Saeima: par latviešiem varēs kļūt arī pilsoņi bez latviskām saknēm

MIL OSI – Source: Parliament of Latvia in Latvian – Press Release/Statement

Headline: Saeima: par latviešiem varēs kļūt arī pilsoņi bez latviskām saknēm

(26.05.2016.)

Latvijas pilsoņi bez latviskas izcelsmes, kuri vismaz 15 gadus dzīvo Latvijā, prot valsts valodu un ir piederīgi latviešu kultūrai, varēs mainīt savu tautības ierakstu pret ierakstu „latvietis”. To paredz Saeimā ceturtdien, 26.maijā, otrajā lasījumā atbalstītie grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā. 

Saeimas sēdē atbalstītais priekšlikums paredz vairākus priekšnosacījumus, lai persona bez latviskas izcelsmes varētu kļūt par latvieti. Savu tautības ierakstu pret ierakstu „latvietis” varēs mainīt cilvēks, kam vismaz pēdējos 15 gadus pastāvīgā dzīves vieta ir Latvija, kas augstākajā pakāpē prot latviešu valodu un ir piederīgs latviešu kultūrai, kā arī apzinās un vēlas publiski nostiprināt savu piederību latviešu tautai.   

Veikt tautības ieraksta maiņu varēs arī latviskas izcelsmes personas, kurām izveidojusies saikne ar Latviju un kuras var apliecināt savu latvisko izcelsmi un valodas zināšanas.   

Likumprojekts paredz iespēju mainīt tautības ierakstu uz “latvietis” vai “lībietis (līvs)” arī personai, kura Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību ar nosacījumu, ka tā var apliecināt savu latvisko izcelsmi un valodas zināšanas. Patlaban likums šādas tiesības paredz personai, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss. 

Veikt tautības ieraksta maiņu ārzemniekiem Latvijā likums neparedz, bet, ja šīs personas nāk no valstīm, kur tautības ieraksts netiek fiksēts, tām nepastāv arī iespēja mainīt tautību pēc šo valstu likumiem. Neskatoties uz to, ka attiecībā uz šīm personām izpildās citi Pilsonības likuma nosacījumi, tautības ieraksta dēļ Latvijas pilsonību tās var iegūt, tikai nodzīvojot atbilstošu gadu skaitu un nokārtojot naturalizācijas procedūru, teikts likumprojekta anotācijā. 

Personai, kura vēlas mainīt tautības ierakstu, likums jau patlaban nosaka pienākumu ar dokumentiem apliecināt latvisko izcelsmi un latviešu valodas zināšanas.

Saeimas Preses dienests 

Nosacījumi priekšvēlēšanu aģitācijai publiskās vietās uz visiem reklāmas veidiem attieksies vienādi

MIL OSI – Source: Parliament of Latvia in Latvian – Press Release/Statement

Headline: Nosacījumi priekšvēlēšanu aģitācijai publiskās vietās uz visiem reklāmas veidiem attieksies vienādi

(26.05.2016.)

Turpmāk uz visiem reklāmas veidiem, tostarp vides reklāmu, attieksies vienādi nosacījumi priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanai publiskās vietās. To paredz Saeimā ceturtdien, 26.maijā, otrajā lasījumā pieņemtie grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. 

Grozījumi paredz, ka aģitācijas veicējam līgums par aģitācijas materiālu – izkārtņu, stendu, afišu, tāfeļu, slietņu, plakātu, reklāmu skatlogos – izvietošanu publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās lietošanas ārtelpām ar reklāmas pakalpojumu sniedzēju būs jāslēdz tieši un nepastarpināti. 

Savukārt reklāmas pakalpojumu sniedzējam vismaz 150 dienas pirms vēlēšanu dienas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) būs jāinformē par aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumiem, ieskaitot plānotās atlaides un to piemērošanas kritērijus, visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam. KNAB šī informācija būs jāpublicē savā mājaslapā internetā. Ja reklāmas pakalpojuma sniedzējs informāciju KNAB nebūs sniedzis, tad priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās ārtelpās konkrētais komersants izvietot nedrīkstēs. 

Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās lietošanas ārtelpās būs jāmaksā pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu, ja pašvaldība tādu noteikusi. Tā nedrīkstēs būt lielāka par zemāko nodevas apmēru, kāds konkrētajā vietā noteikts par preču vai pakalpojumu reklāmas izvietošanu. Katrai publiskā vietā izvietotai reklāmai skaidri un nepārprotami būs jānorāda, kurš aģitācijas veicējs to apmaksājis. 

Paredzēts, ka papildus likumā noteiktajām vietām pašvaldības varēs noteikt vietas, kur priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana aizliegta. Savukārt tāpat kā līdz šim pašvaldība saistošajos noteikumos varēs noteikt ierobežojumus priekšvēlēšanu reklāmas izmēram, veidam, gaismas un skaņas efektiem atbilstoši videi, ēku un būvju arhitektūrai. Šie ierobežojumi nedrīkstēs būt stingrāki par tiem, ko pašvaldība noteikusi par preču vai pakalpojumu reklāmu. 

Izmaiņas rosinātas, ņemot vērā līdzšinējo atšķirīgo pieeju pašvaldībās, atļaujot vai aizliedzot izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, piemēram, uz ielām, ceļiem vai citās publiskās vietās. Jaunais likums paredz ieviest vienotu kārtību šo materiālu izvietošanai. 

Likumprojekts noteic, ka priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai nedrīkstēs izmantot valsts un pašvaldību iestāžu ēkas, baznīcas un lūgšanu namus, autoostas, dzelzceļa stacijas, lidostas un pasažieru ostu ēkas. Šāds aizliegums attieksies arī uz valsts nozīmes arhitektūras un mākslas pieminekļiem un valsts akciju sabiedrību ēkām. 

Aģitācijas materiālus laukumos, skvēros, parkos, uz ielām, ceļiem, tiltiem un tuneļos vai vietās, kas vērstas pret šīm vietām, izvietot drīkstēs tikai tad, ja tas būs rakstiski saskaņots ar attiecīgās vietas īpašnieku vai pašvaldību un samaksāta pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu. Pašvaldībai atļauja būs jāizsniedz desmit dienu laikā. 

Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā Saeimai būs jāskata vēl trešajā lasījumā.

Saeimas Preses dienests

Valsts prezidents sveic Satversmes tiesu 20.gadadienā

MIL OSI – Source: President of Latvia in Latvian – Press Release/Statement

Headline: Valsts prezidents sveic Satversmes tiesu 20.gadadienā

Augsti godātais Satversmes tiesas priekšsēdētāja kungs! Godājamie Satversmes tiesas tiesneši! Ekselences! Dāmas un kungi! Man ir patiess gods būt šodien kopā ar jums, lai svinētu Satversmes tiesas 20 gadu jubileju. Šodien mums ir pamats svinēt svētkus! Latvija lepojas ar Satversmes tiesu un tās paveikto šajos 20 gados. 

Ar godprātīgu darbu un izsvērtiem lēmumiem Satversmes tiesa bauda augstu novērtējumu un autoritāti sabiedrībā. Satversmes tiesa ir viena no tām institūcijām, kurai mūsu valsts iedzīvotāji uzticas visvairāk. Uzticēšanās Satversmes tiesai sekmē un nostiprina arī ticību Latvijas valstij un konstitucionālajai iekārtai.

Satversmes tiesa ik dienu ar savu darbu apliecina, ka taisnīgums, cilvēka pamattiesības un likuma vara nav tukši lozungi vai šauram personu lokam paredzēta privilēģija. Tiesas durvis ir atvērtas ikvienam, kura aizskartajām tiesībām ir nepieciešama aizsardzība.

Dāmas un kungi!

Satversmes tiesa savā jubilejas konferencē izvēlējusies diskutēt par konstitucionālo tiesu aktīvismu demokrātiskā valstī. Iespējams, šī ir tā reize, lai novērtētu tiesas darbību aizvadītajos 20 gados. Bez Satversmes tiesas aktīvās un principiālās pozīcijas mūsu konstitucionālā iekārta šodien nebūtu tāda, kāda tā ir.

