Program stażowy "Energia dla Przyszłości"

MIL OSI – Source: Poland Ministry of the Economy in Polish – Press Release/Statement

Headline: Program stażowy “Energia dla Przyszłości”


Ostatnia aktualizacja: 2016-06-06

Strona głównaSerwis PrasowyProgram stażowy “Energia dla Przyszłości”


Program stażowy „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI” to inicjatywa Ministerstwa Energii adresowana do najbardziej utalentowanych studentów i absolwentów kierunków studiów istotnych z punktu widzenia rozwoju obszaru energii w Polsce. Program realizowany jest we współpracy z:
PGE Polską Grupą Energetyczną, 
PKN ORLEN oraz 
Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG).
Jego celem jest poszukiwanie kadr wspierających rozwój innowacyjności i konkurencyjności obszaru energii w Polsce oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, przedsiębiorcami a środowiskiem naukowo-badawczym. Program został opracowany w taki sposób, aby każdy z biorących w nim udział studentów mógł zdobyć konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów, poznać specyfikę pracy w różnych sektorach obszaru energii oraz mógł zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego.
W Programie udział weźmie dwudziestu jeden studentów V roku studiów jednolitych lub II roku studiów uzupełniających i absolwentów wyższych uczelni:

Politechnika Warszawska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa;
· Akademia Górniczo-Hutnicza: Wydział Energetyki i Paliw, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej;
· Politechnika Wrocławska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczno-Energetyczny;
· Politechnika Gdańska: Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki i Automatyki,

Akademia Górniczo-Hutnicza: Wydział Energetyki i Paliw, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej,
Politechnika Gdańska: Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki i Automatyki,
Politechnika Warszawska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa,
Politechnika Wrocławska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczno-Energetyczny.
W okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. uczestnicy mają odbyć płatny staż u każdego z organizatorów. Zostaną oni wyłonieni w ramach rekrutacji otwartej dla wybranych wydziałów powyższych uczelni która rozpocznie się w czerwcu.
Ogłoszenie wyników naboru nastąpi we wrześniu 2016 r.
Zapoznaj się z Regulaminem Programu:
Regulamin programu stażowego “Energia dla przyszłości”
Tagi:Udostępnij:

Facebook

Google Plus
Wyślij e-mail

Прокуратура в судебном порядке обязала орган местного самоуправления организовать водоснабжение населения в городском округе Королёв Московской области

MIL OSI – Source: Russia – Prosecutor Generals Office –

Headline: Прокуратура в судебном порядке обязала орган местного самоуправления организовать водоснабжение населения в городском округе Королёв Московской области

Прокуратура города Королёва Московской области провела проверку соблюдения на поднадзорной территории законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Установлено, что на нескольких улицах города отсутствует водоснабжение населения и водоотведение домов.

Фактически водоснабжение указанных улиц осуществляется с использованием частных колодцев жителей. Результаты лабораторных исследований взятых из них проб показали, что вода не соответствует нормативным значениям по органолептическим и санитарно-химическим свойствам.

В связи с этим прокуратура внесла в администрацию городского округа Королёв Московской области преставление с требованием устранить нарушения закона. Однако в удовлетворении представления было отказано.

Не согласившись с такой позицией чиновников, прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании бездействия администрации незаконным и обязании её организовать в границах городского округа Королёв Московской области водоснабжение населения и водоотведение домов.

Королёвский городской суд Московской области в удовлетворении исковых требований прокурора отказал. Это решение прокуратура обжаловала в апелляционной инстанции.

Московский областной суд решение суда первой инстанции отменил и удовлетворил исковые требования прокуратуры.

Фактическое исполнение судебного решения находится в прокуратуре города Королёва Московской области на контроле.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

А. Варфоломеев: Поездка Министра здравоохранения РФ в Бурятию будет способствовать повышению качества медобслуживания в регионе

MIL OSI – Source: Russia – Council of the Federation – Press Release/Statement

Headline: А. Варфоломеев: Поездка Министра здравоохранения РФ в Бурятию будет способствовать повышению качества медобслуживания в регионе

Глава
Минздрава РФ посетила Бурятию.


