laikā ir atbildīga par noteiktas darbības veikšanu kredītiestādes uzdevumā vai interesēs. 

Sodu FKTK piemēros par darbībām, kuru rezultātā ir pārkāptas normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā attiecībā uz klienta identifikāciju un izpēti, ziņošanu par aizdomīgiem un neparastiem darījumiem, informācijas sniegšanu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam, atturēšanos no darījuma veikšanas, līdzekļu iesaldēšanu, iekšējās kontroles sistēmas izveidi, informācijas glabāšanu un dzēšanu. Tāpat sodu piemēros, ja būs pārkāptas prasības attiecībā uz starptautiskajām vai nacionālajām sankcijām par finanšu ierobežojumiem. 

Soda naudās iekasētās summas 2016.gadā paredzēts novirzīt apropriācijas palielināšanai valsts pamatbudžeta programmai “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.   

Grozījumi noteic, ka kredītiestādēm līdz nākamajam gadam būs jānosaka par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgā persona, un tai paredzēts izvirzīt tādas pašas prasības, kādas patlaban ir risku direktoram, iekšējā audita dienesta vadītājam un citām kredītiestāžu amatpersonām. Tāpat būs jāvērtē šo personu profesionālā pieredze un izglītības piemērotība uzticēto pienākumu veikšanai. 

Likumu grozījumi bija nepieciešami, lai, ņemot vērā OECD rekomendācijas, novērstu iespēju Latvijas finanšu sistēmu izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai. Tāpat jāievēro, ka Latvijas finanšu sektors apkalpo nerezidentus un tas ir saistīts ar paaugstinātu risku, norādīts grozījumu anotācijā. 

Saeimas Preses dienests