Satversmes tiesa ir atzinusi, ka Latvija ir sociāli atbildīga valsts un Satversmē garantētās ekonomiskās un sociālās tiesības ir reāli valsts pienākumi, kuru izpildi persona var prasīt tiesas ceļā. 

Varam lepoties, ka Latvijā kā zaļā valstī mums ir zaļa konstitucionālā tiesa, kurai rūp ilgtspējīga attīstība un ikviena tiesības uz kvalitatīvu dzīves vidi. 

Satversmes tiesa ir nodrošinājusi Latvijas tiesiskās sistēmas atvērtību starptautiskajām tiesībām un vienotas Eiropas idejai. 

Satversmes tiesas tiesneši!

Es ceru, ka šodienas konferences tēmas izvēle apliecina tiesas gatavību aktīvi piedalīties mūsu konstitucionālās iekārtas nostiprināšanā un aizsardzībā arī turpmāk. 

Mums ir nepieciešami tiesneši, kuri savu pilsonisko pārliecību par labu demokrātiskai un tiesiskai Latvijas valstij paustu ik dienu savos vārdos un darbos. Satversmes tiesas autoritāte ir nepieciešama, lai mūsdienu izaicinājumos aizsargātu demokrātiju, cilvēka pamattiesības un likuma varu. 

Esmu drošs, ka Satversmes tiesa tiks galā ar šiem izaicinājumiem. Ceru, ka arī šodienas diskusijas sniegs jaunas idejas un iedvesmu turpmākajiem darbiem.

Dāmas un kungi!

Jubilejas reize ir iespēja teikt paldies. Es šodien saku paldies visiem Satversmes tiesas tiesnešiem un darbiniekiem, kuri kopš tiesas izveidošanas kopīgi strādājuši, lai veidotu Latviju kā demokrātisku tiesisku valsti.

Īpašu paldies es gribu teikt pirmajam Satversmes tiesas priekšsēdētājam Aivaram Endziņam.

Mēs nedrīkstam aizmirst pateikt paldies mūsu izcilajiem cilvēkiem, kuri nesavtīgi strādā Latvijas labā. Šogad jau esmu teicis personisku paldies mūsu izcilajiem komponistiem Raimondam Paulam un Pēterim Vaskam. Šodien es vēlos cildināt mūsu konstitucionālo tiesību maestro Aivaru Endziņu. 

Paldies Jums par Satversmes tiesas izveidošanu, paldies Jums par demokrātiskas tiesiskas valsts nostiprināšanu Latvijā. 

In Apatity the hockey team of police officers took part in the tournament of amateur teams

MIL OSI – Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs in English –

Headline: In Apatity the hockey team of police officers took part in the tournament of amateur teams

Last weekend Apatity hosted a tournament of amateur hockey teams dedicated to the memory of Sergei Tarasov a player of the hockey club “Apachi”. The ice arena for the tournament was provided by the Apatity Palace of Sports “Yunost”.

The tournament was attended by four teams – “Apachi” (Apatit), “Steel Hawks” (Olenegorsk) hockey club “Hephaestus” (Monchegorsk) and a team of the MIA Inter-District Division “Apatitsky” called “MIA-51”.

The team of police officers, created a few months ago, adequately acted on the ice, but lost to more experienced players of the “Apachi” team in the game for third place with a score of 3:1. The first place in the tournament was taken by the team “Steel Hawks” of Olenegorsk.

At the end of the tournament award ceremony took place. Winners and participants received prizes and diplomas.

As has been noted by the head coach of the police team Arkady Alekhin, police officers are distinguished by discipline and the will to win. The “MIA-51” team intends to actively train to achieve better results among Apatity hockey amateurs.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

The Moscow police suppressed the activities of an illegal shop for the production of adulterated alcohol

MIL OSI – Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs in English –

Headline: The Moscow police suppressed the activities of an illegal shop for the production of adulterated alcohol

“Operatives of the ES&CC Administration of the MIA GA for the City of Moscow in cooperation with the police of the Troitsky and Novomoskovsky District detained the criminal group which had organized an illegal shop producing adulterated alcoholic products,” said the MIA official representative Irina Volk.