Член
Совета Федерации от законодательного (представительного) органа государственной
власти Республики Бурятия Александр
Варфоломеев


Варфоломеев
Александр Георгиевич
представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия
подвел итоги рабочей поездки в регион Министра здравоохранения РФ
Вероники Скворцовой.

В ходе поездки Министр посетила Бурятский республиканский клинический
онкологический диспансер, Республиканскую клиническую больницу имени Н.А.
Семашко, Детскую республиканскую клиническую больницу.

Затем
состоялось совещание по вопросам развития здравоохранения в Бурятии, в котором
приняли участие Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, Глава Республики
Бурятия Вячеслав Наговицын


Наговицын
Вячеслав Владимирович
Глава Республики Бурятия
,
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Цырен-Даши
ДоржиевДоржиев
Цырен-Даши Эрдынеевич
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия
, сенатор Александр Варфоломеев,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Иринчей Матханов, Министр здравоохранения
Республики Бурятия Валерий Кожевников.

На встрече Вероники Скворцовой с медицинской общественностью Бурятии шло
профессиональное и заинтересованное обсуждение всех вопросов, связанных с повышением качества медицинского
обслуживания жителей республики. Министра
сопровождали глава Республики Бурятия Вячеслав
Наговицын
, Александр Варфоломеев,
депутат Государственной Думы Иринчей Матханов.

Как
отметил сенатор, по итогам поездки намечены серьезные шаги по улучшению
качества медицинского обслуживания населения республики. Министр Российской
Федерации окажет содействие в завершении строительства медицинских объектов и реконструкции действующих, в частности Республиканской клинической больницы
имени Н.А. Семашко.

Александр Варфоломеев
подчеркнул,
что поездка Министра в Бурятию оказала позитивное влияние на настроение как
медицинской общественности, так и жителей Бурятии в целом. Также сенатор рассказал,
что Вероника Скворцова увезла из Бурятии малолетнею девочку с тяжелым диагнозом для лечения в лучших московских
клиниках.

Вместе
с Вероникой Скворцовой в Бурятии
работали первый заместитель Министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян, руководители служб и департаментов Минздрава
России.

М. Козлов: Разрабатываются инициативы по совершенствованию законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства

MIL OSI – Source: Russia – Council of the Federation – Press Release/Statement

Headline: М. Козлов: Разрабатываются инициативы по совершенствованию законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства

Необходимо совершенствовать
законодательство, касающееся государственного и муниципального контроля
(надзора), считает сенатор.


Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской
области Михаил Козлов


Козлов
Михаил Васильевич
представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области
сообщил, что
совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе Сергеем Галичевым они разрабатывают
предложения по совершенствованию законодательства в сфере малого и среднего
предпринимательства.

Сенатор отметил, что в настоящее время
многие актуальные вопросы, которые волнуют малый и средний бизнес, можно решить
только на федеральном уровне. «Поэтому сегодня мы тщательно изучаем предложения,
с которыми предприниматели обращаются к костромскому бизнес-омбудсмену.
Анализируя эту информацию, мы вырабатываем конкретные предложения, которые,
надеюсь, в скором времени будут облечены в форму законодательных инициатив», — сообщил
Михаил Козлов.

По его словам, речь идет о совершенствовании законодательства в сфере осуществления государственного и муниципального контроля (надзора). В частности, необходимо устанавливать
подлинность лиц, которые обращаются в государственный орган контроля с информацией, являющейся основанием для проведения внеплановой проверки.

«Зачастую за такими письмами стоит не тот,
кто на самом деле столкнулся с несправедливостью, а просто конкурент или
обиженный работник, желающий элементарно навредить обидчику. Наша задача —
защитить предпринимателей от лишних, необоснованных проверок», — подчеркнул Михаил Козлов.

Еще одна инициатива касается ужесточения
наказания для тех, кто осуществляет так называемые «рейдерские захваты». По словам
Сергея Галичева, к нему еженедельно обращаются
предприниматели, столкнувшиеся с этой проблемой.

Михаил
Козлов

заметил, что проблема актуальна, причем рейдерские захваты сейчас приобрели
«тихую бумажную» форму. «Наши предложения призваны не только защитить
предпринимателей, но и значительно ужесточить наказание для таких захватчиков», — сказал сенатор.

А. Акимов принял участие в якутском национальном празднике Ысыах в Москве

MIL OSI – Source: Russia – Council of the Federation – Press Release/Statement

Headline: А. Акимов принял участие в якутском национальном празднике Ысыах в Москве

В Московском государственном музее-заповеднике «Коломенское» состоялся праздник
Республики Саха (Якутия).


Заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера, представитель в СФ от законодательного
(представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) Александр Акимов


Акимов
Александр Константинович
представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия)
принял участие в якутском национальном празднике Ысыах.

Юбилейное мероприятие, прошедшее в Москве в десятый раз, традиционно прошло на территории Московского
государственного объединенного музея-заповедника «Коломенское» и собрало более
пяти тысяч человек. Приветствие участникам праздника направил мэр Москвы Сергей Собянин.

Александр Акимов, являющийся
председателем Якутского землячества в Москве, отметил, что «праздник Ысыах —
это издревле светлый праздник, праздник гармонии с природой. «Всегда в этот
день мы желаем каждому гостю, каждому другу, родственникам, друзьям, близким
мира, здоровья и благополучия. Все, кто пришел на этот праздник, обязательно
унесут с собой богатый подарок — дружбу и благополучие, вас сегодня
благословили на это. И хватит этого на целый год, до самого следующего лета».

В ходе церемонии открытия выступили советник Председателя Правительства РФ Геннадий Онищенко, исполняющий
обязанности постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте
РФ Юрий Заболев, руководитель Департамента национальной политики,
межрегиональных связей и туризма города Москвы Владимир
Черников
, глава Чурапчинского улуса Якутии Андрей Наговицын.

Одним из главных событий Московского Ысыаха стало театрализованное представление
«Предание земли Олонхо», поставленное образцовыми творческими коллективами
Чурапчинского улуса.

В ходе праздника состоялся гала – концерт «В семье единой народов» с участием
звезд якутской эстрады Далааны, Саарына, Намыыны, Чыскыырайа и других.
Участников Ысыаха порадовали своим искусством танца и вокала творческие
коллективы Чурапчинского улуса Якутии, национальных общественных организаций
Москвы.

Большой интерес участников мероприятия
вызвала национальная обрядовая церемония «Алгыс», которая по традиции состоит
из нескольких частей: обрядов очищения, благословения и кумысопития. Каждый раз
ее участниками становятся лучшие фольклорные ансамбли и делегации из улусов
(районов) Якутии. На этот раз праздник посетили представители Чурапчинского
улуса.

В рамках Ысыаха состоялись Всероссийские
турниры по мас-рестлингу (перетягиванию палки) и народной якутской борьбе
хапсагай, спортивные состязания по национальным видам спорта памяти первого
Олимпийского чемпиона из народа саха Романа
Дмитриева
.

Все желающие смогли посетить выставку-ярмарку
«Город мастеров». На ней были представлены изделия народных промыслов из бивня
мамонта, конского волоса, дерева, бриллиантовые сувениры якутских предприятий.
Для детей были организованы конкурсы детских рисунков, игры, соревнования и викторины. Также состоялся конкурс игры на хомусе (варгане) – уникальном
инструменте, занимающем особое место в якутской и мировой культуре.

Завершил праздник осуохай — круговой
танец на большой поляне. Как и русский хоровод, он символизирует собой
солнцеворот, годовой круг. По древнему поверью осуохай, означающий «жизненный
круг», символизирует всеобщее единение людей.