During the check of operational information the police had found an underground workshop in which there were 20 tons of alcohol in the blending containers, vodka in the amount of 660 bottles, alcohol in cans with a volume of 5 liters totaling 196 cans and expendables needed to ensure the full production cycle for the production of finished alcoholic beverages in volumes exceeding 50,000 bottles. Investigators also found 10,000 fake federal special stamps.

A criminal case has been initiated into the fact on grounds of the crime stipulated by Part. 4 of Art. 327.1 of the Criminal Code of the Russian Federation “Manufacture, sale of counterfeit excise stamps, special stamps or marks of conformity or their use”.

The decision on the preventive measure against the detainees is being considered

Download the Comment of the MIA official representative Irina Volk

Download the operative video

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

The IA of the MIA Administration for the Tver Region completed the investigation and sent to court a criminal case against an employee of a company charged with misappropriation of a large amount of money

MIL OSI – Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs in English –

Headline: The IA of the MIA Administration for the Tver Region completed the investigation and sent to court a criminal case against an employee of a company charged with misappropriation of a large amount of money

Abusing the confidence of the company CEO, the administrator appropriated more than one and a half million rubles.

In the course of the criminal investigation the police revealed that for the past ten months, the administrator of one of the shops selling electrical goods in the city of Tver committed theft of entrusted funds by misappropriating them – on an especially large scale.

The founder of the company, who lives in Moscow, requested the administrator of the organization to collect the revenue from the stores located in Tver, and deliver it to the bank.

Abusing the confidence of the company CEO, the administrator appropriated more than one and a half million rubles.

The preventive measure selected against the suspect was a subscription on his own recognizance and appropriate behavior. He recognized the fault and fully repented of his deeds.

Currently, The IA of the MIA Administration for the Tver Region completed the investigation and sent to the Moskovsky District Court of Tver the criminal case under part 4 of Article 160 of the Criminal Code of the Russian Federation. This article presumes a punishment in the form of imprisonment for a term of up to 10 years.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

Operatives of the MIA GA of Criminal Investigation prevented the theft of more than 3 million rubles from an ATM of a Russian bank

MIL OSI – Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs in English –

Headline: Operatives of the MIA GA of Criminal Investigation prevented the theft of more than 3 million rubles from an ATM of a Russian bank

“Officers of the MIA GA of CI suppressed in Moscow the activity of a criminal group trying to open with a gas cutter a self-service terminal of one of the Russian banks. During the operational activities the police established the involvement of the detainees to committing similar crimes in the period since 2011 in other cities,” said the MIA official representative Irina Volk.

The detained 32-year-old and 31-year-old men by their actions were trying to cause a damage to the bank in an amount of more than 3 million rubles.

A criminal investigation was initiated against the offenders pursuant to Part.3 of Art.30, “Preparation for a crime and attempted crime”, Part. 4 of Art. 158 “Theft” of the RF Criminal Code.

Download the Comment of the MIA official representative Irina Volk

Download the operative video

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

Officers of the MIA NCB of Interpol extradited from the UAE to Russia a resident of Bashkortostan

MIL OSI – Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs in English –

Headline: Officers of the MIA NCB of Interpol extradited from the UAE to Russia a resident of Bashkortostan

“Today, at the international airport of Abu Dhabi of the United Arab Emirates there was held the procedure of transfer to officers of the MIA NCB of Interpol and the Russian Federal Penitentiary Service the resident of Bashkortostan, wanted for illegal possession of arms and ammunition, as well as for the participation in an extremist organization,” said the MIA official representative Irina Volk.

“At present, the suspect has been extradited to Russia,” clarified Irina Wolf

In June 2012, the General Investigation Administration of the MIA of the Republic of Bashkortostan initiated a criminal case against the citizen. In June 2015, based on the request of of Ministry of Internal Affairs of the Republic of Bashkortostan, the man was put on the international wanted list for his arrest and subsequent extradition to the Russian Federation.