Мероприятие прошло при поддержке
правительств Москвы и Якутии. Организаторами праздника выступили постоянное
представительство Якутии при Президенте РФ, Департамент межрегионального
сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями
Москвы, префектура Южного административного округа, Московский Дом
Национальностей и Якутское землячество в Москве. Участниками Ысыаха стали депутаты
Государственной Думы члены правительства Якутии, РФ, представители федеральных
министерств и ведомств, дипломатических миссий.

Впервые Ысыах в Москве состоялся в 2007 году, в год 375-летия вхождения Якутии в состав Российского государства. Тогда
в честь этой даты в Коломенском было установлено памятное сэргэ – свидетельство
многолетней дружбы и единства народов России, символ гостеприимства.

С 1992 года «Ысыах» является
государственным праздником Республики Саха (Якутия). Правительство Москвы
включило это торжество в Программу гармонизации межэтнических отношений в Москве.

Встреча с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным

MIL OSI – Source: President of Russia – Kremlin –

Headline: Встреча с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным

В.Путин: Как дела, Николай
Иванович? Н.Меркушкин Меркушкин Николай Ивановичгубернатор Самарской области : В целом нормально.В.Путин: Как это время года у вас прошло?Н.Меркушкин: Сложно, но в мае (сейчас
мы уже имеем предварительные, правда, итоги)
АвтоВАЗ в производстве добавил чуть-чуть к прошлому
году; нефтедобыча, химики растут – в общем, к маю будет 102 процента роста примерно, ожидаем окончательные
цифры.В.Путин: Небольшой рост будет.Н.Меркушкин: Да. В апреле был
минус ещё, и в марте был минус. В прошлом году мы завершили на 100 процентов – на 99,8. Пока напряжение,
конечно, на АвтоВАЗе, там неполная рабочая неделя. А в целом по указам мы всё выполняем, всё в графике.В.Путин: Главное держать эту планку, чтобы
[ситуация] не сползла вниз.Н.Меркушкин: Мы постоянно, конечно, корректируем. Увеличилась рождаемость за эти годы почти на 10 процентов.В.Путин: У вас плюсовая демография?Н.Меркушкин: Демография плюсовая.В целом по заработной плате бюджетников, все сферы подтягиваются в соответствии с Указом. Жилья мы построили рекордное
количество. В советское время, даже когда Тольятти застраивался, рекорд был 1 миллион 700 тысяч квадратных
метров. В прошлом году мы построили 2 миллиона 200
тысяч квадратных метров жилья. Рекордный объём
на душу населения мы первые построили; половина – это эконом-класс, что очень важно людям:
доступность.По основным
заболеваниям, о которых тоже в Указе есть, мы по четырём видам (в Указе – пять основных
заболеваний, наиболее социально значимых)
вышли на показатели 2018 года. В.Путин: То есть быстрее, чем планировали?Н.Меркушкин: Да, но по новообразованиям пока нет. Туберкулёз,
младенческая смертность, по кровообращению –
по этим видам мы вышли на показатели.Спорт: только в этом году шесть
ледовых дворцов сдаём – раньше их было всего
два.В.Путин: А как строительство
футбольного стадиона идёт?Н.Меркушкин: Строительство стадиона [к чемпионату мира] идёт в принципе нормально. Основа вся есть, сделана,
уже начали делать кровлю. Исключительно важно, что
параллельно ведутся работы по самому корпусу
стадиона: там были определённые проблемы, но сейчас они принципиально решаются, и сомнений
каких‑то нет, он будет в декабре 2017 года,
как по плану определено, построен.В.Путин: В декабре? А Кубок конфедераций там не планируется?Н.Меркушкин: Кубок конфедераций там не планируется – планируется в четырёх других городах. У нас
срок, определённый оргкомитетом и координационным советом, – декабрь 2017 года.В.Путин: Хорошо.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

06. Jun. 16: Transportemissionen berechnen mit dem DHL Carbon Calculator

MIL OSI – Source: Deutsche Post DHL –

Headline: 06. Jun. 16: Transportemissionen berechnen mit dem DHL Carbon Calculator

DHL bietet seit heute den DHL Carbon Calculator an. Mit der Einführung des Carbon Calculator ermöglicht DHL seinen Kunden ab sofort die kostenlose Berechnung transportbedingter Emissionen für nahezu alle Sendungsgrößen und Transportmodi. Die Kalkulation erfolgt webbasiert auf Grundlage cleverer Algorithmen. “Während viele andere Berechnungswerkzeuge die Transportemissionen und den Streckenverlauf nur grob abschätzen, sind beim Carbon Calculator echte Routingdaten hinterlegt”, erklärt Kathrin Brost, Vice President Green Strategy and Customer Intelligence bei DHL Global Forwarding, die den Carbon Calculator bereits mit mehreren Kunden getestet haben. Dies gilt für den Weg zum nächsten Flughafen oder Seehafen, für die Hauptlaufstrecken per Luft oder zur See und für die Nachläufe im Bestimmungsland. Zur  Ermittlung der Emissionsmengen greift der Carbon Calculator auf Daten aus dem Carbon Accounting und Controlling von DHL zurück. Die Berechnungen entsprechen methodisch den  anerkannten Greenhouse Gas Protocol Standards, dem europäischen Standard  EN 16258 sowie den Leitlinien des Global Logistics Emissions Council. Katharina Tomoff, Vice President Shared Value, Deutsche Post DHL Group fasst die Vorteile für die Kunden zusammen: “Mit dem intuitiv bedienbaren Carbon Calculator können unsere Kunden die Umweltauswirkungen ihrer Transporte bereits im Vorfeld exakt ermitteln – jederzeit, von jedem Ort und kostenlos”.

Zur Emissionsberechnung geben die Nutzer lediglich den Absende- und Bestimmungsort sowie das Gewicht und Volumen einer Sendung an und wählen den bevorzugten Verkehrsträger aus. Der Carbon Calculator schlägt daraufhin eine Transportroute vor, die vom Nutzer weiterhin variiert werden kann. Mit dem Versandweg ermittelt der Carbon Calculator die Menge an CO2-Äquivalenten, die beim Transport der Sendung entstehen. Abfragen sind über das System ohne Anmeldung möglich; registrierten Nutzern stehen zudem erweiterte Analysefunktionen zur Verfügung.

Zusätzlich zum neuen Carbon Calculator bietet DHL grüne Lösungen an, die wirksam dazu beitragen, Umweltauswirkungen von Logistikketten für ihre Kunden abzubilden und zu reduzieren: Track & Trace: Erweitert um den Ausweis der Treibhausgasemissionen, die beim Transport einer Einzelsendung entstehen; Carbon Report: Individueller Bericht über die Höhe der Treibhausgasemissionen, die durch Transportaufträge mit DHL entstanden sind; Carbon Dashboard: Interaktiver Carbon Report, der zusätzlich Szenario-Rechnungen bietet, mit denen sich die Auswirkung der Transportmodi, Produktarten und Sendungsgrößen auf die Menge der Treibhausgasemissionen darstellten lässt.

Mit dem Produktbereich “Grüne Optimierung” bietet DHL individuelle Logistiklösungen an, mit denen wir unsere Kunden dabei unterstützen, ihre Treibhausgasemissionen zu senken und weitere negative Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

Мужская сборная России по регби-7 выиграла московский этап Чемпионата Европы

MIL OSI – Source: Russia Ministry of Sport –

Headline: Мужская сборная России по регби-7 выиграла московский этап Чемпионата Европы

4 и 5 июня в Москве на базе Учебно-спортивно-оздоровительного комплекса «Октябрь» прошел этап Чемпионата Европы по регби-7 среди мужских команд (серия Гран-при). 