In the course of operational and search activities on May 12 of this year the wanted person was detained in the United Arab Emirates. Competent authorities of that State have taken a positive decision on the request of the General Prosecutor’s Office of the Russian Federation for the extradition of the suspect in a crime committed on the territory of Russia.

Law enforcement bodies of the United Arab Emirates citizen handed over this citizen to officers of the MIA NCB of Interpol and the Russian Federal Penitentiary Service for the extradition to his home country.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

Operatives of the MIA GA of Criminal Investigation and of the MIA Administration for the city of Kazan detained persons suspected of fraud

MIL OSI – Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs in English –

Headline: Operatives of the MIA GA of Criminal Investigation and of the MIA Administration for the city of Kazan detained persons suspected of fraud

“Operatives of the MIA GA of Criminal Investigation and of the MIA Administration for the city of Kazan detained in the town of Ramenskoye of the Moscow Region persons suspected of fraud,” said the MIA official representative Irina Volk.

In early April, the police received a statement from the 83-year-old resident of Kazan that unknown persons had fraudulently taken from her more than 500 thousand rubles.

The pensioner told the police that in the street she had been approached by a man and a woman asking to help them in the transfer of funds. They explained that they were denied the service by the city banking institutions, because they arrived to Kazan recently and had not yet received the registration documents. Believing the offenders, the elderly woman invited them into her apartment, where she gave them her savings book.

In the course of the subsequent talk, under the pretext that their money will reach the settlement account of the pensioner during the day, they convinced her to give them all the savings available in the book. To make the elderly woman finally believe their story, the suspects phoned an alleged bank employee, who also confirmed everything said earlier by the offenders.

After the talk the victim went to the bank where she cashed out her savings and gave them over to the strangers. In turn, she did not ask for any documents or the funds receipt. Only in the evening, having learned that the money had not arrived, she called the police.

A criminal case was initiated on the fact on the grounds of an offense stipulated by Part 3 of Art.159 of the RF Criminal Code (“Fraud”).

Police learned that a similar statement to the police was made by a pensioner from Naberezhnye Chelny. They found that the money from the elderly woman had been stolen by the offenders in a similar manner.

On May 14, during a joint special operation operatives of the MIA GA of Criminal Investigation and of the MIA Administration for the city of Kazan detained the two suspects of committing these crimes, the measure of restraint for them is being considered.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.

Смоленская полиция направила в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны

MIL OSI – Source: Russian Federation Ministry of Internal Affairs –

Headline: Смоленская полиция направила в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны

«Следственным управлением УМВД России по г. Смоленску направлено в суд уголовное дело по обвинению 57-летней местной жительницы в совершении мошенничества в крупном размере в отношении ветерана Великой Отечественной войны», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе следствия установлено, что потерпевшая, смолянка 1926 г.р., как ветеран Великой Отечественной войны имела право на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. Пожилая женщина обратилась к своей знакомой за помощью в получении сертификата о выделении единовременной денежной выплаты и приобретении в собственность жилья по этому сертификату. Знакомая согласилась помочь. Потерпевшая оформила нотариально заверенную доверенность, согласно которой доверяла и уполномочивала ее получить в компетентных органах государственный жилищный сертификат и приобрести по нему квартиру.

По версии следствия, когда сертификат на сумму около 1 млн. 100 тыс. рублей был получен, обвиняемая, воспользовавшись преклонным возрастом и доверчивостью потерпевшей, с целью извлечения материальной выгоды приобрела для нее комнату в доме по Киевскому переулку стоимостью 740 тысяч рублей, а оставшиеся 350 тысяч рублей оставила себе.

В результате совершения указанной сделки потерпевшая была лишена права на полноценное жилое помещение, поскольку приобретенная комната не соответствовала заявленным ею требованиям, была расположена на пятом этаже, не имела индивидуальных санузла и кухни. Пожилая женщина пожаловалась своей родственнице, которая сообщила о сделке в полицию. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Смоленску провели проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк     

Скачать Оперативное видео

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.