Победителем соревнований стала сборная России, обыгравшая в финале со счетом 24:7 команду Франции. На третьем месте финишировала сборная Великобритании-2. В турнире также принимали участие команды из Бельгии, Германии, Грузии, Испании, Италии, Литвы, Польши и Португалии. 

Второй этап Чемпионата Европы состоится 9-10 июля в британском Эксетере, третий – 16-17 июля в польском Гданьске. Победитель турнира определится по итогам всех трех этапов. 

Напомним, что 18-19 июня в Монако мужская сборная России поборется за последнюю путевку на Игры XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В турнире примут участие 16 команд, а путевку в Рио получит лишь победитель. Соперниками россиян по группе C станут сборные Чили, Марокко и Туниса.

Капитан мужской сборной России по регби-7 Владимир Остроушко отметил в интервью СМИ, что благодаря победе на этапе Чемпионата Европы россияне подходят к отбору на Игры-2016 в хорошем настроении: «Такой старт – это толчок, который и в эмоциональном плане поднимет команду. Мы приложим максимум усилий, чтобы отобраться в Рио». 

«Мы будем играть в группе не с грандами мирового регби. Нечего скрывать, что мы обязаны выходить из группы с первого места и встречаться в четвертьфинале с более слабым соперником. В играх на вылет права на ошибку у нас уже не будет», – подчеркнул игрок. 

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет мужскую сборную России по регби-7 и тренерский штаб с прекрасным выступлением на московском этапе Чемпионата Европы и желает победы в отборочном турнире на Игры-2016!

Фото: Москомспорт и Федерация регби России

С использованием информации Федерации регби России и АСН «Р-Спорт»

Пресс-служба Минспорта России

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

Donna Leon begeistert Krimifans in der BMW Welt. Bestsellerautorin präsentiert Jubiläumsroman beim Krimifestival München vor rund 700 Zuhörern.

MIL OSI – Source: BMW Group –

Headline: Donna Leon begeistert Krimifans in der BMW Welt. Bestsellerautorin präsentiert Jubiläumsroman beim Krimifestival München vor rund 700 Zuhörern.

München. Am vergangenen Wochenende fand das
diesjährige Krimifestival mit der Lesung von Donna Leon in der BMW
Welt seinen vorläufigen Höhepunkt. Rund 700 Gäste verfolgten die
Weltpremiere des 25. Werks um Commissario Brunetti. Die Grande Dame
des Kriminalromans sorgte bei ihrer Lesung für Hochspannung unter den
Zuhörern im vollbesetzten Auditorium der BMW Welt – den ersten Teil
las sie aus der BMW Isetta heraus.

Donna Leon liest aus Jubiläumsroman
Am Sonntagabend präsentierte die Bestsellerautorin den Jubiläumsroman
„Ewige Jugend“ mit dem venezianischen Ermittler Guido Brunetti als
Protagonisten. Unterstützt wurde sie dabei von Schauspielerin Annett
Renneberg, die die deutschen Kapitel las und in Donna Leons
Buchverfilmungen die Signora Elettra spielt. Der erste Teil der Lesung
fand in der BMW Isetta statt. Die Autorin hatte das Kultauto aus den
1950er Jahren auf den ersten Blick ins Herz geschlossen.
Zum Ende der Lesung, die gleichzeitig auch die Auftaktveranstaltung
ihrer deutschlandweiten Tour war, nahm sich Donna Leon viel Zeit für
ihre Fans, gab Autogramme und posierte für Fotos. Nach 2014 war es
bereits der zweite Besuch der Krimiautorin in der BMW Welt in München.
Damals präsentierte sie dem Münchner Publikum ihren Roman „Das goldene Ei“.

Ausblick: Der Krimi-Herbst in der BMW Welt
Beim Krimifestival lesen nationale und internationale
Schriftstellergrößen aus ihren Werken. Die BMW Welt ist bereits seit
sechs Jahren als Veranstaltungsort dabei. Auch diesen Herbst wird die
BMW Welt wieder zum literarischen Tatort und erneut zur Bühne für
gleich drei weitere namenhafte Damen der Kriminalliteratur.
Am 2. Oktober präsentiert die kanadische Bestsellerautorin Joy
Fielding erstmals ihren Roman „Die Schwester“. Am Wochenende, 12. und
13. November, kommt es dann zum großen Finale des Krimi-Herbst 2016:
Am Samstag liest Nele Neuhaus aus ihrem neuen Thriller „Im Wald“ und
am Sonntag stellt Charlotte Link bei einem ihrer seltenen öffentlichen
Auftritte ihren neuen Krimi „Die Entscheidung“ vor.
Weitere Informationen unter: www.krimifestival-muenchen.de
und www.bmw-welt.com

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:

 

BMW Group Unternehmenskommunikation
Bernhard EdererPressesprecher BMW Welt
Phone: +49-89-382-28556
mailto: Bernhard.Ederer@bmwgroup.com
Internet: www.press.bmw.de

BMW Welt. Das Herz der Marken am Puls der Stadt.
Mit über 3 Millionen Besuchern in 2015 zählt die BMW Welt in München
zu einer der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Bayerns und hat sich
seit Eröffnung im Jahr 2007 zu einem wahren Publikumsmagneten
entwickelt. Mit ihrer ikonischen Architektur ist sie das Herz aller
Marken der BMW Group – BMW, die Submarken BMW M und BMW i, MINI,
Rolls-Royce Motor Cars und BMW Motorrad –, die sich eindrucksvoll in
eigenen Erlebniswelten präsentieren. Doch nicht nur die Ausstellungen
und die Abholung der Neufahrzeuge sind Highlights für Automobil-Fans
aus aller Welt. Auf die Besucher warten das ganze Jahr über ein
vielseitiges Veranstaltungsprogramm aus Kultur, Kunst und
Entertainment sowie beliebte Eventlocations für über 400 externe
Veranstaltungen im Jahr. Die verschiedenen Restaurants der BMW Welt
bieten ein vielfältiges kulinarisches Angebot bis hin zur
Sterne-Gastronomie. Kinder und Jugendliche erleben im Junior Campus
spannende Führungen und Workshops rund um die Themen Globalität,
Mobilität und Nachhaltigkeit.

 

 

Die BMW Group
Die BMW Group ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der
weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern
und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als
internationaler Konzern betreibt das Unternehmen 31 Produktions- und
Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit
Vertretungen in über 140 Ländern.
Im Jahr 2015 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund
2,247 Millionen Automobilen und rund 137.000 Motorrädern. Das Ergebnis
vor Steuern belief sich auf rund 9,22 Mrd. €, der Umsatz auf 92,18
Mrd. €. Zum 31. Dezember 2015 beschäftigte das Unternehmen weltweit
122.244 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln
die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das
Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der
gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie
ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner
Strategie verankert.

www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

В Казани осудили организаторов незаконного игорного бизнеса

MIL OSI – Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs –

Headline: В Казани осудили организаторов незаконного игорного бизнеса

Московский  районный суд  Казани  вынес  приговор пятерым местным жителям, которые признаны  виновными в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенных организованной группой.

Сотрудники  ОЭБ И ПК Управления МВД России по  городу Казани      получили оперативную информацию, что  в одном из подвальных помещений жилого дома  располагалось игорное заведение,   в котором проводились азартные игры  с использованием игрового оборудования. В ходе проверки полицейские  установили, что подпольное заведение работало в закрытом режиме: только для постоянных и проверенных клиентов.   

Полицейские установили, что в группу входило 5 человек. Роли в группе были четко распределены. На время проверки в зале находилось 4 человека.  Полицейские  изъяли 22 монитора, 21 системный блок, 8 блоков питания и денежные средства.

 Приговором  Московского районного  суда организатору назначено наказание в виде реального лишения свободы  сроком на 2 года,  остальным участникам группы назначено условное наказание.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.